Mini MBA Sertifika Programı-Liderlik ve Yönetim Akademisi

Eğitim Süresi

8 hafta (50 saat)

Eğitim Tarihi

6 Mayıs 2024 - 5 Temmuz 2024

Salı ve Perşembe (19:00-22:00)

Eğitim Ücreti

12000₺ (KDV Dahil)

Eğitim Yeri

Online interaktif eğitim / Zoom

• Mini MBA Programı, Türk iş dünyası ile yakın üniversitelerden olan İstinye Üniversitesi’nin güçlü akademik kadrosunun bilgi ve deneyimleriyle hazırlanmıştır. İş dünyasında ayakta kalmak, türbülansları atlatmak, değişen çağda liderlik ve yönetim becerilerinizi geliştirerek, kendinize yatırım yapmak için Mini MBA Sertifika Programını kaçırmayın.
• İş hayatınızı aksatmadan, haftada iki akşam uzmanlar ve üniversite akademisyenlerinden birebir eğitim alacağınız, çağdaş konu başlıklarından oluşan dersler ile yönetim becerilerinizi geliştireceğiniz online kompakt MBA programı.

Not: Program minimum 10 kişinin katılımı ile açılacaktır.

Program Koordinatörü: Doç. Dr. Ayfer USTABAŞ (ISU EPAM); Elif VARDAR SOLAK (ISU SEM)

Kayıt Ol / Ödeme Yap

“Sertifika” alabilmek için %80 devam koşulunu sağlamak ve kur sonunda gerçekleştirilecek olan sınavdan 70 ve üzeri almak gerekmektedir. Devamlılık şartını sağlayarak sınavdan başarı elde edemeyen katılımcılara ayrıca “Katılım Belgesi” verilecektir.

 

 • Şirket yöneticileri, yönetici adayları ve şirket çalışanları,
 • Kendi işini kurmak isteyen girişimciler,
 • Tüm kamu çalışanları ve yöneticileri.

1. Hafta 06 Mayıs Haftası Yöneticilik-Liderlik (Prof. Dr. Mine A. Fındıklı)
(7 ve 9 Mayıs 2024) 
2. Hafta 13 Mayıs Haftası Sorumlu ve Kapsayıcı Yönetim (Prof. Dr. Mine A. Fındıklı)
(14 ve 16 Mayıs 2024) 
3. Hafta 20 Mayıs Haftası Finansal Okuryazarlık (Dr. Öğr. Üyesi İlayda Fidan)
(21 ve 23 Mayıs 2024) 
4. Hafta 27 Mayıs Haftası Stratejik İlişki Yönetimi ve Çatışma Çözme (Prof Dr. Aybike Serttaş)
(28 ve 30 Mayıs 2024) 
5. Hafta 03 Haziran Haftası Pazarlama ve Sürdürülebilir Kalite (Yönetimi) (Dr. Öğr. Üyesi Elif Çiçekli)
(4 ve 6 Haziran 2024)
6. Hafta 10 Haziran Haftası İnovasyon Yönetimi (Doç. Dr. Ayfer Ustabaş) 
(11 ve 13 Haziran 2024)
7. Hafta 24 Haziran Haftası Yönetişim (Ceylan Güzekin) & Zaman Yönetimi (Elif Vardar Solak)
(25 ve 27 Haziran 2024)
8. Hafta 1 Temmuz Haftası Ticari Müzakere Yöntemleri (Doç. Dr. Ayfer Ustabaş)
(2 ve 4 Temmuz 2024)
 

 

1. Hafta

 Yöneticilik-Liderlik

Eğitmen: Prof. Dr. Mine Afacan Fındıklı, ISU

1.Gün:

 • Yönetim Süreci
 • Yönetim becerileri ve Rolleri
 • Yönetici misiniz yoksa lider mi?
 • Liderlik
 • Liderlik ve Yöneticilik Farkları
 • Liderlik ve Güç Tipleri

2. Gün:

 • Güncel Liderlik Teorileri
 • Liderlik ve Kültür
 • Liderlik ve İletişim
 • Liderlik ve Ekip Yönetimi

2. Hafta

Sorumlu ve Kapsayıcı Yönetim

Eğitmen: Prof. Dr. Mine Afacan Fındıklı, ISU

 1. Gün :
 • Sorumlu Yönetimde Sürdürülebilir Kalkınma ve İşletmelerin Rolleri
 • Kurumsal Sürdürülebilirlik ve Liderlik Uygulamaları
 • Kurumsal Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi 
 • Sektör Örnekleri
 1. Gün:
 • Kapsayıcı Yönetim: İşyerinde Çeşitliliği ve Eşitliği Teşvik Etmek
 • Kapsayıcı Yönetimin Temel İlkeleri, Uygulama Stratejileri
 • Sektör Örnekleri
 • Zorluklar ve Çözümler

3. Hafta

Finansal Okuryazarlık

Eğitmen: Dr. Öğr. Üyesi İlayda Fidan, ISU

 

1. Gün:

 – Temel ekonomik kavramlar

Ekonomik büyüme ve kalkınma, enflasyon, işsizlik, döviz kuru, bütçe dengesi, verimlilik, sürdürülebilirlik

2. Gün:

 – Finansal tablolar ve paranın zaman değeri

                Bilanço, kar-zarar, finansal tablolar analizi, bütçe, planlama, paranın zaman değeri

 

4. Hafta

Stratejik İlişki Yönetimi Çatışma Çözme

Eğitmen: Prof. Dr. Aybike Serttaş

1.Gün: Stratejik İlişki Yönetimi

 

