Operasyonel Mükemmellik (Operational Excellence, OPEX) Sertifika Programı

Eğitim Süresi

36 saat (6 gün)

2 gün Teorik Eğitim
3 gün Uygulamalı Çalıştay
1 gün Adel Fabrika Ziyareti

Eğitim Tarihi

26-27 Nisan 2019 Cuma-Cumartesi
3-4 Mayıs 2019 Cuma-Cumartesi
10 Mayıs 2019 Cuma
17 Mayıs 2019 Cuma 

Eğitim Yeri

İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü


Operasyonel Mükemmellik
(Operational Excellence, OPEX) Sertifika Programı

Operasyonel Mükemmellik (OM), üretim ve hizmet sektöründeki işletmelerde, kullanılan stratejik araçların entegrasyonu olarak kullanılan, yönetim metodolojisidir. Operasyon Mükemmellik, öncelikle Yalın Yönetim ve Üretim sistemi ile başlayarak ürün ve hizmet yaratma sürecini israflardan arındırıp sadeleştirerek, sunulan değeri mükemmelleştirmek ve bu yolla firma karlılığını arttırmak amacını taşıyan kavramdır. Bununla birlikte OM sistemi yöneten ve sürdürebilirlik sağlayan liderlik (Leadership) özellikleri ile, insan odaklı yaklaşımları ön plana çıkararak gerekli olan motivasyon  ihtiyaçlarını ele alır. OM, günlük izleme (Daily Management) metodolojisi ile üst yönetimin beklentisini, stratejileri ve hedefleri aşağıya taşıyabilir. OM sistemin bütününü değerlendirmesi açısından diğer yönetim sistemlerinin temel felsefesini oluşturur. Bölümlerin birbirleri ile çalışabileceği platformlar oluşturarak Dünya Klasında (World Class) uygulamalar kategorisine erişebilirsiniz.

  • İleri seviye olarak Üst Yönetim, Yönetici ve Mühendisler
  • 2. Seviye olarak tüm Formen ve Saha Yöneticileri

Eğitime katılım, projeler ve son yapılacak sınav sonucuna göre %80 başarı sağlayan katılımcılara İstinye Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından “Sertifika” verilir.

Katılım % 20 
Proje % 30
Sınav % 50 

Dr. Öğr. Üyesi Tayfun UTAŞ

Dr. Tayfun Utaş, Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Makine Mühendisliği Lisans derecesini aldı (1988). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü'nden İşletme Yönetimi alanında MBA (1996) ve Aynı fakültenin İşletme Yüksek Lisans (2001) derecesini almıştır. Yüksel Lisans bitirme tezi Yalın Üretimde TPM uygulamalarıdır. Toplam Üretken Bakım ve Toplam Verimli Yönetimi uygulamaları hakkında kapsamlı araştırmalar yapmıştır. Ardından, Okan Üniversitesi'nde Sosyal Bilimler Bölümü Doktora programını tamamladı (2016). Çalışmalarının odak noktası,  İş Karakteristik Modeli Çerçevesinde Mavi Yakalı çalışanların Motivasyonu başlıklı çalışmalarıdır. Vestel ve Beko gibi World-Class özel şirketlerinde çalıştı. 2018 yılına kadar Uluslararası bir firmada Operasyon Direktörü olarak çalıştı. Halen İstinye Üniversitesi Öğretim Görevlisidir.

Japonya'da yarı-hükümet birliği olan JIPM (Japonya Enstitüsü Üretim Enstitü) tarafından verilen TPM Uzman Sertifikasına sahiptir. Toyota eğitim merkezinden Üretim Yönetimi programına katılmış ve  Üretim Yönetici uzman sertifikası almıştır. Altı Sigma Kara Kuşak olan Tayfun Utaş birçok farklı konuda proje liderliği yapmıştır. İş hayatında Yalın ve Toyota Üretim Sistemlerine dayanan çok sayıda proje gerçekleştirmiştir. Çeşitli şirketlerde ve üniversitelerde TPM, Kaizen ve Sigma hakkında seminer ve konferanslar verdi. ISO, MMO ve çeşitli şirketlerde Yalın Sigma uygulaması üzerine atölye çalışmaları yaptı. Bu konularda İstanbul Sanayi Odası tarafından kitapları yayımlanmıştır. Utaş, 2016 yılından itibaren Londra merkezli yabancı danışmanlık firması TRACC ile MMS (Manufacturing Management Systems) altında Operasyon Mükemmelliği metodolojisi üzerinde çalışmaktadır.

Proje Yönetici ve Liderliği altında; Dünya TPM ödülü, Kal-Der Kalite Ödülü,  Siemens şirketi tarafından Enerji Siemens Ödülü, Türkiye Enerji Bakanlığı tarafından Enerji Oscar Ödülü, Türkiye Enerji Bakanlığı tarafından Fabrika Enerji Verimliliği  Ödülü kazanmıştır.

