Hastanelerde Günlük Yönetim Eğitimi -Sağlık Akademisi

Eğitim Süresi

8 Saat (2 gün)

Eğitim Tarihi

22 Ekim 2022 (10:00/14:00)

23 Ekim 2022 (10:00/14:00)

Eğitim Yeri

Online / Zoom

Hastanelerde Günlük Yönetim Eğitimi (Daily Management)

Programın amacı, sağlık sektörünün büyümesi ile hizmet sektöründe de işin verimliliği ve kalitesi önemini gittikçe arttırmaktadır. Maliyetleri artan sağlık sektörünün varlığını sürdürebilmesi için nitelikli uzman gücü ve güçlü operasyon yeteneğine ihtiyaç vardır. Operasyon bir hastanenin kaslarıdır. Kaslar ne kadar güçlü ise çeviklik o derece hızlı olur. Değişen çevre koşullarına göre hastanelerimiz de hızlı ve çevik olmak zorundadır. Güçlü olmanın ölçütü standartların sürdürülebilir olmasıdır. Sürdürülebilir operasyonda yönetim ve çalışanlar aynı dili konuşurlar.

Günlük Yönetim (Daily Management); üst yönetim hedeflerinin tüm çalışanlara indirilmesini ve takip edilmesini sağlar. Aynı zamanda da oluşan problemlerin çözülmesi için hızlı aksiyon alınmasını ve kök neden analizi ile çözümün kalıcı hale getirilmesini sağlamaktadır. Günlük Yönetim bir hizmet sektörünün 24 saat boyunca tüm performans göstergelerini 30 dakika içinde anlamaya ve önlem almaya yarayan görsel yönetim sistemidir. Bu yöntem ile bölümler arası entegrasyon ve sorumluluk bilincinin arttırılması sağlanır. Günlük Yönetim, üst yönetimin performans indikatörü ile başlayarak sahaya indirilmesi ve 6 aşamalı görsel hedef takip yönetimi ile de izlenmesidir.

Son yıllarda, dünya klasmanında önde olan firmaların en iyi uygulamalar (best practices) yöntemi olarak kabul ettiği bir araçtır.

Sağlık sektöründe oluşan israfları ve hataları önlemek amacı ile Günlük Yönetim güçlü bir stratejik araçtır.

Bilgi Formu

Hastane Operasyon Yöneticileri ve Sağlık Personeli   

Tanışma Kavramlar

Operasyon yönetimi ve günlük yönetim nedir? Neden ihtiyaç duyulmuştur?

Hedeflerin Oluşumu

SWOT analizi ve hedeflerin tüm çalışanlara anlatılması ve hedeflerin yazılımı

Hedeflerin Yayılımı

X matrisi ve hedeflerin kişi bazında yayılımı  ve görsel olarak izlenmesi

Hedeflerin A3 formatında hazırlanması

Hedeflerin sürecin akışına göre izlenmesi

İş güvenliği

Çevre

Planlama

Proses

Maliyet

Bakım

Hasta çıkış

Hasta değerlendirme

Çalışan değerlendirme

Çalıştay

Hedeflerin sunulması, sunum ve toplantı yönetimi ve problem çözme yöntemleri A3 fotmatı

Liderlik Standartları

Anket ve değerlendirme, liderlik durumunu belirleme ve aksiyon alma

Katılımcılara İstinye Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından "Katılım Belgesi" verilecektir.

400 TL KDV dahil

İSÜ öğrenci ve mensuplarına %25 indirim 

MLP Care Personellerine %20 indirim 

Zeytinburnu Belediyesi Personellerine % 20 indirim 

Eyüpsultan Belediyesi Personellerine % 20 indirim 

OHSAD üyelerine %20 indirim 


*** Söz konusu indirimden faydalanabilmek için istenilen bilgi ve belgelerin tam ve eksiksiz olarak ibraz edilmesi gerekmektedir. Aksi taktirde kayıt işlemleriniz tamamlanmayacaktır.

*** Söz konusu indirimden faydalanabilmek için istenilen bilgi ve belgelerin tam ve eksiksiz olarak ibraz edilmesi gerekmektedir. Aksi taktirde kayıt işlemleriniz tamamlanmayacaktır.

EFT-Havale Ödeme Yöntemi

İyzico ile 5 Taksit İmkanı

Kayıt formunu eksiksiz doldurup aşağıda ödeme bilgileri bulunan hesap numarasına EFT, Havale ya da İyzico taksit ile ödemenizi gerçekleştirip dekontu PDF formatında yüklemeniz gerekmektedir.

Ödeme Bilgileri

Hesap Adı: İSÜ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME İNOVASYON VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Fibabanka (Topkapı Şubesi)

IBAN NO: TR830010300000000034050877  

Açıklama: Katılımcı Adı Soyadı - Eğitim Adı

 

Dr. Öğr. Üyesi Tayfun Utaş

Dr. Tayfun Utaş, Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Makine Mühendisliği Lisans derecesini aldı (1988). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü'nden İşletme Yönetimi alanında MBA (1996) ve Aynı fakültenin İşletme Yüksek Lisans (2001) derecesini almıştır. Yüksel Lisans bitirme tezi Yalın Üretimde TPM uygulamalarıdır. Toplam Üretken Bakım ve Toplam Verimli Yönetimi uygulamaları hakkında kapsamlı araştırmalar yapmıştır. Ardından, Okan Üniversitesi'nde Sosyal Bilimler Bölümü Doktora programını tamamladı (2016). Çalışmalarının odak noktası, İş Karakteristik Modeli Çerçevesinde Mavi Yakalı çalışanların Motivasyonu başlıklı çalışmalarıdır. Vestel ve Beko gibi World-Class özel şirketlerinde çalıştı. 2018 yılına kadar Uluslararası bir firmada Operasyon Direktörü olarak çalıştı. Halen İstinye Üniversitesi Öğretim Görevlisidir.

