İnşaat Sektöründe Proje Yönetimi

Eğitim Süresi

42 saat (6 saat x 7 gün)

Eğitim Tarihi

Cumartesi - Pazar günleri 
09:30 - 16:00

Eğitim Yeri

İnşaat Sektöründe Proje Yönetimi Eğitimi

İSÜSEM ve Commtech Academy işbirliği ile düzenlenen “İnşaat Sektöründe Proje Yönetimi Sertifika Programı”, proje yönetimi metodolojisinin, yaklaşımının ve süreçlerinin detaylı olarak ele alındığı bir eğitim programdır. Yapılarda kalite, zaman ve bütçe ile ilgili hedeflere başarılı bir şekilde ulaşabilmek adına yürütülen tüm çalışmalara odaklanır.

Katılımcılar, program içeriğindeki derslerde edindikleri becerileri; projeleri başlatma, planlama, uygulama, kontrol ve kapatma süreçlerinde kullanarak ve örnekler uygulayarak sertifika eğitimini tamamlayacaklardır.

Bu eğitim programı ile inşaat sektörüne yönetim konusunda deneyimli Proje Yöneticilerinin kazandırılması hedeflenmektedir.

Eğitim programı boyunca gerçekleştirilecek çok sayıda vaka çalışması ve proje yönetimi uygulaması ile katılımcıların aktif katılımının sağlanması planlanmaktadır.

Bilgi Formu

İnşaat sektöründe çalışan proje paydaşları (proje sponsorları, proje sahipleri, kullanıcılar, proje ekip üyeleri, proje yöneticileri, proje liderleri vb.),

İnşaat Sektöründe Proje Yönetimi konusunda derinlemesine bilgi edinmek isteyenler,

Öğrenciler,

Profesyonel anlamda Proje Yönetimi mesleğini/uzmanlığını uygulayacak kişiler.

Yapım Projeleri Tanımlama ve Planlama                         
Neyin, Ne zaman, Nerede, Nasıl ve Kim tarafından yapılacağının belirlenmesi - 4N1K

İş Geliştirme ve Fizibilite                                                        
Bir girişim, veya projeyi gerçekleştirmeye karar verme süreci boyunca hem teknik hem finansal açılardan gerekli araştırmalar ile değerlendirmelerin yapılmasıdır.

Proje Finansmanı                                                                     
Proje Yatırımcısının fizibilite sonucu oluşturduğu bütçenin oluşturulması sürecidir.

Satın alma / İhale Yönetimi                                                  
İdari birimlerinden gelen istekler doğrultusunda araç-gereç, cihaz, makine ve hizmet satın alma işlemleri ile ilgili evrakların hazırlanması, ihalenin yönetilmesi.

Şantiye Yönetimi                                                                      
Yapının idari, teknik ve uygulama sürecini belirli termin sürecinde belirlenen metodolojisi çerçevesinde oluşturulan ile yönetim planıdır.

İnşaat Projelerinde Tedarik Yönetimi                                               
Maliyeti azaltma, kaliteyi yükseltme ve son ürünün müşteriye teslimine kadar olan tüm süreçlerin geliştirilmesi hedefleri

İş Sağlığı ve Güvenliği                                                             
Riskin Az veya Çok Olması değil önemli olan alınan önlem hedeflerinin belirlenmesi

İşletmeye Alma Yönetimi (T&C)                                         
İnsanların iş birliği yapmalarını sağlama ve onları bir amaca doğru yöneltme işlerinin ve faaliyetlerinin tümünü ifade ederken aynı zamanda yapılan işin teslimi sürecinin yönetimi ile tüm devreye alma ve bakım faaliyetlerini tanımlar.

Hakkediş Yönetimi                                                                   
Sözleşmesi imzalanmış ve uygulaması başlatılmış proje için, sözleşmede belirlenen aralıklarla, yapılan iş miktarı karşılığında yükleniciye ödenen bedel yönetimidir. 

Paydaş Yönetimi                                                                       
Üst yönetim desteğinin alınmasının projelerin başarısı üzerindeki etkileri değerlendirilir.

Süre, Kaynak ve Maliyet Yönetimi                                     
Proje planı ve takvimini baz alarak projenin zaman, kaynak ve maliyet yönetimi yapılır.

