İyi Klinik Uygulamaları Temel Eğitimi

Eğitim Süresi

8 saat (1 gün)

Eğitim Yeri

İyi Klinik Uygulamaları Temel Eğitimi

Bu eğitim T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından onaylıdır.

Temelini güncel Helsinki Bildirgesi’ne dayanan ilkelerden alan iyi klinik uygulamaları, insanlar üzerinde yapılacak olan klinik araştırmaların tasarımı, yürütülmesi, kaydedilmesi ve raporlanmasına ilişkin etik ve bilimsel bir kalite standardıdır.
İyi klinik uygulamaları, araştırmaya katılan gönüllülerin hakları, sağlığı ve mahremiyetlerinin korunduğu ve araştırmadan elde edilen verilerin güvenilir olduğuna dair topluma güvence verir.

Bilgi Formu

Bu eğitim Klinik Araştırmalarda yer alan araştırmacı ve destekleyicilere yöneliktir.

OTURUM – 1 KLİNİK İLAÇ ARAŞTIRMALARI

Helsinki Bildirgesi & İyi Klinik Uygulamalar Kılavuzu

İlaç Araştırması Tasarımları 

Klinik Araştırma Fazları ve Gözlemsel Çalışmalar/Biyobenzer Çalışmalar 

ROLLER VE SORUMLULUKLAR

Yasal Düzenlemeler ve Düzenleyici Otorite

Etik Kurullar 

Araştırmacı Sorumlulukları ve Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu 

Destekleyici ve Sözleşmeli Araştırma Kurumu Sorumlulukları 

Atölye Çalışması- Sorumluluk Paylaşımları 

OTURUM – 3 ARAŞTIRMA YÖNETİMİ

Klinik Araştırmalarda Güvenlilik ve Atölye Çalışması

(Farmakovijilans, Yan Etki Bildirimleri) 

Klinik Araştırmalarda Kalite Kontrolü ve Proje Yönetimi 

Araştırma Prensipleri ve Yayın Etiği 

Eğitim Sonrası Değerlendirme

 

Katılımcılara İstinye Üniversitesi tarafından “Katılım Belgesi” verilecektir.

Eğitim Süresi

8 saat (1 gün)

Eğitim Yeri