Kök Hücrelerde 3 Boyutlu Doku Mühendisliği ve Gen Aktarımı Uygulamalı Eğitimi

Eğitim Süresi

40 saat (5 gün)

Eğitim Ücreti

2.500TL (KDV Dahil)
Öğrenci ve asistanlar için 2.000TL (KDV Dahil)

Eğitim Yeri

İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü

Kök Hücrelerde 3 Boyutlu Doku Mühendisliği ve Gen Aktarımı Uygulamalı Eğitimi (2.Dönem)

Ülkemizin ilk gerçek anlamda uygulamalı “Temel Kök Hücre Teknikleri ve Moleküler Biyoloji Uygulamaları” Kursu’nu 2008 yılında düzenlemeye başlayan Prof. Dr. Erdal Karaöz’ün liderliğinde, İstinye Üniversitesi Kök Hücre ve Doku Mühendisliği Merkezi (İSÜKÖK) laboratuvarında 2. kez “Kök Hücrelerde 3 Boyutlu Doku Mühendisliği ve Gen Aktarımı Uygulamalı Eğitimi” düzenlenecektir.

İstinye Üniversitesi’nin son derece gelişmiş teknolojiye sahip Ar-Ge laboratuvarlarında, yetkin araştırma ekibiyle, bir hafta boyunca hem teorik dersler hem de pratik uygulamaları bire bir yaparak kök hücre, doku mühendisliği ve gen tedavileri konularında en güncel teknikler öğretilecektir.

Kurstaki temel konu başlıkları şu şekildedir:

 • Temel Kök Hücre Teknikleri
  • Primer kültür, pasajlama,
  • Hücre saklama, dondurma-çözme
  • Kök Hücre Farklılaştırma
 • iPSC Kültürü
  • iPSC kültür ve pasajlama teknikleri, embriyonik body oluşturma
 • CRISPR-CAS9 Gen Düzenleme
  • Hücrelere Gen Aktarımı
  • Western Blot, Real-time PCR
  • CAR-T Hücresel Tedaviler
 • 3B Doku Mühendisliği ve 3D Bioprinting
  • 3B modelleme, 3B Baskı
  • Bioink hazırlama, 3B hücre kültürü
  • 3D Biyoyazıcı kullanımı
  • 3D Bioprinting uygulamaları
 • GMP Klinik Uygulamaları
Bilgi Formu

Kök Hücre, Doku ve Gen Mühendisliği ile ilgilenen sağlık profesyonelleri ve öğrenciler. 

%80 devam koşulunu sağlayan ve yapılacak uygulamaları başarıyla tamamlayan katılımcılara “Sertifika” verilecektir.