Kritik Yol Analizi                                                                        
Projenin darboğazlarının belirlenerek projeyi başarıya götürmek için önceden önlem alınır.

Proje İletişim Yönetimi                                                          
Proje içi ve proje dışı bilgi akışının, plana bağlı olarak yönetimi sağlanır.

Proje Kalite Yönetimi                                                              
Kalite Kontrol ve Kalite Güvence kavramları verilir, başarı kriterlerinin ölçümü için parametrelerin tanımı yapılır.

Risk Yönetimi                                                                     
Projelerde oluşabilecek risklerin önceden belirlenmesi ve yönetimi, oluşan sorunların yönetimi sağlanır.

Değişim Yönetimi                                                                     
Organizasyonel ve proje değişikliklerinin ayrımı, etkilerinin değerlendirilmesi ve yönetimi sağlanır.

Proje Raporlama (Kazanılmış Değer Analizi)                  
Kontrol sistemi aracılığı ile herhangi bir zamanda proje durumunu raporlamak için Kazanılmış Değer Analizi ve kullanılan formüller verilir.

Proje Kapanışı                                                                           
Projelerin sonlandırılması için gerekli aktiviteler tanımlanır ve belirlenmiş kriterlere göre projenin başarısı ölçülür.

Vaka Çalışması                                                                          
Eğitim süresince katılımcının aktif katılımı sağlanır.

Proje Yönetimi Programları 2 (MS Project)                    
MS Project tabanlı proje yönetimi desteği sağlanır.

Uygulamalı Proje Yönetimi                                                   
Katılımcılar proje yönetimi uygulamasını prestijli şantiyelerde yerinde görerek, ilgili yöneticiler ile birebir görüşerek, teorinin pratikte nasıl gerçekleştiğini gözlemleyebileceklerdir.

     Eğitimimiz, hedeflerin ve amaçların belirlenmesi ile zamanın önemini öğretir. Nereye gideceğini bilmeyen bir gemi denizde kaybolmaya, hedefleri ve amaçları belirlememiş bir proje ise başarısız olmaya mahkumdur. Bu yüzden projenin kapsamını, belirlemek çok önemlidir. Kapsamı belirlemek kadar, projeleri zamanında, bütçesinde ve istenen kalitede bitirmek de bu sertifika programı çerçevesinde katılımcılara anlatılacaktır.

     Mevcut kaynaklar ile ihtiyaçları nasıl karşılayacağınızı öğrenirsiniz. Eğer elinizdeki uygun kaynakları bilmiyor ya da mevcut kaynakların neler ile uğraştıklarını takip edemiyorsanız, projeleri gerçekleştirmeniz oldukça zordur. Üstelik elinizdeki kaynakları sadece insan olarak değil, para, teçhizat, ekipman vb. olarak da düşünmeniz gerekir. Sertifika Programımız ile önünüzdeki projelerde ne kadar kaynağa ihtiyacınız olacağını belirlemenin yollarını öğreneceksiniz.

     Eğitimimizin içeriğinde projelerin nasıl gözden geçirilmesi, nasıl izlenmesi ve nasıl dokümante edilmesi gerektiği de detaylı olarak ele alınır. Başarı kriterlerini, kontrol ve onay noktalarını, projenin hem başında, hem ileri aşamalarda nasıl belirlenmesi, değiştirilmesi gerektiği gibi başlıklar da eğitim esnasında paylaşılır. Ayrıca gerçekleşenlerle ilgili kayıtları tutarak, gelecekteki projelerin referans noktalarını hazırlamak, aynı hataların tekrarlanmaması için alınan önlemlerin neler olması gerektiği detayla anlatılır.

     Eğitimimizin bir parçası olarak Microsoft Project® programını kullanarak, bilgi sistemlerini daha etkin kullanmayı öğrenirsiniz. Günümüzde projeleri kağıt ve kalem ile yönetmek neredeyse imkansız hale gelmiştir. Bu yüzden Microsoft Project®’i kullanmak, aşağıdaki sebeplerden dolayı çalışmalarına hız kazandıracaktır.

