Sağlıkta Kalite Koçluğu Sertifika Programı

Eğitim Süresi

80 saat (12 gün)

Eğitim Tarihi

16 Kasım - 22 Aralık 2019 

Cumartesi - Pazar 10:00-17:00 

Eğitim Ücreti

1.800TL (KDV Dahil)

İSÜ öğrenci ve mensupları, MLP Care mensupları ve OHSAD üyelerine %20 indirim uygulanacaktır.

Eğitim Yeri

İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü


Sağlıkta Kalite Koçluğu Sertifika Programı

Sağlık Bakanlığımızca “Sağlıkta Dönüşüm Programı” ile birlikte nitelikli ve etkili sağlık hizmeti için kalite ve akreditasyon faaliyetlerine başlanmış ve sağlık hizmetlerini güvenli sunmaları için tüm sağlık kurumlarında bu standartların gelişimi ve izlenebilirliği sağlanmıştır.

Daha güvenilir, daha ulaşılabilir olmak ve sadece sağlık hizmetlerinden faydalananların değil, sağlık hizmetlerini sunanların da memnuniyetini artıran örnek uygulamaların ülke genelinde aynı standartlarda sunulmasının sağlanması ilkesi ile çıkılan yolda birçok Avrupa ülkesinin önüne geçilmiştir.

Profesyonel sağlık personelleri tarafından sunulan sağlık hizmetlerinin hastane ya da şehir farkı gözetmeksizin tüm yurtta aynı düzeyde sunulmasına yönelik yapılan bu standardizasyon çalışmaları örnek kabul edilen ve bünyesinde uygulanabilen bir gelişim süreci olarak bazı Avrupa ülkeleri tarafından kendi sistematiğine dahil edilmiştir.

Sağlık Hizmetlerinde Kalite Standartlarının belirlenerek yıllar içerisinde her geçen gün daha iyiyi hedefleyen kalite yolculuğu hem sağlık çalışanları hem de hizmet alan vatandaşlarımız tarafından memnuniyet ile izlenmektedir.

Tüm bu ileri düzey standardizasyon çalışmaları Sağlık Bakanlığımız Verimlilik, Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı tarafından yürütülürken yıllar içinde ilgili personellerin eğitimleri de planlanarak yürütülmeye çalışılmıştır.

Bu konuda hem standartların gelişimi süreci hem de sahada çalışmakta olan personellerin standartlara adaptasyonlarının sağlanmasına yönelik yapılan eğitimler, aynı dili konuşan binlerce sağlık profesyoneline kavuşmamıza neden olmuştur.

2017 yılında “Klinik Kalite Uygulama ve Veri Kalitesi İyileştirme Rehberi” yayınlayarak, takip edilen sağlık olgularına dair klinik süreçlerin kalitesi ile ilgili sorumlu ve sorumlulukların tanımlanması, elde edilen verilerin doğrulanması ve veri kalitesinin iyileştirilmesine yönelik sağlık kuruluşlarında gerçekleştirilmesi gereken faaliyetlere ilişkin yapılması gerekenlerin anlatıldığı genelge ile başlayan “sorumluların belirlenmesi”, “verilerin doğrulanması” süreçlerinin bundan sonra ki günlerde kalite profesyonellerinin kendilerini geliştirerek yola devamlılıklarının güçleneceği algısına önemli bir katkı olmuştur.

Zira ilgili genelgede; “Teşhis tedavi ve bakım süreçlerinin iyileştirilmesi amacıyla “Türkiye Klinik Kalite Ölçme ve Değerlendirme Sistemi’nin kurulmasının planlanması, günümüzde hayata geçirilmiş olması artık yapılan işlerin doğruluğunun değerlendirilmesi için de güçlü bir sistem oluşturmuştur.

Sağlık tesislerinde kalite standartlarının oluşturulması geliştirilmesi ve uygunluğunun değerlendirilmesi süreçlerinin tamamı, bizlere bu hizmetlerin sunumunda ilgili birimlerde görev yapan sağlık profesyonellerinin, eğitim ve tecrübe gereksinimlerinin bir Sertifika Programı ile katkısının olacağı hususundaki düşüncelerimizle “Kalite Koçluğu” programı hazırlanmıştır.

İlk defa kalite yolculuğuna çıkan ya da bu yolculuğun hali hazırda bir üyesi olan gelişime ve güncel bilgilere ulaşma hedefinde Kalite Gönüllüleri;

 • Kalite sisteminin bileşenlerini ve birbirine olan ilintisini kurmak,
 • İç ve dış müşteri kavramlarının uygulanabilirliğini ve yönetimde motivasyon sağlamak,
 • Sürekli iyileştirme metodu ile kalite çalışmalarının verimlilikte artışa etkisini izlenebilir kılmak,
 • Kalite Koçluğu tekniklerini kullanarak kendinde ve ekibinde fark yaratmak ve
 • “Mükemmellik Modeli ve Kurumsal Kalite Koçluğu” nu kurumlarınızda uygulayabilmeyi sağlamak için sizleri sertifika programımıza bekliyoruz.

Tüm sağlık tesislerinde kalite birimlerinde çalışan ilgili personel, kalite yönetim direktörleri, yöneticiler.

 • Sağlıkta Kalite Standartları
  • Kurumsal Yapı
  • Kalite Yönetimi
  • Doküman Yönetimi
  • Risk Yönetimi
  • Güvenlik Raporlama Sistemi
  • Acil Durum ve Afet Yönetimi
  • Eğitim Yönetimi
  • Sosyal Sorumluluk
  • Hasta Deneyimi
  • Hizmete Erişim
  • Sağlıklı Çalışma Yaşamı
  • Hasta Bakımı
  • İlaç Yönetimi
  • Enfeksiyonların Önlenmesi
  • Sterilizasyon Hizmetleri
  • Transfüzyon Hizmetleri
  • Radyasyon Güvenliği
  • Acil Servis
  • Ameliyathane
  • Yoğun Bakım Ünitesi
  • Doğum Hizmetleri
  • Diyaliz Ünitesi
  • Psikiyatri Hizmetleri
  • Laboratuvar Hizmetleri
  • Tesis Yönetimi
  • Otelcilik Hizmetleri
  • Bilgi Yönetimi
  • Malzeme ve Cihaz Yönetimi
  • Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri
  • Atık Yönetimi
  • Dış Kaynak Kullanımı
  • Göstergelerin İzlenmesi
  • Akreditasyon Süreci ve Yönetimi (SAS)
 • Benchmarking
 • Hasta ve Çalışan Güvenliği
 • Hasta ve Çalışan Memnuniyeti
 • Öz değerlendirme
 • Yönetimin Liderliği ve Sorumluluğu
 • Proje Yönetimi
 • Sürekli İyileştirme (Kaizen)
 • Süreç Yönetimi
 • İnovasyon
 • Kriz Yönetimi
 • Zaman Yönetimi
 • Takım Yönetimi
 • Toplantı Yönetimi
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Sağlık Hukuku
 • Sağlık Turizmi
 • Dış Kaynaklardan Yararlanma (Tedarikçi Firmalar ile Stratejik İttifakların Oluşturulması)
 • Ölçüm ve Kalibrasyon
 • Stratejik Yönetim
 • Kalite Maliyetleri
 • İletişim
 • Eşgüdümleme ve Kontrol
 • Kalite Liderliği

Programa en az %80 devam eden ve program sonunda gerçekleştirilecek olan sınavdan 70 ve üzeri alan katılımcılara İstinye Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (İSÜSEM) tarafından sertifika verilecektir.