Design Thinking – Tasarım Odaklı Düşünme

Eğitim Süresi

2 gün (16 saat)

Eğitim Ücreti

1.200 TL

Eğitim Yeri

İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü


İnsan, teknoloji ve iş bileşeninde inovasyon bakış açısıyla katılımcıların içinde bulunulan durum veya problemi aşmak amacıyla tasarım odaklı düşünme becerilerinin gelişimini hedefler. Görünür olmayan alternatif stratejileri ve çözümleri belirlemek amacıyla birbirini anlayarak beyin fırtınası yaptıkları, varsayımları yakaladıkları ve problemi bütün objektif yönleri ile tanımladıkları bir yaklaşım kazanmaları amaçlanır. Vizyon ve hedefleri gerçekleştirecek en uygun çözümleri ve yaklaşımları belirleyerek; mevcut veriler, kısıtlar ve olası sonuçları dikkate alarak hareket etmesi konusunda farkındalıklar kazandırır.
Her fikrin değerlendirilerek resmin bütününü objektif olarak görmesi ve hedefe katkı sağlayabilmek için aksiyon belirlemesi amaçlanmaktadır.
Program eğitim sırasında tasarım odaklı düşünme metodolojisini adım adım katılımcılara deneyimleme imkanı sunar. Bilmek, yapmak ve olmak dengesinde bilgi ile bilme adımının ötesinde geçirip bu protik imkanları ile eğitim esnasında yapmak noktasına da taşımış olacaktır. Böylelikle eğitimin kalıcılığı ve bilginin davranışa geçmesi konusunda daha gelişmiş olarak programı tamamlama imkanı bulacaklardır.

Tasarım odaklı düşünme becerisini kullanarak problemleri objektif olarak tanımlamak, kendi içlerinde çözmek ve aksiyonları belirlemek için beyin fırtınası amaçlı fasilitasyon tekniklerini kazanmak isteyen herkes katılabilir.

 • Tasarım Odaklı Düşünme Metodolojisi Kavramı Nedir?
 • Tasarım Odaklı Düşünme Teknikleri Nelerdir?
 • Empati Kurabilme, istek ve ihtiyaçları anlayabilme
 • Önyargısız, objektif bir şekilde problemi tanımlama
 • Problemler Üzerinden Tasarım Odaklı Düşünme Örnekleri
 • Görsel Düşünme Teknikleri
 • Zihin Haritalama
 • Yaratıcı Düşünme Örnekleri:
 • Fasilitasyon Çalışması: KIDA
 • Şirketimin vizyonuna erişmesi için;
 • Neleri Yapmaya Devam Etmeliyiz?
 • Neleri Yapmaktan Vazgeçmeliyiz?
 • Neleri Geliştirmeli
 • Neleri Yapmaya Başlamalıyız?
 • Bunun İçin Aksiyonlarım Neler?
 • Sistem Bakış Açısıyla Problemi Tanımlama ve Çözme Amaçlı Tasarım Odaklı Düşünme Nasıl Olur?
 • Sistemik Bakış Açısıyla Ben, Diğerleri, İlişkilerim, İşim, Sektörüm ve Dünya
 • Sistemik Bakış Açısıyla Yaratıcı Problem Çözme Tekniği: PESTLE Fasilitasyonu
 • Pozitif Bir Fark Yaratan Bakış Açısıyla Bakmak
 • Hikaye Anlatıcılığıyla Tasarım Odaklı Düşünme Becerisi
 • Prototipler Oluşturmanın Önemi ve İşime Bütünsel Yaklaşımım
 • Hatalardan Öğrenme ve Çevik Olmaya Geçiş

Eğitime katılanlara İstinye Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından ''Katılım Belgesi'' verilecektir.

Ümran Tunçbilek Çelebi

20 yılı aşkın süredir profesyonel hayatın içinde ve bir öğrenme sevdalısı olarak; kariyer yolculuğundaki amacımı ‘’tutkuyla gerçekleştirdiğim insan ve değişime dair verdiğim hizmetle, kurumlarda ve bireylerde iz bırakarak değer yaratmak’’ olarak tanımlıyorum.

Liderlik Projelerini bireylerin ve organizasyonların ihtiyaç ve beklentilerine göre özelleştiren, ölçümleyen, liderlerde hedeflenen davranış değişikliklerinin hayata geçirilmesine katkı sağlayan, kolaylaştırıcı uygulamalarla zenginleştiren ve içerik tasarımları ile fark yaratan bir yaklaşımla hayata geçiren bir Liderlik Danışmanlığı yapıyorum.

10 yılı aşkın bir süre medikal sektörde Satış, Eğitim ve Müşteri Deneyimi Koordinasyonu deneyimim var, yine 10 yılı aşkın bir süredir de Danışmanlık ve Eğitim sektöründe, farklı sektörlerde faaliyet gösteren global ve yerel şirketlerde ihtiyacı anlama, hedefe ve beklentiye uygun davranış değişikliklerini tetikleme ve yaratıcı tasarımlar konularında deneyim kazandım.

Transaksiyonel Analiz konusunda da International Centre for Developmental Transactional Analysis (ICDTA) tarafından verilen Transactional Analysis Personal Development Award (TAPDA ödülünü) almaya hak kazandım. IAF (Uluslararası Fasilitatörler Derneği) yetkinlikleri ile Fasilitasyon ve ICF’ten (Uluslararası Koçlar Federasyonu) akredite ‘ACC’ sertifikalı Profesyonel Koçluk formasyonlarına sahip oldum.İSÜSEM’in eğitimlerinden haberdar olmak için İSÜSEM'den tarafıma elektronik ileti ve SMS gönderilmesini onaylıyorum.

Başvurunuz alınmıştır.