Birden fazla projenin takibinde kolaylık sağlamak,
Kaynakların iş yüklerini kolaylıkla takip edebilmek,
Proje maliyetlerini ve nakit akışlarını izleyebilmek,
Alternatif planların hızlı bir biçimde oluşturulmasını sağlamak,
Kullanılan raporlama, sunum, form vb. gibi dokümanların proje yönetimi açısından incelenmesi veya gerekli olabilecek Microsoft Project® raporlarını tanıtma,
Proje kaynaklarının gerçekleşme verilerini düzenli girebilecekleri bir sanal ortam oluşturmak
Proje taraflarının (müşteri-üst yönetim) projenin ilerleyişini izlemelerine imkan sağlamak.

Eğitimimizin içeriğinde projelerin nasıl gözden geçirilmesi gerektiği, nasıl izlenmesi gerektiği ve nasıl dokümante edilmesi gerektiği de detaylı ele alınır. Başarı kriterlerini, kontrol ve onay noktalarını, projenin hem başında, hem ileriki aşamalarda nasıl belirlenmesi, değiştirilmesi gerektiği gibi başlıklar da eğitim esnasında paylaşılır. Ayrıca gerçekleşenlerle ilgili kayıtları tutarak, gelecekteki projelerin referans noktalarını hazırlamak, aynı hataların tekrarlanmaması için alınan önlemlerin neler olması gerektiği detayla anlatılır.

Eğitim teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecek olup, eğitimde MS Project programı kullanılacaktır.

Katılımcıların sertifikaya hak kazanabilmeleri için, aşağıda belirtilen kriterlerden 100 üzerinden 70 puana almaları gerekmektedir. Bu puanı alan kişilere Sertifika, alamayan kişilere de Katılım Belgesi düzenlenir.

•          Katılım (%10)
•          Ödev (%10)
•          Ara Sınav (Proje Yönetimi Metodu Ağırlıklı (% 30)  
•          Final Sınav (% 50)

Timur Kabadayı MSc, MBA

Yönetici direktörlük ve danışmanlık yapan Timur Kabadayı’nın İlaç Endüstrisinde yaklaşık yirmi beş yıllık tecrübesi vardır. Eczacıbaşı İlaç Lüleburgaz tesislerinde Bakım Onarım Müdürlüğünden, Kanada Apotex firmasında Bilgisayarlı Sistemlerin Validasyonu Bölümüne geçerek meslek hayatında yön değiştirmiş ve alt yapısı sayesinde bu bölümde çok kısa bir sürede bölüm müdürlüğüne yükselmiştir. 2004 yılında Conval Grup’u kurmuştur. Ekibi ile birlikte yurtiçi ve yurtdışında İlaç Endüstrisi CSV projelerini başarılı bir şekilde yürütmektedir. Yüksek Makine Mühendisi olan Timur Kabadayı, MBA programını York Üniversitesi, Toronto’da tamamlamıştır.


Mehmet Sami KILIÇ MSc, PMP

Mehmet Kılıç, Turner’da 10 yılı aşkın süredir çalışmakta olup, şu anda Ülke Direktörü olarak Türkiye’de aktif olan projeleri yönetmekte olup, aynı zamanda şirketin büyümesi için iş geliştirme yapmaktadır. Çeşitli karma kullanımlı yapı projelerinin yanı sıra diğer büyük ölçekli proje, ticari proje, hastane/klinik, sağlık merkezi ve ofisleri başarıyla tamamlamış olan Kılıç, sektörde 20 yılı aşkın üst düzey yönetim deneyimine sahip son derece nitelikli bir profesyoneldir. Yüksek lisansını Nortwestern University’de Proje Yönetiminde tamamlamıştır ve LEED Akredite profesyonelidir. Kılıç; başta ABD, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Sırbistan olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerindeki Turner projelerinde bir proje lideri olarak paha biçilmez deneyimler kazanmıştır. Turner’deki sorumlulukları inşaat öncesi yönetiminden proje teslimine kadar bir ya da daha çok projenin tüm aşamalarında rehberlik etme, yönetme, koordinasyon sağlamayı ve şirket adına yeni işler kazanmayı içermektedir. Hem Amerika hem de Türkiye vatandaşlığına sahiptir. İngilizce ve Türkçeyi akıcı bir şekilde konuşabilmektedir.