Deneyim Alanları: Sigma, TPM ve Yalın Üretim Sistemleri, Motivasyonu Artırma, Ekip Çalışması ve Katılım, Otonom Yönetim, Üretim ve Üretim Sistemleri, ISO Sistemleri,  Yatırım ve Makine Bakım ve Otomasyon Sistemleri, Kalibrasyon Sistemleri, Tesis Yönetimi, Operatör Eğitimi, Proses Mühendisliği, Endüstriyel ve Mekanik Mühendislik Kavramları, Damıtma Teknikleri, Operasyon KPI, İş Raporları, Otomatik Sistemler, Süreç Yönetimi, Altı Sigma, Enerji Tüketimini Azaltma ve Uygulama Denetimleri, Operasyon Yönetiminde  Mükemmellik ve Tedarik Yönetimi. İnsan Kaynakları Performans yönetimi, Örgüt Psikolojisi, Değişim Projeleri.


Özgür Eyüboğlu

1995 yılında Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliğinden mezun olduktan sonra, Üretim, Kalite, Arge, Mühendislik, Bakım, Yönetim Sistemleri birimlerinde değişik pozisyonlarda çalıştı.

Yalın Üretim,Toplam Üretken Bakım, Hoshin Kanri (Politikaların yayılımı), Görsel Fabrika, Kaizen, Otonom yönetim, 5S uygulamalarının Türk kültüründe uygulanması ve şirket iş sonuçlarına etkileri, Değişim yönetimi, Süreklilik ve Liderlik konularında tecrübelerini paylaşacaktır.


Seçkin Yılmaz

2003 yılında İstanbul Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur. 2004 yılında Bournemouth Business School (UK)’da İşletme İdaresi (BA) programına katılmıştır.

İş hayatı ile tanışması üniversite yıllarında gerçekleşmiş ve 2002-2003 yıllarında Beko Elektronik AŞ’de proje stajyeri olarak TPM ve Yalın Üretim projelerine destek vermiştir. Bu süre zarfında üniversite ile koordineli projeler yaparak Japon Yönetim Sistemleri, Üretim Sistemleri ve farkları, Süreç Yönetimi, TPM Pillar çalışmaları ve Boyahane biriminde süreç iyileştirmesi üzerinde çalışmıştır.

Yurtdışı eğitimi sonrasında Beko Elektronik AŞ’ye geri dönerek 3 yıl süreyle Beko Üretim Sistemi Projesi’nde proje mühendisliği ve TPM Mühendisliği yapmıştır. Bu süreçte Değer Akışı, Tek Parça Akış, MTM (Zaman Etüdü Çalışmaları), SMED (setup çalıştayları), Kaizen, Otonom Bakım, 5S, Planlı Bakım, TPM Pillar Yönetimi, Yalın Akış İyileştirme Teknikleri, Erken Yönetim ve Kalite Yönetimi üzerine çalışmıştır.

2006 yılından itibaren 2 yıl süreyle Unilever/Algida Tedarik Zinciri TPM Koordinatörü olarak kariyerine devam etmiş, Algida’da Fabrika ve Tedarik Zinciri Yönetimi boyutunda kayıp yönetimi projeleri koordine etmiştir. TPM Pillar Yönetimi, Lojistik ve Satış Operasyonlarında Kayıp Yönetimi, Değişim Yönetimi, Online Verimlilik Yönetimi ve Kayıp-Maliyet Analizi çalışmalarını yürütmüştür. Unilever Avrupa ve Türkiye MET (Üretim Mükemmellik Takımı) üyesi olarak çeşitli uluslararası eğitim, vaka çalışması, yönlendirme toplantısı,  proje ve çalıştaylara katılmıştır.

Yalın Enstitü; 2008 yılında başladığı eğitmenlik-danışmanlık faaliyetlerini 5 yıl süre ile Yalın Enstitü Derneği bünyesinde sürdürmüştür. Danışmanlık sürecinde birçok farklı sektörde yer alan, farklı büyüklükteki firmaların yürütülen Yalın Üretim ve TPM projelerine destek vermiştir.

Eğitim ve danışmanlık faaliyetlerine halen Kaizen Atölyesi’nde devam etmektedir.

Uzmanlık Alanları: TPM ve Pillar Yönetimi, Yalın Üretim, Kaizen-Problem Çözme Teknikleri, Hoshin Kanri-Gemba Kanri (Hedef Yayılımı, Saha Yönetimi), 5S, Otonom Bakım, Planlı Bakım, Kalite Bakım, OEE ve Kayıp Yönetimi, Sürekli Akış Teknikleri, SMED(Ürün Dönüşüm Süresi Kısaltma), İş Etüdü, Maliyet Azaltma Teknikleri


Aykut Öztürk

Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde 2004 yılında eğitim hayatına başlamış ve 2008 yılında Katoliege Hogeschool Limburg’da (Belçika) Erasmus Programı’na katılmıştır.

