Ameliyathane Hemşireliği Sertifika Programı (Sağlık Bakanlığı Onaylı)

Eğitim Süresi

Toplam 176 saat (22 iş günü)
(12 iş günü teorik eğitim, 10 iş günü uygulama eğitimidir.)

Eğitim Ücreti

Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenecektir.

Eğitim Yeri

İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü (Teorik Eğitim)
İSÜ Gaziosmapaşa Hastanesi (Uygulama Eğitimi)
Medical Park Göztepe Hastanesi (Uygulama Eğitimi)

Sağlık Bakanlığı Onaylı
Ameliyathane Hemşireliği Sertifika Programı

Bu sertifikalı eğitim programının amacı; ameliyathanede çalışan hemşirelere görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yürütecek bilgi, beceri ve tutumları kazandırmaktır.

Bu sertifikalı eğitim programına; ameliyathanede en az 2 yıl çalışan hemşire, ebe (hemşirelik yetkisi almış) ve sağlık memuru (toplum sağlığı) katılabilir.

EĞİTİM KONU BAŞLIĞI

Süresi

Ameliyathane Hemşireliği Görev, Yetki ve Sorumlulukları

2 saat

Ekip Çalışması ve İşbirliği

1 saat

Etkili İletişim

1 saat

Hasta Merkezli Bakım Modeli ve Ameliyathane Uygulama Standartları

1 saat

Ameliyathanede Hasta Bakım Süreci

2 saat

Kanıt Temelli Uygulama

1 saat

Ameliyathanede Risk Yönetimi

1 saat

Ameliyathanede Hasta Güvenliği

6 saat

Ameliyathanede Çalışan Güvenliği

8 saat

Ameliyathanede Çevre Güvenliği

8 saat

Ameliyat Öncesi Bakım

6 saat

Anestezi Tipleri ve Sedasyonun Sağlanması

2 saat

Ağrı Kontrolü

2 saat

Isı Kontrolü

2 saat

İlaçlar ve Solüsyonlar

2 saat

Enfeksiyonun Önlenmesi ve Kontrolü

10 saat

Pozisyon Verme

4 saat

Cerrahi Aletler ve Dikiş Materyalleri

6 saat

Kanama Kontrolü

4 saat

Drenler, Pansumanlar, Yara İyileşmesi

4 saat

Doku Örnekleri ile İlgili Yapılacak İş ve İşlemler

1 saat

Ameliyathane Temizliği ve Dezenfeksiyonu

4 saat

Atık Yönetimi

2 saat

Dekontaminasyon, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon

8 saat

Özel Cerrahi Uygulamalar

8 saat

Teorik Eğitim Saati

96 saat

   

Uygulama Eğitim Saati

80 saat

   

Toplam Ders Saati

176 saat

1. Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen katılımcılar sınava alınmaz.
2. Eğitim değerlendirilmesinde teorik eğitim ve uygulama eğitiminin değerlendirilmesi ayrı ayrı yapılır.
3. Katılımcıların eğitimin hem teorik bölümünden hem de uygulama bölümünden ayrı ayrı başarılı olması gerekir.
4. Başarı puanı teorik sınav ile uygulama değerlendirilmesinin ortalaması alınarak belirlenir.

Başarılı olan katılımcılara sertifika düzenlenir ve sertifika Sağlık Bakanlığınca tescil edilir. Bakanlık onaylı Ameliyathane Hemşireliği Sertifikasının geçerlilik süresi 5 (beş) yıldır.

 

Bilgi Formu

Eğitim Süresi

Toplam 176 saat (22 iş günü)
(12 iş günü teorik eğitim, 10 iş günü uygulama eğitimidir.)

Eğitim Ücreti

Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenecektir.

Eğitim Yeri

İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü (Teorik Eğitim)
İSÜ Gaziosmapaşa Hastanesi (Uygulama Eğitimi)
Medical Park Göztepe Hastanesi (Uygulama Eğitimi)