Doç. Dr. Yusuf Sait Türkan

İstanbul Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünde 15 yılı aşkın süredir öğretim üyeliği yapan Yusuf Sait Türkan yine aynı bölümde Bölüm Başkanlığı görevine devam etmektedir. Alanında yazmış olduğu birçok kitabın yanı sıra AB projelerinde uzman değerlendirici ve bilirkişi olarak görev almıştır. Proje Yönetimi, MS Project, Simülasyon Tabanlı Optimizasyon, Karar Analizi, Proje Yönetiminde NP Problemleri,  Tesis Yerleşim Problemleri, Kalite Yönetim Sistemleri ve SME’de Kalite Uygulamaları konularında araştırmacı olarak görevler alan Türkan Proje Yönetiminde Planlama ve Kontrol Teknikleri başlıklı kitabı sektöre yön veren önemli kaynakçalardan sadece biridir. Sayısız seminer ve eğitim veren Yusuf Sait Türkan İngilizce ve Almanca bilmektedir.


Ömer Çimen BSc

Yaklaşık 11 yıldır Danışman olarak çalışmaktadır. Uzmanlık alanı bilgisayarlı sistemler validasyonu olup büyük çapta ERP sistemlerinin validasyon çalışmalarının yönetilmesinin yanı sıra IT kalite süreçlerinin düzenlenmesine de destek vermektedir. Endüstri Mühendisi olan Ömer Çimen, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi’nde tamamlamıştır.


Şebnem Kesim MSc

Danışmanlık yapan Şebnem Kesim’in İlaç Endüstrisinde yaklaşık 13 yıllık tecrübesi vardır. Abdi İbrahim İlaç Kalite Kontrol Laboratuarında Analist olarak çalıştıktan sonra danışmanlık yapmaya başlamıştır. Danışman olarak çalışmakta olduğu 11 yıl boyunca özellikle Laboratuar Ekipmanları Validasyonu ve Laboratuar Bilgisayarlı Sistem Projeleri’nde yer almıştır. Kimya Mühendisi olan Şebnem Kesim, Yüksek Lisans Programını “Engineering Management” bölümünde tamamlamıştır.


Ceren Topçular MSc

Yaklaşık 11 yıldır Danışman olarak çalışmaktadır. Uzmanlık alanı bilgisayarlı sistemler validasyonu olup ERP, kalite yönetim, depo yönetim, bina yönetim ve network gibi sistemlerin validasyon çalışmalarının yönetilmesinin yanı sıra Axelos onaylı ITIL expert sertifikası ile IT kalite süreçlerinin düzenlenmesine de destek vermektedir. Kimya Yüksek Mühendisi olan Ceren Topçular, lisans ve yüksek lisans eğitimlerini Hacettepe Üniversitesi’nde tamamlamıştır.


Haluk Tanca BSc

Yaklaşık 2 yıldır danışmanlık yapan Haluk Tanca’nın İş dünyasında 31 yıllık, ilaç endüstrisinde yaklaşık 11 yıllık tecrübesi vardır. Kodak ve UCB Pharma’da Avrupa,Ortadogu ve Afrika IT direktörlüğünü yürütmüştür. Yurtiçi ve yurtdışında İlaç Endüstrisi IT, Data governance ve Bilgisayarlı sistemler validasyonu projelerini başarılı bir şekilde yürütmektedir.


Serdar Çatar MSc

1976 yılında doğan R.Serdar Çatar, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık bölümünden mezun olmuştur. İTÜ Mimarlık Fakültesi Proje ve Yapım Yönetimi yüksek lisans programını tamamlamıştır. Halen aynı Üniversitede doktora çalışmasını sürdürmektedir. İş hayatına Koray İnşaat’ta başlayan Çatar, 1998 yılından itibaren; Saha Mimarı, Kontrol Mimarı, Şantiye Şefliği, Teknik Ofis Yöneticiliği, Proje Müdürlüğü, Yurtdışı ve Yurtiçi Projeler Koordinatörlüğü, İnşaat Koordinatörlüğü görevlerinde bulundu. Çalıştığı şirketler; inşaat taahhüt, müşavirlik, gayrimenkul geliştirme şirketleri ile finansal gayrimenkul fonlarından oluşmuştur. Şu ana kadar, yüksek katlı binalar, özel nitelikli konutlar, iş merkezleri, oteller, nitelikli restorasyon projeleri, kültür ve kongre merkezleri ile pek çok endüstri yapılarını tamamlamıştır. Tamamladığı projeler, ulusal ve uluslararası yayınlarda yer almış ve ödüller kazanmıştır. Yerli ve çok uluslu yönetim şirketlerde çalışan Çatar, inşaat öncesi, inşaat süreci ve sonrasındaki her aşamada yönetici olarak yer almıştır.


