Endüstriyel Depo Raf Sistemleri Kullanıcıları için İç Denetime Yönelik Eğitim Programı

Eğitim Süresi

4 saat (2 saat teorik, 2 saat sahada uygulamalı)

Eğitim Tarihi

Eğitim tarihleri, eğitimi talep eden kurumlarla planlanacaktır.

Eğitim Yeri

Katılımcıların çalıştığı kurumlarda ve depolarda uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Endüstriyel Depo Raf Sistemleri Kullanıcıları için İç Denetime Yönelik Eğitim Programı

“DAHA GÜVENLİ DEPO”

Endüstriyel Depo ve Raf Sistemleri (EDRS) bina tipi olmayan İnşaat Mühendisliği yapıları arasında en çok sayıda ve en sık aralıklarla göçen yapı tiplerindendir. Lojistik tedarik zincirinin en önemli unsurlarından olan EDRS’lerin bu şekilde göçmesi can ve mal kayıpları açısından son derece olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Bu açıdan mevcut endüstriyel depo ve raf sistemlerinin (EDRS) periyodik olarak kontrolü ve denetimi söz konusu göçmelerin ve kayıpların önüne geçilmesi için çok hayati bir gerekliliktir.

Depo bünyesinde çeşitli tehlike ve riskleri içeren faaliyetler yürütülmektedir. Bu kapsamda güvenliği tehdit eden önemli unsurlar arasında depo raf yapılarının kullanımına ve bakımına yönelik unsurlar yer almaktadır. Depo işletmelerinin uygulayacağı etkili güvenlik stratejileri ile olası riskler minimuma indirilebilecektir. Depo sahibi firmalar bu şekilde çalışanlarının ve değerli ürünlerinin zarara uğramasının önüne geçebilecektir.

Bu eğitim programı üretim, imalat ve lojistik sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların yoğun bir şekilde kullanmakta olduğu endüstriyel depo raf yapılarının daha güvenli kullanımı hedefiyle bünyelerinde konuyla ilgili bir İş Sağlığı ve Güvenliği prosedürü oluşturarak yürürlüğe koymalarına imkan sağlayacak bir programdır.

Eğitim depo raf kullanıcısı firmanın tesislerinde yani sahada düzenlenmektedir. Bu kapsamda mevcut depo raf sistemlerinin güvenli kullanımı, bakımı, hasar tespiti ve alınması gereken önlemler ile ilgili önemli teknik bilgiler verilecektir. Bu bilgiler ışığında oluşturulacak İç Denetim Kılavuzu kullanılarak uygun periyotlar içinde depo raf sistemleri için denetim faaliyetleri gerçekleştirilebilecektir. Bu şekilde depo raf sistemleri kullanıcılarının korkulu rüyası olan “raf sistemlerinin ani yıkılması”nın önüne geçilmiş olunacaktır.

Ayrıca mevcut EDRS yapılarının olası bir şiddetli deprem etkisi altında yapısal performanslarının belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması konuları mevcut depo raf sistemleri ile ilgili üzerinde çalışılması gereken çok hayati konulardır. Eğitim programı kapsamında bu konu üzerinde de durulacak ve alınması gereken önlemler aktarılacaktır.

 

Konu ile ilgili Türkiye Makine Mühendisleri Odası’nın Endüstriyel Rafların Periyodik Kontrolleri hakkındaki yazısına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 

Bilgi Formu

Eğitim programı genel kapsamı itibariyle firma bünyesinde kullanılmakta olan mevcut endüstriyel depo ve raf sistemlerinin güvenli kullanımına yönelik genel kontroller ile raf taşıyıcı sistemlerinin günlük operasyonlar dahilinde maruz kalabileceği olası hasarların sistematik bir biçimde tespitine yönelik kontrollerin kursiyerlere ilgili teknik standartlar (EN 15512, EN15620, EN15629, EN15635) ışığında anlatılacağı bir program olacaktır. Bu çerçevede sunulacak eğitim kapsamında yer alan ana ve alt başlıklar aşağıda verilmiştir;

 1. Güvenli depo kullanımına yönelik kurallar
 2. Depo kullanımına yönelik genel kontroller
 3. Mevcut taşıyıcı sisteme ile ilgili teknik kontroller
 4. Güvenli depo kullanımı   
  1. 1. Ürün yerleştirme ile ilgili tavsiyeler
  2. 2. Paletli ürün stoklama ile ilgili tavsiyeler
  3. 3. Aydınlatma ile ilgili tavsiyeler
  4. 4. Yangın
  5. 5. Deprem
 5. Depo kullanımına yönelik genel kontroller
 6. Mevcut taşıyıcı sistem ile ilgili teknik kontroller
  1. 1. Genel
  2. 2. Hasar Kontrol Prosedürü    
  3. 3. Kirişler
  4. 4. Konektör kilit teçhizatı
  5. 5. Kolon ayakları ve çaprazlar
 7. Hasarlı elemanlar ile ilgili uygulanacak prosedür
 8. Hasarlı kolon ve çapraz elemanlarında emniyetli yük taşıma kapasite düzeyinin azalması
 9. Uyarı levhaları

Firma yetkililerinin gerekli ve uygun göreceği idari ve teknik personel

Program sonunda katılımcılara İSÜSEM tarafından Katılım Belgesi verilecektir.

Prof. Dr. Güven KIYMAZ

Akademik uzmanlık alanı Çelik Yapılar olan Prof. Dr. Güven Kıymaz ince cidarlı çelik yapı sistemlerinin özel bir hali olan İnce Cidarlı Çelik Depo Raf Yapılarının yapısal davranışı ve tasarımı ile ilgili bir araştırma grubunun yürütücüsüdür (www.rackscience.org). Konu ile ilgili ulusal ve uluslararası firma, sivil toplum kuruluşları ve teknik komitelerde görevler almıştır. Ülkemizde depo raf yapıları ile ilgili teknik standartların oluşturulması ve daha etkili ve güvenli depo raf yapılarının kullanımı ile ilgili çalışmaları sürmektedir. 


Eğitim Süresi

4 saat (2 saat teorik, 2 saat sahada uygulamalı)

Eğitim Tarihi

Eğitim tarihleri, eğitimi talep eden kurumlarla planlanacaktır.

Eğitim Yeri

Katılımcıların çalıştığı kurumlarda ve depolarda uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.