Prof. Dr. Erdal Karaöz

Üniversite eğitimini 1986 yılında Dicle Üniversitesinde tamamlayan Dr. Karaöz, 1994 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalında “Doktora” eğitimini tamamladı. 1996 yılında “Doçent” ve 2002 yılında “Prof.” sanlarını aldı. 2000 yılından günümüze “Kök Hücre, Doku Mühendisliği ve Gen Tedavileri” alanında çalışmalar yapan Dr. Karaöz, 2005 yılında ABD Boston’da Harvard Üniversitesinde “Embriyonik Kök Hücre ve Adacık Transplantasyonu” konusunda çalışmalarda bulundu. Yayımlanmış 4 adet kitabı, 7'si uluslararası olmak üzere 11 kitap bölüm yazarlığı, 102’si uluslararası olmak üzere 158 yayımlanmış makalesi bulunan Dr. Karaöz 2007 yılında ülkemizde alanındaki ilk kurumsal Ar-Ge merkezi olan “Kocaeli Üniversitesi (KOU) Kök Hücre ve Gen Tedavileri Araştırma ve Uygulama Merkezi” (KÖGEM)’ni kurmuştur. KÖGEM de çalıştığı sürece toplam 23 adet ulusal ve uluslararası düzeyde “Kök Hücre, Doku Mühendisliği ve Endometriyum-Embriyo Ko-Kültür” konularında kurslar düzenlemiştir. Bu süreçte, 30’u TÜBİTAK olmak üzere birçok ulusal ve uluslararası projede yürütücü, araştırmacı ve danışman olarak görev yapmıştır. Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 2010 yılında “Kök Hücre Anabilim Dalı”nın kurucu Başkanı olarak görev almış ve ülkemizde “Kök Hücre” alanında ilk Lisansüstü Eğitimin başlatılmasını sağlamıştır. 1 Ekim 2014 tarihine kadar sürdürdüğü bu görevinden kendi isteğiyle emekli olarak Liv Hospital / İstanbul, Rejeneratif Tıp, Kök Hücre Üretim Merkezleri Sorumlusu olarak göreve başlamıştır. Dr. Karaöz, birçok uluslararası bilimsel dergi için hakemlik görevlerinin yanı sıra bazılarının editörler kurulunda yer almaktadır. Frontiers in Cell and Developmental Biology, section Stem Cell Treatments dergisinde yardımcı editör olarak görev yapmaktadır. Prof.Karaöz, 2013-2016 yılları arasında “Kök Hücre ve Hücresel Tedavi Derneği”nin kurucu yönetim kurulu başkanı olarak görev yapmıştır. Prof. Karaöz, esas olarak, çeşitli doku ve organlardan elde edilen Mezenkimal Kök Hücrelerin immunosüpresif, anti-inflamatuvar, anti-apoptotik, yeni damar oluşturma ve ince yapı özelliklerinin yanı sıra embriyonik ve uyarılmış pluripotent (İPSCs) kök hücrelerin diyabet tedavisinde beta hücre replasmanı uygulamaları üzerinde Ar-Ge çalışmalarını sürdürmektedir. Günümüze kadar birçok ulusal ve uluslararası kök hücre laboratuvarlarının kuruluş sürecinde danışmanlık yapmıştır. Günümüzde Özel Liv Hastanesi bünyesinde direktörü olduğu “Rejeneratif Tıp Merkezi”ndeki GMP (Good Manufacture Practice) Lab.da üretilen insanlara nakledilebilir hücreler ile çeşitli hastalıklara sahip insanların hücresel tedavi seçeneklerinden yararlanmaları konusunda bakanlık onayı gerektiren ya da gerektirmeyen süreçleri yönetmektedir. Prof. Karaöz, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış "Duchenn Musküler Distrofi", "Spinoserebellar ataxia", "Frederich ataxia", “Non-progresif konjenital miyopati”, “omurilik yaralanması”, “Retinitis pigmentosa”, “iskemiye bağlı hipoksik ensefalopati”, “kafa travması sonrası gelişen ensefalomlazi”, “serebral palsi” ve “subakut sklerozan pan ensefalit (SSPE) gibi günümüzde bilinen tıbbi yöntemlerle tedavisi mümkün olmayan birçok hastalık için Allojenik Göbek Bağı Matriksi Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücrelerin Etkinliği başlıklı birçok klinik deneme ve araştırma projelerinde görev almıştır. Prof. Karaöz, 01.04.2015 6642 sayılı kanun ile kurulan İstinye Üniversitesinin kurucu Rektör yardımcısı ve Tıp Fakültesi öğretim üyesi olarak da akademik çalışmalarına devam etmektedir. İSU de Kök Hücre ve Doku Mühendisliği Araştırma Uygulama Merkezini kuruluşunu gerçekleştiren Dr. Karaöz bu merkezde halihazırda ulusal ve uluslararası Ar-Ge faaliyetlerini sürdürürken eş zamanlı olarak Kök Hücre ve Doku Mühendisliği Yüksek Lisans programını yürütmektedir.


Dr. Öğr. Üyesi Hakan Darıcı

1983 yılında, Trakya’da, Kırklareli ilinin küçük bir kasabasında dünyaya geldi. 4-5 yaşlarında okuma yazma öğrendiği için ilkokula erken başladı. Yine aynı yaşlarda bilim adamı olmaya karar verdi. Kırklareli Atatürk Lisesi’ni hazırlık bölümü ile birlikte 4 yılda tamamladıktan sonra 17 yaşında Süleyman Demirel Üniversitesinde Biyoloji Bölümü’nü kazandı. Çocukluğunda belirlediği hedefin peşinden gitmek üzere 2004 yılında Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalında Yüksek Lisansa başladı. Aynı yıl üniversitenin en genç asistanlarından biri olarak Araştırma Görevlisi oldu. Yüksek Lisansı sırasında germ hücreleri ile ilgili araştırmalar gerçekleştirdi. 2007 yılında başladığı doktorada ise pluripotent kök hücreler ile ilgili araştırmalara yöneldi ve çalışmaları ile 3 ulusal bildiri ödülü ile Singapur Kök Hücre Derneği’nden burs kazandı. Doktora eğitiminin tamamlanmasının hemen ardından SANKO Üniversitesi’nde kurucu öğretim üyesi olarak Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalına Yrd. Doç. Dr. ünvanıyla göreve başladı. 2014-2015 yıllarında askerlik hizmetini Yedek Subay olarak Haydarpaşa GATA’da gerçekleştirdi. 2016 yılına dek SANKO üniversitesinde Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerine ek olarak Dış İlişkiler ve Erasmus Koordinatörlüğü’nü yürüttü. 2016 yılında İstinye Üniversitesi’nin kuruluşunda Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalında göreve başlayan Hakan DARICI, üniversitenin öğrenci ve araştırma laboratuvarlarının kurulumunda görevler üstlendi. Yrd. Doç. Dr. Hakan DARICI, Pluripotent Kök Hücreler, hücrelerin yeniden programlanması, hücre sinyal yolaklarının kontrolü, doku ve gen mühendisliği, 3D bioprinting ve biyomekanik insan organları, geliştirilmiş insanlar ve transhümanizm konularında çalışmalar yürütmektedir. Hakan DARICI çok iyi seviye İngilizce’ye ek olarak “derdini anlatacak kadar” Çince ve İspanyolca bilmektedir. Boş vakitlerinde astrofizik, kuantum fiziği ve elektromekanik konularında araştırmalar yapan, bilim kurgu ve fantastik kitaplar okuyan Yrd. Doç. Dr. Darıcı fırsat buldukça bisiklete biniyor ve yazları tüplü dalış yapıyor.

Araştırma Alanları: Pluripotent Stem Cells, Cellular Reprogramming, 3D Bioprinting, Human Enhancement


Dr. Öğr. Üyesi Ayca Z. İlter Akülke

Dr. Öğr. Üyesi Ayca Z. İlter Akülke lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Biyoloji bölümünde tamamlamıştır. Lisans eğitimi sırasında Berlin Chàrite Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü gibi kurumlarda araştırmalarda bulunmuştur. Lisansüstü eğitimini 2008-2011 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi Biyoteknoloji alanında yüksek onur derecesiyle bitirmiş, 2016’da kanser biyolojisi üzerine doktora tezini tamamlayarak Yeditepe Üniversitesinden onur derecesiyle mezun olmuştur. Yurtiçi doktora sonrası araştırmalarını 2016-2017 yılları arasında Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji bölümünde influenza virüsü üzerine yaptıktan sonra Tübitak BİDEB 2219 bursu almaya hak kazanarak Illinois Üniversitesi Kimya ve Biyomoleküler Mühendislik bölümünde CRISPR-Cas9 teknolojisi üzerine yazdığı projeyi tamamlamıştır. Dr. Öğr. Üyesi Ayca Z. İlter Akülke kariyeri boyunca hücre biyolojisi üzerine çalışmış, doktora sonrası araştırmalarında gen tedavisinde kullanılan viral sistemler ve CRISPR gen düzenleme teknolojisi üzerine yoğunlaşmıştır.