Şükrü Özenç MSc

1972 yılında doğan Şükrü Özenç, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat bölümünden 1993 yılında mezun olmuştur.1996 yılında  İTÜ İnşaat  Fakültesi Yapı İşletmesi yüksek lisans programına katılmıştır. 1993 yılında iş hayatına başlayan Özenç, 1998 yılından itibaren; Kontrol Mühendisliği, Şantiye Şefliği, Teknik Ofis Yöneticiliği, Proje Müdürlüğü ve de 2007 yılından itibaren Proje Yönetim alanında Proje Direktörü görevlerinde bulunmuştur. Şu ana kadar, yüksek katlı binalar, özel nitelikli konutlar, iş merkezleri, oteller, AVM, kültür ve kongre merkezleri ile pek çok endüstri yapılarını Proje Yönetimi adı altında tamamlamıştır. Tamamladığı projeler, ulusal ve uluslararası yayınlarda yer almış ve ödüller kazanmıştır. Yerli ve çok uluslu  Proje Yönetim şirketlerinde çalışan Özenç, inşaat öncesi, inşaat süreci ve sonrasındaki her aşamada yönetici olarak yer almış olup halen uluslararası düzeyde hizmet veren kurumsal bir Proje Yönetimi firmasında Yönetici pozisyonunda çalışmaktadır.


Can Akgün BSc

Yöneticilik ve danışmanlık yapan Can Akgün’ün inşaat sektöründe yaklaşık 20 yıllık deneyimi bulunmaktadır. Havacılık alanında hizmet veren kurumsal firmalarda mekanik kontrol mühendisliği, proje yöneticiliği ve takım liderliği gibi pozisyonlarda görev alan Akgün yine aynı alanda hizmet veren şirketin yöneticiliğine devam etmektedir. Eş zamanlı olarak dünya çapında düzenlenen otomotiv sektörü proje yarışmalarında 1.lik ödülleri kazanmış, tasarım ve icatlarını prototip olarak modelleyerek, tüm araçlarda kullanılabilecek ticari ürünler haline getirmiştir. “Risk Uyarı Sistemi”, “Sanal Yol Şerit ve Uyarı Simülasyon Sistemi”, ”Sistematik Olarak Rezervli Araç Kolonizasyonu ile Akıllı Rota Planlaması” tasarımlarından bazılarıdır. Havacılık ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren dernek ve vakıflarda yönetim kurulu üyelikleri, yenilenebilir enerji, ekolojik yapı teknolojileri ve ekolojik yapılarda klimatizasyon sistemleri, proje yönetimi, işletmeye alma yönetimi ve test ve devreye alma konularında uzmanlığı ve patent çalışmaları bulunan Can Akgün, İngilizce ve Almanca bilmektedir.


Fatih Ulusoy Bsc

1980 yılında doğan Fatih ULUSOY, Sakarya Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. İstanbul Aydın Üniversitesinde İşletme yüksek lisans programını tamamlamıştır. Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açılan İş Sağlığı Güvenliği Sınavında başarılı olarak İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesini almıştır. Akabinde ihtisasını İstanbul Aydın Üniversitesinde Yüksek Lisansını bitirip halen aynı Üniversitede doktora çalışmasını sürdürmektedir.

İş hayatına aile şirketinde mühendis, yönetici ve Genel Müdür pozisyonlarında görevlerde olmak üzere 17 yıl görev almıştır. Ayrıca İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti veren şirketi ve Proje Yönetimi, Kontrolörlük ve Müşavirlik, Test ve Devreye Alma alanlarında faaliyet gösteren Uluslararası firmada yöneticilik yapmaktadır. Ayrıca Yurtiçinde bulunan kurumsal firmalara mühendislik alanında danışmanlık hizmeti vermektedir. 


Eğitim Süresi

42 saat (6 saat x 7 gün)

Eğitim Tarihi

Cumartesi - Pazar günleri 
09:30 - 16:00

Eğitim Yeri