Obezojenik Çevre İçin Doğru Beslenme Alışkanlıkları

Eğitim Süresi

1 saat

Eğitim Tarihi

Planlanıyor

Eğitim Ücreti

Ücretsiz

Eğitim Yeri

Online / Zoom

Obezojenik Çevre İçin Doğru Beslenme Alışkanlıkları- Wellness Akademisi

Bireyin yaşamı başlangıcında temellerinin atıldığı, çocukluk çağına geliştirildiği ve yetişkin dönemde de kazanılan alışkanlıkların sürdürüldüğü yaşam şeklinin yeterli, dengeli ve sürdürülebilinir olması ile ileriki yaşlarda beslenmeye bağlı sağlık problemlerinin önlenebileceği bilinmektedir. Bireyin beslenme alışkanlıkları kazanımında; genetik, çevresel ve aile gibi pek çok etmen bulunmaktadır. Obezite dünyada en sık görülen sağlık sorunlarından biri olup, prevalansı giderek artış göstermekte ve küresel ölçekte önemli bir halk sağlığı sorunu haline gelmiştir. Obezite pek çok sağlık sorununu da beraberinde getirmekte, morbidite ve mortaliteyi artırmaktadır. Obezojenik çevre faktörü obezitenin endemik olmasında birincil faktör olarak yer almakta ve artan enerji alımı ve besin içeriği açısından fakir olan besinlerin tüketimi halk sağlığını olumsuz etkilemektedir. Bu eğitimde, bireyin besin seçimi ve beslenme alışkanlıkları üzerinde etkisi olan sosyal ve fiziksel çevre değerlendirilerek katılımcılara bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Minimum hastalık, maksimum iyilik hali dolayısıyla sağlıklı yaşamın hedeflendiği optimal beslenmede bireysel ve çevresel etmenler bir bütün olarak düşünülerek kişinin sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanması sürecinde bireye destek olunmalıdır. Bireyler sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanımında obezojenik çevrenin etkisini değerlendirmeyi ve beslenme alışkanlıklarını bu konuda düzenlemeyi öğreneceklerdir.

Bilgi Formu

Eğitimde Obezojenik çevrenin tanımı, Bireyin Beslenme Alışkanlıkları ve Beslenme Alışkanlıklarını Etkileyen Faktörler aklatılacak ve interaktif katılım ile eğitim gerçekleştirilecektir. Bireyler sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanımında obezojenik çevrenin etkisini değerlendirerek beslenme alışkanlıklarını etkileyecek kazanımlara sahip olacaklardır.

Eğitime her eğitim düzeyinden insan katılabilir.

Uzm.Diyetisyen Mutlu Tuçe Ülker

Mutlu Tuçe Ülker, lisans eğitimini 2016 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nde, yüksek lisans eğitimini ise 2018 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beslenme ve Diyetetik Ana Bilim Dalı'nda tamamlamıştır. Acıbadem Üniversitesi'nde aynı alanda doktora eğitimine devam eden Ülker, 2017 yılından itibaren İstinye Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak görevine devam etmektedir.


Eğitim Süresi

1 saat

Eğitim Tarihi

Planlanıyor

Eğitim Ücreti

Ücretsiz

Eğitim Yeri

Online / Zoom