Kozmetik Endüstrisinde İyi Üretim Uygulamaları (GMP) Eğitimi ISO 22716

Eğitim Süresi

16 saat (2 gün)

Eğitim Yeri

Kozmetik Endüstrisinde İyi Üretim Uygulamaları (GMP) Eğitimi ISO 22716

Kozmetik Endüstrisinde Mevzuat, Ürün Güvenlik Değerlendirme ve Risk Analizi ile GMP konulu eğitim programı Karma Grup iş birliği ile düzenlemektedir.

Bu eğitim programında Kozmetik endüstrisinde çalışan profesyonellere ve çalışmak isteyenlere Kozmetik Endüstrisinde mevzuat gereklilikleri, ürün güvenlik ve risk değerlendirmesi, denetim ile GMP konuları aktarılacaktır.
1223/2009 sayılı Kozmetik Yönetmeliği, Avrupa pazarında yer alan tüm kozmetik ürünlerin ISO 22716 standardı tarafından belirlenen İyi Üretim Uygulamaları (GMP) ile uyumlu olmasını gerektirir.
Program içeriğinde katılımcılara, insan sağlığını etkileyen kozmetik ürünlerin etkin ve güvenilir şekilde uygun koşullarda üretilmesi için uyulması gereken kurallar bütünü olan iyi uygulama teknikleri aktarılmaktadır.

Bilgi Formu

Üretim, kalite kontol ve kalite güvence bölümlerinde çalışan personel ile kozmetik endüstrisinde görev almak isteyenler

– Kozmetik Ürünlerde Güvenlilik  

– Kozmetik Ürünlerde  Risk Yönetimi

– Kozmetik Ürünlerde  Denetim

– GMP Nedir?

– Kozmetikte GMP yaklaşımı ve gelişimi

– ISO 22716 nedir?

– Kalite Yönetimi

– Personel, Eğitim ve Hijyen

– Tesis ve Altyapı

– Ekipmanlar

– Dokümantasyon ve Kayıtlar

– Malzeme Yönetimi

– Üretim ve İn-proses Kontroller

– Etiketleme ve Ambalajlama

– Depolama ve Dağıtım

– Şikayetler ve Geri Çekme

– Fason Üretim

– Kalite Kontrol

Bu eğitim sonunda, %80 devam koşulunu sağlayan ve eğitim sonunda gerçekleştirilecek olan sınavdan 70 ve üzeri alan katılımcılara, İstinye Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından “Kozmetik Endüstrisinde İyi Üretim Uygulamaları (GMP) Eğitimi ISO 22716 Sertifikası” verilecektir.

Prof.Dr. Semra ŞARDAŞ

Prof. Dr. Semra Şardaş, Türk Eğitim Derneği (TED) Ankara Koleji mezunudur. Eczacılık Lisans eğitimini tamamladıktan sonra 1982 yılında Toksikoloji bilimi doktorasını Ankara Üniversitesinden almıştır. 1986 yılında Gazi Üniversitesinde Toksikoloji doçenti, 1993 yılında Toksikoloji profesörü ve 2011 yılında Avrupa Toksikoloji Birliği tarafından Avrupa Kayıtlı Toksikolog (European Registered Toxicologist ) unvanlarını almıştır. Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanlığı, Dekan yardımcılığı, Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Toksikoloji Anabilim Dalı başkanlığı görevlerini yapmıştır. Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesinde Farmakogenetik ve İlaç Güvenliliği Birimini kurmuş ve başkanlığını yapmıştır. Prof. Şardaş, TÜBİTAK desteği ile doktora sonrası aldığı burslarla uzun yıllar çalışmalarını İngiltere de Londra Üniversitesi Tıp fakültesinde ilaç metabolizması ve Newcastle Upon Tyne Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji departmanında Farmakogenetik, Genotoksisite alanında sürdürmüştür. Prof. Şardaş, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun çeşitli birimlerinde (Etik Kurul, Ruhsat, Farmakovijilans, KÜB/KT, Kozmetik Dairesi, Farmakoloji ve Teknoloji Danışma Komisyonu ) bilimsel komisyon üyelikleri ve Farmakovijilans bilimsel danışma kurulu başkanlığı görevi yapmıştır. Marmara Üniversitesi Klinik İlaç Araştırmaları Etik Kurul üyeliği ve Kozmetik Klinik Araştırma Etik Kurul kurucularındandır. Ulusal dergilerin yanı sıra çok sayıda Uluslararası derginin editörüdür. Çok sayıda uluslararası ve ulusal yayın, kitap bölümü, 1000 üzeri uluslararası sitasyon sahibidir. SCI H indeksi 19’dur. Uluslararası ve Ulusal İlaç Güvenliliği kongrelerini ülkemizde gerçekleştirmiştir. Halk sağlığına yönelik uluslararası yayınları ve hizmetleri nedeniyle Uluslararası ve Ulusal ödüllere sahiptir. Çok sayıda Yüksek Lisans ve Doktora tezi yönetmiştir. Ülkemizde Toksikoloji Derneği ve Farmakovijilans Derneği kurucularındandır. Farmakovijilans Derneği Başkan yardımcısıdır.


Hadiye Çadırcı

Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü 1986 yılı mezunu olan Hadiye Çadırcı, özel sektörde, gıda dışı ürün gruplarında, üretim, ruhsatlandırma, ürün güvenliği ve kalite yönetimi departmanlarında uzun yıllar görev yapmıştır.

Migros Türk T.A.Ş. Kalite Yönetim Departmanında 8 yıl süre ile, Ürün Güvenliği Bölüm Sorumluluğu ve Özel Markalı Gıda Dışı Ürünlerin Sorumlu Yöneticiliği görevlerini sürdürmüştür. Hayat Kimya’da ise Medikal Kanal Satış müdürü olarak görev almıştır. 2 yıldır Karma Grup da gıda dışı bölüm yöneticisi ve eğitmeni olarak görevdedir. Aynı zamanda gıda dışı ürün gruplarında; danışmanlık, denetim ve eğitim operasyonlarından sorumludur.


Eğitim Süresi

16 saat (2 gün)

Eğitim Yeri