Hastanelerde Günlük Yönetim Eğitimi (Daily Management)

Eğitim Süresi

8 saat (1 gün)

Eğitim Yeri

İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü

Hastanelerde Günlük Yönetim Eğitimi
(Daily Management)

Programın amacı, sağlık sektörünün büyümesi ile hizmet sektöründe de işin verimliliği ve kalitesi önemini gittikçe arttırmaktadır. Maliyetleri artan sağlık sektörünün varlığını sürdürebilmesi için nitelikli uzman gücü ve güçlü operasyon yeteneğine ihtiyaç vardır. Operasyon bir hastanenin kaslarıdır. Kaslar ne kadar güçlü ise çeviklik o derece hızlı olur. Değişen çevre koşullarına göre hastanelerimiz de hızlı ve çevik olmak zorundadır. Güçlü olmanın ölçütü standartların sürdürülebilir olmasıdır. Sürdürülebilir operasyonda yönetim ve çalışanlar aynı dili konuşurlar.

Günlük Yönetim (Daily Management); üst yönetim hedeflerinin tüm çalışanlara indirilmesini ve takip edilmesini sağlar. Aynı zamanda da oluşan problemlerin çözülmesi için hızlı aksiyon alınmasını ve kök neden analizi ile çözümün kalıcı hale getirilmesini sağlamaktadır. Günlük Yönetim bir hizmet sektörünün 24 saat boyunca tüm performans göstergelerini 30 dakika içinde anlamaya ve önlem almaya yarayan görsel yönetim sistemidir. Bu yöntem ile bölümler arası entegrasyon ve sorumluluk bilincinin arttırılması sağlanır. Günlük Yönetim, üst yönetimin performans indikatörü ile başlayarak sahaya indirilmesi ve 6 aşamalı görsel hedef takip yönetimi ile de izlenmesidir.

Son yıllarda, dünya klasmanında önde olan firmaların en iyi uygulamalar (best practices) yöntemi olarak kabul ettiği bir araçtır.

Sağlık sektöründe oluşan israfları ve hataları önlemek amacı ile Günlük Yönetim güçlü bir stratejik araçtır.

Hastane Operasyon Yöneticileri ve Sağlık Personeli   

Sunuş

Çalıştay

Liderlik anket çalışması

Katılımcılara İstinye Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından "Katılım Belgesi" verilecektir.

Dr. Öğr. Üyesi Tayfun Utaş

Dr. Tayfun Utaş, Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Makine Mühendisliği Lisans derecesini aldı (1988). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü'nden İşletme Yönetimi alanında MBA (1996) ve Aynı fakültenin İşletme Yüksek Lisans (2001) derecesini almıştır. Yüksel Lisans bitirme tezi Yalın Üretimde TPM uygulamalarıdır. Toplam Üretken Bakım ve Toplam Verimli Yönetimi uygulamaları hakkında kapsamlı araştırmalar yapmıştır. Ardından, Okan Üniversitesi'nde Sosyal Bilimler Bölümü Doktora programını tamamladı (2016). Çalışmalarının odak noktası, İş Karakteristik Modeli Çerçevesinde Mavi Yakalı çalışanların Motivasyonu başlıklı çalışmalarıdır. Vestel ve Beko gibi World-Class özel şirketlerinde çalıştı. 2018 yılına kadar Uluslararası bir firmada Operasyon Direktörü olarak çalıştı. Halen İstinye Üniversitesi Öğretim Görevlisidir.

Japonya'da yarı-hükümet birliği olan JIPM (Japonya Enstitüsü Üretim Enstitü) tarafından verilen TPM Uzman Sertifikasına sahiptir. Toyota eğitim merkezinden Üretim Yönetimi programına katılmış ve  Üretim Yönetici uzman sertifikası almıştır. Altı Sigma Kara Kuşak olan Tayfun Utaş birçok farklı konuda proje liderliği yapmıştır. İş hayatında Yalın ve Toyota Üretim Sistemlerine dayanan çok sayıda proje gerçekleştirmiştir. Çeşitli şirketlerde ve üniversitelerde TPM, Kaizen ve Sigma hakkında seminer ve konferanslar verdi. ISO, MMO ve çeşitli şirketlerde Yalın Sigma uygulaması üzerine atölye çalışmaları yaptı. Bu konularda İstanbul Sanayi Odası tarafından kitapları yayımlanmıştır. Utaş, 2016 yılından itibaren Londra merkezli yabancı danışmanlık firması TRACC ile MMS (Manufacturing Management Systems ) altında Operasyon Mükemmelliği metodolojisi üzerinde çalışmaktadır.

Proje Yönetici ve Liderliği altında; Dünya TPM ödülü, Kal-Der Kalite Ödülü, Siemens şirketi tarafından Enerji Siemens Ödülü, Türkiye Enerji Bakanlığı tarafından Enerji Oscar Ödülü, Türkiye Enerji Bakanlığı tarafından Fabrika Enerji Verimliliği  Ödülü kazanmıştır.

Deneyim Alanları: Sigma, TPM ve Yalın Üretim Sistemleri, Motivasyonu Artırma, Ekip Çalışması ve Katılım, Otonom Yönetim, Üretim ve Üretim Sistemleri, ISO Sistemleri,  Yatırım ve Makine Bakım ve Otomasyon Sistemleri, Kalibrasyon Sistemleri, Tesis Yönetimi, Operatör Eğitimi, Proses Mühendisliği, Endüstriyel ve Mekanik Mühendislik Kavramları, Damıtma Teknikleri, Operasyon KPI, İş Raporları, Otomatik Sistemler, Süreç Yönetimi, Altı Sigma, Enerji Tüketimini Azaltma ve Uygulama Denetimleri, Operasyon Yönetiminde  Mükemmellik ve Tedarik Yönetimi. İnsan Kaynakları Performans yönetimi, Örgüt Psikolojisi, Değişim Projeleri.


Eğitim Süresi

8 saat (1 gün)

Eğitim Yeri

İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü

Başvuru Formu