Araştırma alanları: Kanser Biyolojisi, CRISPR-Cas9 gen düzenleme teknikleri, Hücresel Terapi


Dr. Öğr. Üyesi Özgür Tataroğlu

Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nde 2002 yılında tamamlayan Dr. Özgür Tataroğlu, yüksek lisans eğitiminini Amerika’da University of Virginia Biyoloji Bölümünde 2006 yılında, Doktora eğitimini Almanya’da Heidelberg Üniversitesi Biyokimya Enstitüsünde 2011 yılında tamamlamıştır. Dr. Özgür Tataroğlu 2011-2017 yılları arasında Amerika’da University of Massachusetts Medical School Neurobiology Bölümünde doktora-sonrası araştırma görevlisi olarak bulunmuş, ve 2017 yılı Haziran-Ekim ayları arasında Google California Life Sciences (Çalıço) Company, San Francisco’da CRISPR-Cas9, lentivirüsler, biyolojik saat, yaşlanma ve ömür uzunluğu konularında çalışmıştır. Dr. Özgür Tataroğlu'nun Web of Science’ da taranan ve SSÇI kapsamında yayınlanmış 9 uluslararası araştırma makalesi bulunmaktadır. Bu yayınlara yapılan toplam atıf sayısı 345, h-indeksi ve i10-indeksi de 9’dur. Ayrıca Dr. Özgür Tataroğlu 13 uluslararası kongreye katılmıştır. Bunlardan 4’u davetli konuşmacı olarak, 1’i seçili poster sözlü sunumdur ve toplamda 13 poster sunumu gerçekleştirmiştir. Bunun dışında Dr. Özgür Tataroğlu’nun yayınlanmış bir kitap bölümü yazarlığı da bulunmaktadır. Dr. Özgür Tataroğlu, Amerika Birlesk Devletleri'nde düzenlenen ve veri korunumu için yazılı bildiri olarak yayınlanmayan Gordon Research Konferanslarına 2005,2009, 2013 ve 2015’te 1’i davetli konuşmacı, 2’sı sözlü sunum, 4 poster sunumu ile katılmıştır. Dr. Özgür Tataroğlu kariyeri boyunca 8 uluslararası kongre katılım bursu ve 5 davetli konuşmacılığı bulunmaktadır. Buna ek olarak University of Cambridge, University of Virginia, Max-Planck Göttingen, City College of London ve Medical Research Council Cambridge’de konuşmacı olarak bulunmuştur. Ayrıca University of Virgina lisansüstü öğrenci bursu ve Almanya Cell Networks Excellence Cluster programı doktora burslarıyla akademik çalışmalarda bulunmuştur. Dr. Özgür Tataroğlu doktora-sonrası moleküler ve genetik çalışmaları sırasında alanının en yetkin organizasyonu olan Society for Research on Biological Rhythms (SRBR) tarafından 2014 ve 2016 yıllarında 2 kez Araştırma mükemmelliyeti ödülüne ve 2015 yılında Gordon Research Conference on Chronobiology sırasında Young ınvestigatör of the year ödülüne layık görülmüştür.

Dr. Özgür Tataroğlu, 16 yılı aşkın deneyimi ile CRISPR-Cas9 gen düzenleme, moleküler biyoloji ve genetik, gen tasarımı, klonlama, DNA dizilimi, protein biyokimyası, protein analizi, RNA analizi, bakteri kültürü ve virüs üretimi gibi yüksek teknoloji seviyesindeki teknikleri kullanarak İstinye Üniversite'sinde araştırmalarına devam etmektedir.


Dr. Öğr. Üyesi Ayça Bal Öztürk

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nde 2006 yılında tamamlayan Ayça Bal Öztürk, yüksek lisansını 2009 yılında İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Kimyasal Teknolojiler Programı’nda, doktorasını da 2015 yılında aynı programda tamamlamıştır. Doktora sonrası araştırmalarını doku mühendisliği alanında yürütmek üzere Harvard Üniversitesi’nde 1 yıl süre ile bulunmuştur. Dr. Ayça Bal Öztürk 2017 yılı itibari ile İstinye Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde yardımcı doçent olarak akademik hayatına başlamıştır.

Araştırma Alanları: Hedeflendirilmiş kontrollü ilaç salım sistemleri, Biyomalzemeler ve doku mühendisliği, Hidrojeller, 2D ve 3D Hücre kültürü, Biyoreaktörler, 3D biyoyazıcılar


Eğitim Süresi

40 saat (5 gün)

Eğitim Ücreti

2.500TL (KDV Dahil)
Öğrenci ve asistanlar için 2.000TL (KDV Dahil)

Eğitim Yeri

İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü