İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Sertifika Programı

Eğitim Süresi

 • 64 saat (4 hafta sonu)
 • Cumartesi-Pazar 09:00-18:00

Eğitim Tarihi

15 Şubat - 8 Mart 2020

 

Eğitim Ücreti

1.700TL

Eğitim Yeri

İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü


İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Sertifika Programı

 

Gelişen ekonomik hayat ile birlikte işletmelerin en önemli gereksinimleri iş ve sosyal güvenlik alanına hakim personel ihtiyacı olmuştur. İşletmelerin personele ihtiyaç duyduğu en önemli alanlar; iş hukuku, sosyal güvenlik, ücret ve tazminatların vergilendirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği ve bordro gibi konuları içeren departmanlardır. Fakat bu alanda yetişmiş personel sayısı oldukça azdır. İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Sertifika Programı’nın hedefi iş dünyasına hem teorik hem de uygulamalı içeriği ile gerekli teknik bilgi ve alt yapıya sahip, donanımlı İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı yetiştirmektir.

 • İnsan kaynakları alanında çalışanlar,
 • Bu konuya ilgi duyan en az önlisans mezunları.

İŞ HUKUKU

1.HAFTA

 • İş hukuku kavramı ve tarihsel gelişimi…
 • 4857 sayılı kanunda ön plana çıkan maddeler ve hükümler…
 • İş, İşçi, İşyeri, İşveren, Alt İşveren Kavramları…
 • Çalıştırma Yaşı ve Çocukların Korunması ve Kadın İşçilerin Çalıştırılması…
 • İstisnalar…
 • İş Sözleşmesinin Tanımı ve Çeşitleri…
 • İş Sözleşmesinin Oluşması…
 • İş Sözleşmesinin Sona Ermesi…
 • Devamsızlık ve İhtar Kavramı…
 • İşçi ve İşverenin Derhal Fesih Hakkı…
 • İş Güvencesi, İşe İade Davalarının Sonuçları ve Örnek Yargı Kararları…
 • Ücret Tanımı ve Ücret Türleri…
 • Ücretten Sayılan /Sayılmayan Ödemeler…
 • Ücretin Ödenmemesi, Ücret Kesme Cezası…
 • Ücretin Saklı Kısmı…
 • Çalışma Süreleri ve Ara dinlenmeleri…
 • Fazla Mesai…
 • Postalar Halinde Çalışma…
 • Yıllık Ücretli İzin Uygulaması…
 • Tatil kavramı…
 • 2429 Sayılı kanun incelemesi…
 • Sözleşmenin Sona Ermesinde İzin Ücreti Alacağı…
 • Ücretsiz İzinler ve izin yönetmeliği…
 • Karşılıklı ve karşılıksız fesihlere ilişkin Yargı Kararları…
 •  

  2.HAFTA

 • İhbar Süreleri ve tazminatı…
 • Tazminat Kriterleri…
 • Kıdem Tazminatı Nedir?
 • Kıdem Tazminatına Dâhil Olan Kazançlar Nelerdir?
 • Nasıl Hesaplanır?
 • Örnekler ve Açıklamalar…
 • Hangi Haller Esaslı Değişiklik Kapsamındadır?
 • Esaslı Değişikliğin Sonuçları…
 • Esaslı Değişikliğin Tazminat Yönünden Değerlendirilmesi…
 • İşçi Özlük Dosyası ve Önemi…
 • İşçi Özlük Dosyası İçeriği…
 • Örnek Dosya İncelemesi…
 • Asgari Ücret…
 • AGİ Kavramı... Özellikleri, hesaplanması…
 • AGİ Miktarları…
 • Yemek yardımı…
 • İş hukukunda yaptırımlar, idari para cezaları ve itiraz yolları…
 •  

  SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

  3.HAFTA

 • İşyeri, İşveren, İşveren Vekili, Alt İşveren Tanımları ve İşyerinin Kuruma Bildirilmesi…
 • 5510 Sayılı Kanuna Göre Sigortalı Sayılanlar, Kısmi Sigortalı Sayılanlar, Sigortalı Sayılmayanlar…
 • Sigortalıların Kuruma Bildirilmesi…
 • Prim Esas Kazanç (S.P.E.K.) Kavramı…
 • Prim Oranları… Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigorta primleri… Kısa Vadeli Sigorta Kolları…
 • Faaliyet Konusu, İşkolu Kodu (NACE), Faaliyet Konusunun Değişmesi – Tehlikeli –Çok Tehlikeli – Az Tehlikeli ve Sonuçları…
 • Prim Belgeleri / Aylık Prim ve Hizmet Belgesi…
 • Prim Belgelerinin Kuruma Verilişi (Süresi İçerisinde-Süresi Dışında)…
 • 5 Puanlık Prim Teşviki…
 • 6111 Sayılı Kanun Kapsamında Teşvik…
 • 6661 Sayılı Kanun Kapsamında Teşvik…
 • 7103 Sayılı Kanun Kapsamında Teşvik…
 • Özürlü İstihdam Teşviki…
 • İş göremezlik raporu ve uygulamaları…
 • E-Hizmetler…
 •  

  4.HAFTA

 • E-bildirge uygulamaları…
 • Genel Sağlık Sigortası…
 • İşsizlik Sigortası…
 • Sosyal Güvenlik Destekleme Primi (Emekli)…
 • Sağlanan Yardımlar…
 • Kimler İsteğe Bağlı Sigorta Primi Ödeyebilir?
 • İsteğe Bağlı Sigortalılık Statüsü…
 • İsteğe Bağlı Sigorta başlangıcı ve Sona Ermesi…
 • Askerlik Borçlanması…
 • Analık/Doğum Borçlanması…
 • Yurtdışı Borçlanması…
 • Diğer Borçlanmalar…
 • Borçlanmaların Emekliliğe Etkisi…
 • 4-a (SSK), 4-b (Bağ-Kur) Kapsamında Yaşlılık Aylığına Hak Kazanma Şartları…
 • 4-a (SSK), 4-b (Bağ-Kur) Kapsamında Yaş Haddinden Aylığa Hak Kazanma Şartları…
 • 4-a (SSK), 4-b (Bağ-Kur) Kapsamında Malulen – Özürlülük Durumunda Aylığa Hak Kazanma Şartları
 • Yabancı İşçi Kavramı, Yabancıların Çalışma İzinleri ve Yabancıların Sosyal Güvenliği
 • Sigortalılık Şartları ve Bildirimleri
 • Asgari İşçilik Kavramı ve Hesaplama Örnekleri
 • Sosyal Güvenlik Yönünden Yaptırımlar İdari Para Cezaları ve indirimler.
 • Örnek Bordro Uygulamaları…
 • Sınav.

“Sertifika” alabilmek için %80 devam koşulunu sağlamak ve kur sonunda gerçekleştirilecek olan sınavdan 70 ve üzeri almak gerekmektedir. Devamlılık şartını sağlayarak sınavdan başarı elde edemeyen katılımcılara “Katılım Belgesi” verilecektir.