One Day MBA

Eğitim Yeri

İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü

One Day MBA

 

Dünyada insanın, ekonominin ve teknolojinin sürekli bir değişim içinde oluşu, bölgesel gelişmeler, ülkemizin içinde bulunduğu mevcut durum vb nedenlerle bu dönem iş dünyamız için yine bir belirsizlik dönemi olarak karşımıza çıkıyor.
İş dünyasının artan hızı ve değişkenliği, başarılı şirketlerin sadece bir konudaki derin deneyimlerinin yanında, farklı durum, konu ve problemlere sergilediği yaklaşımı en az deneyim kadar önemli hale getirmiştir.
Artık ‘mevcut işimi en iyi şekilde yaparak ayakta kalmaya devam ederim’ diyebilmek mümkün olmamaktadır. Şirketler karşılaştıkları durum ve problemlere, sektör, şirket ve fonksiyon bağımsız bir şekilde nasıl yaklaşacağını, nasıl ele alıp çözeceğini kurgulayabilmelidirler.
Bu programının içeriği, şirketlere ve özellikle üst yönetime bu alanlarda ihtiyaç duyacakları yetkinlikleri kazandırmak ve bu süreçte faydalanabilecekleri araçları deneyimletmek ve hangi zamanda hangi aracı kullanacakları konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamak üzere kurgulanmıştır.

Bilgi Formu

One-day MBA programı, katılımcılarının aşağıdaki sorulara doyurucu yanıtlar bulmalarını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır:

• Müşterimiz kim? Ne istiyor?

• Kâr nasıl arttırılır? Ne yapmalıyız?

• Maliyetler düşer mi? Mümkün müdür?

• Pazarlama ve Satış farklı kavramlar mı? Neden?

• Stratejik Pazarlama ve Stratejik Satış

• İkna ve Müzakere’nin etkili teknikleri nelerdir?

• Satınalma nasıl gerçekleşir? Beynin davranış modeli?

• Hedefler nasıl konulmalıdır?

• Türkiye’de orta veya uzun vadeli hedefler konulabilir mi?

• Kurum hedeflerine ulaşabilmek için nelere dikkat edilmelidir?

• Belirsiz bir dönemdeyiz. Kısıtlı kaynaklarımız var; bunları en efektif şekilde nasıl kullanmalıyız?

• Kalite nedir? Memnuniyet nedir? Sadakat nedir? Müşteri nasıl sadık hale gelir?

• Rekabette nasıl avantajlı konuma geleceğiz? 

• Stratejik Planlama. 4 boyut: Finans, Müşteri, Süreçler, Öğrenme ve Gelişme (İnsan Kaynakları ve Teknoloji

• Şirket Nedir? Neden Kurulur?

• Kâr Denklemi

• Maliyet Minimizasyonu: Cost Killer Stratejileri

• Fiyatlama – Fiyat Esnekliği – Tüketicinin Ödemeye Hazır Olduğu Miktar

• Stratejik Pazarlama: STP – 4P

• Pazarlama – Satış İlişkisi

• Kalite – Memnuniyet - Sadakat

• Stratejik Satış Yönetimi

• İleri Satış Teknikleri

• Müzakere Teknikleri

• Strateji: Geliştirme ve Uygulama

• Misyon & Vizyon; Mevcut Durum Analizi

• Strateji Haritası - Balanced Scorecard’da 4 Boyut:

• Finans, Müşteri, Süreçler, İK ve Teknoloji

Dr. İlkay Gültaş

➢ İzmir Fen Lisesi mezunu olan Dr. Gültaş, Lisans derecesini İstanbul Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden, Yüksek Lisans ve Doktora derecesini ise İTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden aldı.

➢ İstanbul Kültür Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Elemanı, Galatasaray Lisesi Matematik Olimpiyat Takımı Koordinatörü, TÜBİTAK Matematik Olimpiyat Takımı Eğitmeni, University of Cambridge ve University of Pittsburgh’da Akademik Araştırmacı pozisyonlarında bulunan Dr. Gültaş, akademik kariyerini noktalayarak ARGE Danışmanlık’ta Strateji ve Yönetim Danışmanı olarak görev aldı. ARGE Danışmanlık bünyesinde iken, Türkiye'nin ilk Tekno - Sosyal Girişimi EkleDestekle'nin kurucu ekibinde yer aldı ve İş Geliştirme birimini yönetti. Double Wings International danışmanlık şirketinde Managing Partner, Suudi Arabistan merkezli Al Bassam Group of Companies‘de Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanı ve YK Başkanı Başdanışmanı ve Indus Consulting’de Managing Partner olarak çalıştı.

➢ 2015 - 2017 yılları arasında İstanbul Kültür Üniversitesi Özel Sektör İşbirliği Merkezi Direktörü, Stratejik Planlama Derneği’nin kurucu Genel Sekreteri ve 2. Dönem Başkanı da olan Dr. Gültaş, halen 360 Management Consulting Group’da Managing Partner ve İstinye Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi (MBA – Strateji) olarak görev yapmaktadır. GYIAD üyesi, GYIAD Strateji Grubu Başkanı, GYIAD Araştırma Enstitüsü ve Think Tank Talks Eş Başkanıdır. Danışmanlık projeleri yürüttüğü şirketlerin 3’ünde Stratejik Planlama’dan Sorumlu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak yer almaktadır. Deneyim Alanları | Stratejik Yönetim, Stratejik Planlama, Yönetim Sistemleri Tasarımı
Referanslarından Örnekler | TAV Holding - BTA, Toyota, Aksigorta, Alliance Healthcare, DEİK, Ebebek, Döhler Kornfood, Daikın Klima, Acıbadem, Hedef Tüketim, MBİS, Bıçakçılar, Mudo, Teverpan, Anadolu Grubu, Avansas, Lufian, Kuveyt Türk, Denizbank, Hugo Boss, Kanat Boya, Dalgakıran Kompresör, Onur Air, TRT, TRT World, Türkiye Finans, Bortar Group, Ekol Lojistik, Netlog Lojistik

 


Eğitim Yeri

İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü