Hasta Deneyimi ve Şikayet Yönetimi

Eğitim Süresi

4 saat

Hasta Deneyimi ve Şikayet Yönetimi

Günümüzde özel sağlık sektöründe hastaneler çoğaldıkça hasta deneyiminin önemi de fark yaratan hizmet sunumu beklentisi ile doğru orantılı olarak artıyor. Bu eğitim kurumsal amaç ve hedefler doğrultusunda insanların sağlığının korunması, hastalandığında ise iyileşmesi için fark yaratan bir hizmet sunma misyonunu kazandırarak davranışlarımıza bu misyonu benimsetecek.
Bu eğitimde hasta ve yakınlarının iyi bir deneyimle hastaneden ayrılmalarını sağlayarak hasta memnuniyetinin ve buna yönelik çalışmalarının öneminin ele alındığı bu eğitimde hastalarımızın değer ve beklentilerinin ne düzeyde olduğunu saptayarak Hasta Memnuniyetini etkin ve verimli yönetmeye yönelik yaklaşım modellerini belirlenmesinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Bilgi Formu

Sağlık Meslek Lisesi mezunları

Sağlık Çalışanları

Sağlık Yönetimi Öğrencileri

Hasta Hakları, Mahremiyeti ve Sorumlulukları

Hasta Deneyiminin Önemi ve Hasta Deneyimini Etkileyen Faktörler

Kişilik Tiplerine Göre Davranış Şekilleri

%80 devam koşulunu sağlayan katılımcılara "Katılım Belgesi" verilecektir.

Yadigar Gündoğdu - Liv Hospital Misafir İlişkileri Müdür Yardımcısı

Anadolu Üniversitesi İşletme bölümü mezunudur. Samsun Medikal Park Hastanesi’nde Hasta İlişkileri Elemanı olarak başladığı kariyerine, Samsun Dünya Göz Hastanesi’nde Operasyon Müdür Yardımcısı, Memorial Şişli Hastanesi’nde Hasta İlişkileri Sorumlusu olarak devam etmiştir. Hali hazırda ise Liv Hospital Ulus’ta Misafir İlişkileri Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.


Eğitim Süresi

4 saat