Krizden İnovasyon ile Çıkış ve TRIZ

Eğitim Süresi

4 saat

Krizden İnovasyon ile Çıkış ve TRIZ

Yekta Özözer eğitmenliğinde gerçekleşecek olan eğitimin sonunda, katılımcılarımıza firma bazında özel zaman ayrılarak firmaya özel sorunlara çözüm önerilerinde bulunulacaktır.

Katılımcılarımıza hem evlerinde hemen, hem de iş yerlerine döndüklerinde kendilerine ve işlerine direkt olarak yararlanabilecekleri metodolojiler pratik bir şekilde aktarılmakta, işe ve kişisel gelişime yönelik uygulamalarla pekiştirilmektedir.

Eğitim sonunda katılımcılar, krizde yeni iş fırsatlarını ve kârlı alanları keşfetmek, yeni teknikler ile yaratıcı, yenilikçi düşünme yetkinliklerinin geliştirilmesi, farklı bakış açıları kazanma ve alternatifleri düşünebilmek, varsayımları sorgulama becerilerinde gelişme, değişen dünyada, piyasada, firmada yenilikçi fırsatların belirlenmesi, belirlenen fırsatların kârlı iş fırsatlarına dönüştürülmesi için ilk adımların atılması gibi konularda yetkinlikler kazanacaktır.

Bilgi Formu

 • Şirket yöneticileri
 • Yönetim Kurulu Başkanları ve Üyeleri
 • Beyaz Yaka Çalışanlar
 • Mühendisler
 • Satış Pazarlama çalışanları
 • İnsan Kaynakları
 • Üniversite öğrencileri

 • Beyin Niçin Yaratıcı Düşünemez, Krize Adapte Olamaz?
 • Yeni VUCAAT Dünyası,: COVID-19  ile Değişen Dünyada Yenilikçiliğin Büyük Resmi
 • TRIZ’e Kısa Giriş
 • Krizde Ürün-Hizmet Geliştime İpuçları ve Çelişkiler Matrisi
 • Dünya’nın En Büyük İnovasyon Veri Bankasından Yenilikçi Ürün ve Pazarlama Trendleri
 • Krizde Pazardaki Değişimi, Yeni İş Fırsatlarını ve Kârlı Alanları Keşfetmek + KİSMET Modeli
 • Tüm Katılımcılar için İpucunu Kendi İşlerinde Yenilikçilik Fırsatlarını Tespit Etme Uygulaması
 • Yaratıcı Düşünme Teknikleri: Yok Et, Parçala Behçet ve Shakira Artık Evde 😊

%80 devam koşulunu sağlayan katılımcılara İstinye Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (İSÜSEM) tarafından "Katılım Belgesi" verilecektir.

Yekta Özcan Özözer

Yekta Özcan Özözer 30 yılı aşkın çalışma hayatı boyunca Finansbank, Citibank, Colgate-Palmolive, Coca-Cola, Çelebi Holding ve Aria/Avea firmalarında çalışmış veya orta, üst düzey yöneticilik yapmıştır. Bir saha yöneticisi olarak seminerde aktaracağı yenilikçi metotları bizzat uygulama şansını edinmiştir.

2003 yılından bu yana Sürekli Gelişim Danışmanlık ve Eğitim Ltd çatısı altında yurtiçi ve yurtdışında önde gelen birçok firmaya Yenilikçilik (Inovasyon), TRIZ, Endüstri 4.0/Dijital Dönüşüm, Yaratıcı Problem Çözme, Değişim Yönetimi, Motivasyon, Yöneticilik alanlarında danışmanlık yapmakta, eğitimler vermektedir. ISO 150 firmalarının veya yurtdışı firmaların da yer aldığı 28 farklı sektördeki 74 büyük firmaya sürekli yenilikçilik danışmanlığı/eğitim hizmetleri vermekte, birçok yenilikçilik projesi yürütmektedir. Ülkemizde en fazla yenilikçilik eğitimi vermiş, en fazla yenilikçilik projesi yönetmiş danışmanlardan birisidir. 

1965 İzmir doğumludur. 1982 yılı ÖSS sınavında ilk 50 öğrenci arasına girerek Boğaziçi Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’ne girmiş, bu bölümden mezun olmuştur (BSc). British Council Bursu ile okuduğu Strathclyde Business School’dan (Glasgow) lisansüstü derecesini (MSC in Finance) almıştır.

Pratiğe dayalı uzun süreli iş tecrübesi nedeniyle kurumların birçok fonksiyonu, yöneticiliği alanlarında derin bilgiye ve bütüncül bir bakış açısına sahiptir. Profesyonel iş yaşamında en az 10-15 yıl deneyimlediği, pratiğe aktardığı bilgilerin teorik ve pratik bilgilerini aktarır.


Eğitim Süresi

4 saat