Staj döneminde tanıştığı Borusan Mannesmann Boru ailesinde, önce proje stajyeri ve daha sonra proje mühendisi olarak çalışmaya başladı. Bünyede yeni yapılandırılan Teknoloji ve İş Geliştirme departmanında görev alarak, proje yönetimi, fabrika tasarımı ve merkezi performans yönetimi konularında aktif görev almıştır.

Bu süre zarfında Yalın 6 Sigma Ofisi bünyesinde, Yalın Dönüşüm faaliyetlerinin başlatılması, yürütülmesi ve yaygınlaştırılmasında aktif rol almış, 6 Sigma Yeşil Kuşak eğitimini tamamlayarak, şirketin 2009 yılında başlattığı ve daha sonradan holding bünyesine de yaygınlaşacak olan Yalın Dönüşüm faaliyetlerinden sorumlu Yayılım Lideri olarak görevini sürdürmüştür.

Görevi boyunca, değer akış haritalama, kaizen, 5S, SMED projelerinde liderlik ve koçluk yapmış, performans yönetimi, otonom bakım ve kalite uygulamaları konularında destek vermiş, öneri sisteminin yeniden kurgulanması, takım organizasyonunun yapılandırılması ve liderlik gelişim programının uygulanmasında da koordinasyon görevinde bulunmuştur.

2012 yılında profesyonel hayatına Korozo Ambalaj bünyesinde devam ederek, yeni kurgulanan Yalın Üretim faaliyetlerinin sorumluluğunu ve liderliğini üstlenmiştir. Görevi boyunca, Kaizen, SMED ve 5S projelerinin koordinasyonu, kaizen ve öneri sistemi entegrasyonu, günlük performans yönetimi ve bakım organizasyonunun tekrar yapılandırılması konularında da liderlik yapmıştır.

Ambalaj sektöründeki tecrübeden sonra kozmetik sektöründe L’Oreal bünyesindeki Canan Kozmetikte çalışma hayatına devam etmiştir. Proje Mühendisi unvanıyla, yatırım ve iyileştirme projelerinin yönetimi, performans yönetimi, Chrono-Analysis, Operatör-Load, V-Graph metotları kullanılarak hatların OEE iyileştirme projelerine liderlik etmiştir.

Eğitim ve danışmanlık faaliyetlerine halen Kaizen Atölyesi’nde devam etmektedir.

Uzmanlık Alanları: TPM Yönetimi, Yalın Üretim, Kaizen ve Problem Çözme Teknikleri, Otonom Bakım, 5S, Saha Performans Yönetimi, SMED, Değer Akış Haritalama, Hoshin Kanri, OEE Yönetimi, Öneri ve Fikir Yönetimi.


Ümit Hız

2000 yılında Sakarya Üniversitesi Sakarya Meslek Yüksek Okulu Elektrik Bölümü’nü bitirdikten sonra Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun olmuştur.

Profesyonel iş yaşamı Toyota Türkiye Üretim Tesislerine 2004 yılında katılımı ile başladı. Plastik ve Enjeksiyon bölümünde 1 yıl üretim fonksiyonlarında görev aldıktan sonra yine aynı bölümde ofis kanadında başta bölüm maliyet sorumlusu olmak üzere, bölüm çevre temsilciliği, bölüm üretim maliyet azaltma, Avrupa geneli üretim maliyetlerinin azaltılması, verimli fabrika yönetim sistemleri, iş standartlaştırma vb. görevlerde toplamda 9 yıl görevler almış ve birçok projeye destek vermiştir.

2014 yılında Farplas şirketler topluluğunun Gebze Taysad lokasyonundaki AR-GE merkezine bağlı olarak Üretim Mühendisliği bölümünde boyahane proses geliştirme biriminde boyahane üretimlerinin iyileştirilmesi ve sürdürülebilirliği konularında 1 yıl boyunca çeşitli projelerde yer almıştır.

2015 yılı ile Farplas Üretim fonksiyonlarına dahil olmuş, Boyahane Sorumlusu olarak 1 yıl boyunca 100 kişilik ekibin sevk ve idaresi, üretim süreçlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, boyahane eğitim alanının oluşturulması, müşteri talep ve beklentilerine paralel olarak ürün kalitesinin ve diğer parametrelerin iyileştirilmesi konusunda çeşitli projelerde yer almıştır.

2017 yılı başı itibariyle Kaizen Atölyesine katılmış, Yalın Üretim eğitim ve saha uygulamaları konusunda görev almaya devam etmektedir.

Uzmanlık Alanları: Üretim, 5S, Kaizen, Verimlilik, Sürdürülebilirlik, Standartlaştırma, İzlenebilirlik, Maliyet yönetimi ve azaltma, Yalın Üretim, Boyahane, Problem Çözme Teknikleri, TPS.