Stratejik İlişki Yönetimine Giriş, Tanımı ve Önemi

Stratejik İlişki Yönetiminin Paydaşları Anlamak: Kilit Oyuncuları Belirlemek

İlişki Yönetiminin Amaç ve Hedefleri

Güçlü İlişkiler Kurmak; Etkin İlişki Yönetimi İçin İletişim Stratejileri

Güvenilirliğin Oluşturulması, Paydaşlar için Değer Yaratmak

 

Stratejik Ağ Oluşturma; İlişki Yönetiminde Ağ Oluşturmanın Önemi

Etkili Ağ Kurma Teknikleri

Ağ İletişimi için Teknolojiden Yararlanma

İlişkilerde Çatışma Yönetimi; Çatışmayı Anlamak: Nedenleri ve Türleri

Çatışmayı Çözme Stratejileri

Çatışmaları Büyüme Fırsatlarına Dönüştürmek

 

2. Gün: Çatışma Çözüm Stratejileri

Çatışma Çözümüne Giriş, Tanımlama ve Çatışmada Duyguların Rolü

Farklı Çatışma Çözümü Stillerini Anlamak

Müzakere Teknikleri; İlkeli Müzakere Yaklaşımı (Fisher ve Ury Modeline Dayalı)

Kazan-Kazan Müzakere Stratejileri, Ortak Müzakere Zorluklarının Üstesinden Gelmek

Arabuluculuk ve Üçüncü Taraf Müdahalesi, Uyuşmazlık Çözümünde Arabulucunun Rolü

Etkili Arabuluculuk Teknikleri, Üçüncü Taraf Müdahalesi Ne Zaman Aranmalı?

 

Zor Konuşmaları Yönetmek

Duygusal Olarak Yüklü Durumlarla Başa Çıkmak için Araçlar

Aktif Dinleme ve Empatik İletişim, Yapıcı Geri Bildirim Teknikleri

 

Vaka Çalışmaları Analiz Etme, Pratik Uygulamalar

Çatışma Çözümü Senaryoları için Rol Yapma Egzersizleri

 

5. Hafta

Pazarlama Yönetimi

Eğitmen: Dr. Öğretim Üyesi Elif Çiçekli, ISU

 

 

Sürdürülebilir Kalite (Yönetimi)

Eğitmen: Dr. Öğretim Üyesi Elif Çiçekli, ISU

 

 

 

1. Gün:

 • Pazarlamanın Tanımı ve Kapsamı
 • Pazarlamada Bölümlendirme, Hedefleme ve Konumlandırma
 • Pazarlama Karması: Ürün, Fiyatlandırma, Dağıtım ve İletişim Kararları
 • Küresel Pazarlama
 • Pazarlamada Güncel Konular

 

 

2. Gün:

 • Kalite ve Kalite Yönetimi
 • Yönetsel Etik, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Sürdürülebilirlik ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SDGs)
 • Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları ve Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim (ESGs) Kriterleri
 • Kalite Yönetimi Teknikleri

6. Hafta

Yönetişim

Eğitmen: Ceylan Güzekin
Birgi Mefar İlaç/Uyum&Denetim&Yönetişim Koordinatörü, Boğaziçi Üniversitesi Vakfı ve Mezunlar Derneği YK Üyesi

 

Zaman Yönetimi

Eğitmen: Eğitim Uzmanı, Elif Vardar Solak, ISU

 

 

 

 

7. Hafta

İnovasyon Yönetimi

Eğitmen: Doç. Dr. Ayfer Ustabaş, ISU

1. Gün:

- Yönetişim nedir?

- İyi yönetişim ilkeleri nelerdir?

- İyi yönetişim üzerine kardeş kavramlar ve uygulamalar

- Hayattan ve endüstriden örnek analizler

 

2. Gün:

- Zamanımız ve önceliklerimiz arasındaki ilişki

- Erteleme alışkanlığı ile baş edebilme yöntemi

- Multitasking-çağımızın gerçeği; zaman yönetimi için faydalı mıdır?

- Liderlik Zaman Yönetimi ve Etkili Zaman Yönetimi Teknikleri

 

 

 

 

1. Gün:

- Tanışma ve temel kavramsal teoriler ve konular

- İnovasyon sistemlerinin özellikleri, kaynakları ve modelleri

- İnovasyon verilerinin yorumlanması ve analiz edilmesi

- Teknolojik yetenek geliştirme dinamikleri ve kaynakları

 

2. Gün:

- Standartlar ve tasarım

- İnovatif ürünlerin ve hizmetlerin ticarileşmesi

- Yeni ürün geliştirme sürecinin ve ekiplerinin yönetimi

- Yenilikçi örgüt kültürünün oluşturulması ve iş birliği stratejileri

- İnovasyon yönetimi ile ilgili örnek uygulamalar

 

8. Hafta

Ticari Müzakere Yöntemleri

Eğitmen: Doç. Dr. Ayfer Ustabaş, ISU

 

 

 

1. Gün:

- Tanışma ve Ticari müzakerelerle ilgili temel kavramlar ve uygulamalar

- Müzakere türleri ve planlamaları

 

2. Gün:

- Başarılı müzakere teknikleri

- Uluslararası müzakereler ve kültürel farklılıklara duyarlı müzakere stratejileri

- Konuk konuşmacı

 

 

 

Program Koordinatörü: Doç. Dr. Ayfer USTABAŞ (ISU EPAM); Elif VARDAR SOLAK (ISU SEM)

Bilgi Formu

Eğitim Süresi

8 hafta (50 saat)

Eğitim Tarihi

6 Mayıs 2024 - 5 Temmuz 2024

Salı ve Perşembe (19:00-22:00)

Eğitim Yeri

Online interaktif eğitim / Zoom