Japonya'da yarı-hükümet birliği olan JIPM (Japonya Enstitüsü Üretim Enstitü) tarafından verilen TPM Uzman Sertifikasına sahiptir. Toyota eğitim merkezinden Üretim Yönetimi programına katılmış ve  Üretim Yönetici uzman sertifikası almıştır. Altı Sigma Kara Kuşak olan Tayfun Utaş birçok farklı konuda proje liderliği yapmıştır. İş hayatında Yalın ve Toyota Üretim Sistemlerine dayanan çok sayıda proje gerçekleştirmiştir. Çeşitli şirketlerde ve üniversitelerde TPM, Kaizen ve Sigma hakkında seminer ve konferanslar verdi. ISO, MMO ve çeşitli şirketlerde Yalın Sigma uygulaması üzerine atölye çalışmaları yaptı. Bu konularda İstanbul Sanayi Odası tarafından kitapları yayımlanmıştır. Utaş, 2016 yılından itibaren Londra merkezli yabancı danışmanlık firması TRACC ile MMS (Manufacturing Management Systems ) altında Operasyon Mükemmelliği metodolojisi üzerinde çalışmaktadır.

Proje Yönetici ve Liderliği altında; Dünya TPM ödülü, Kal-Der Kalite Ödülü, Siemens şirketi tarafından Enerji Siemens Ödülü, Türkiye Enerji Bakanlığı tarafından Enerji Oscar Ödülü, Türkiye Enerji Bakanlığı tarafından Fabrika Enerji Verimliliği  Ödülü kazanmıştır.

Deneyim Alanları: Sigma, TPM ve Yalın Üretim Sistemleri, Motivasyonu Artırma, Ekip Çalışması ve Katılım, Otonom Yönetim, Üretim ve Üretim Sistemleri, ISO Sistemleri,  Yatırım ve Makine Bakım ve Otomasyon Sistemleri, Kalibrasyon Sistemleri, Tesis Yönetimi, Operatör Eğitimi, Proses Mühendisliği, Endüstriyel ve Mekanik Mühendislik Kavramları, Damıtma Teknikleri, Operasyon KPI, İş Raporları, Otomatik Sistemler, Süreç Yönetimi, Altı Sigma, Enerji Tüketimini Azaltma ve Uygulama Denetimleri, Operasyon Yönetiminde  Mükemmellik ve Tedarik Yönetimi. İnsan Kaynakları Performans yönetimi, Örgüt Psikolojisi, Değişim Projeleri.


Dr. Öğr. Üyesi Sedef Tavukçu Özkan

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden tıp doktoru olarak mezun oldu. S.B.Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi  Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği’nde uzmanlık eğitimini tamamladı. Uzmanlık eğitiminin ardından Grup Florence Nightingale Hastaneleri Şişli ve Memorial Grup Memorial Hizmet Hastanesi’nde primer genel yoğun bakım sorumlu hekimi, eş zamanlı nöroyoğun bakım ve akut inme ekibinde görev aldı. Uzun süre karaciğer transplant cerrahi ekibinde yoğun bakım sorumlu hekimi olarak yer aldı.  

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’nda doktor öğretim üyesi, İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD’da doktor öğretim üyesi olarak görev aldı.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği’nde, Nöroanestezi Komite üyesi olarak Modül eğitimlerinde, Türk Yoğun Bakım Derneği’nde “Dünya Sepsis Günü” farkındalığı için Sepsis Eğitim Kampanyası’nda eğitmen olarak yer aldı. 10’un üzerinde toplantı/sempozyum/kongrede konuşmacı ve sempozyum başkanı olarak görev aldı. Klinik nörofizyoloji alanında nöroloji/nöroyoğun bakım ekibi ile yaptıkları çalışmada bir yurtiçi, bir yurt dışı  en iyi bildiri ödülleri aldı. 25’ den fazla ulusal ve uluslararası kongrelerde yapılmış bildiri/sözlü sunum, 10’dan fazla ulusal ve uluslararası makale, 1’i yurtdışı 4’ü yurt içi nöroyoğun bakım alanında olmak üzere 5 kitap bölüm yazarlığı yaptı.

İlgi alanları; yoğun bakımda nöroyoğun bakım, sepsis, çoklu organ yetmezliği, sağlık yönetimi alanında; yalın hastane, yalın uygulamalar, günlük yönetim, stok yönetimi, 5S çalışmaları, kaizen çalışmaları, kanban uygulamalarıdır.

Yoğun bakım hekimi olarak VM MLP Pendik  Hastanesi genel yoğun bakım ünitesinde kurucu hekim olarak görev aldı, halen bu ünitenin sorumlu hekimi olarak görevine devam etmektedir. İstinye Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesidir ve eş zamanlı olarak İstinye Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde sağlık yönetimi yüksek lisans programına devam etmektedir.


Eğitim Süresi

8 Saat (2 gün)

Eğitim Tarihi

22 Ekim 2022 (10:00/14:00)

23 Ekim 2022 (10:00/14:00)

Eğitim Yeri

Online / Zoom