SPSS EĞİTİMİ – Sosyal ve Sağlık Bilimleri için Uygulamalı İstatistik Programı

Eğitim Süresi

16 saat (8 saat x 2 gün)

Eğitim Ücreti

600TL (KDV Dahil)

İSÜ öğrenci ve mensupları, MLP Care Grubu çalışanlarına %25,
İSÜ, MLP mensuplarının 1.derece yakınlarına %10,
İSÜ’nün kurumsal anlaşma yaptığı şirket çalışanlarına %10 indirim uygulanacaktır.

Eğitim Yeri

İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü


Master ve Doktora Tezi, Nitel Akademik çalışmalar ve projeler yapan, veri analizi yapmak isteyen ya da çalıştığı kurumda istatistiksel raporlar yazanlar için SPSS programı uygulamalı olarak öğretilmektedir.

  • Lisansüstü eğitim görmekte olan öğrenciler
  • Akademisyenler
  • Öğretmen ve öğretmen adayları
  • Lisans mezunları ve öğrencileri

Power Point Sunumlar ve SPSS Destekli Uygulamalı Eğitim Programı

Katılımcıların bilgisayarlarında SPSS ve AMOS’un deneme sürümü yüklü olmalıdır.

Araştırma verilerini analize hazırlama

SPSS Programına verileri girme

SPSS programında analizleri yapabilme.

Eğitim programını tamamlayanlar “Katılım Belgesi” almaya hak kazanacaktır. Eğitim programının sonunda yapılacak olan “Değerlendirme Sınavında” başarılı olan katılımcılar ise “Başarı Sertifikası” almaya hak kazanacaktır.

Katılımcıların, program süresi boyunca en az %70 devam zorunluluğu vardır. Ayrıca katılımcının derslerde aktif olması beklenmektedir. 

Konu Başlığı

Saat

Eğitmen

Veri dosyası hazırlama ve verileri sadeleştirme,
Değişkenler ve değişken türleri

1

Doç.Dr. Yasemin Çırak

Ölçekler ve ölçek türleri

1

Doç.Dr. Yasemin Çırak

Başlangıç analizleri: Betimleyici ve grafiklerle
betimleyici analiz

1

Doç.Dr. Yasemin Çırak

Değişkenler arası analizler: Faktör analizi

2

Dr.Öğr.Üyesi Gülhan Kalmuk

Gruplar arası karşılaştırma: Bağımlı ve Bağımsız
Gruplar T-testi

1

Doç.Dr. Yasemin Çırak

Gruplar arası karşılaştırma: Tek yönlü varyans
analizi (ANOVA)

1

Doç.Dr. Yasemin Çırak

Gruplar arası karşılaştırma: Çift yönlü varyans
analizi (ANOVA)

1

Doç.Dr. Yasemin Çırak

Gruplar arası karşılaştırma: Karışık desenler için
varyans analizi (ANOVA)

1

Doç.Dr. Yasemin Çırak

Mann Whitney U Testi, Kruskal Wallis H Testi,
Wilcoxon Testi, Ki Kare Testi

1

Doç.Dr. Yasemin Çırak

Değişkenler arası analizler: Korelasyon

1

Dr.Öğr.Üyesi Gülhan Kalmuk

Değişkenler arası analizler: Çoklu regresyon

3

Dr.Öğr.Üyesi Gülhan Kalmuk

Değerlendirme, Örnek Çözümleri ve Kapanış

2

Dr.Öğr.Üyesi Gülhan Kalmuk

Doç.Dr. Yasemin Çırak

Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü’nde 2002 yılında tamamlayan Yasemin Çırak, yüksek lisansını ise 2005 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Protez-Ortez ve Biyomekani Programı’nda tamamlamıştır. Doktorasını Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Programı’nda 2010 yılında tamamlayan Dr. Yasemin Çırak, doçentliğini ise 2017 yılında elde etmiştir. Dr. Yasemin Çırak, 2003-2011 yılları arasında Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalında klinisyen fizyoterapist olarak çalışmıştır. 2011-2017 yılları arasında ise çeşitli üniversitelerin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nde yardımcı doçent olarak akademik kadroda görev almıştır. Doç. Dr. Yasemin Çırak, 2017 yılı ortası itibarı ile İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nde doçent olarak akademik kadroda yer almaktadır.


Dr. Öğr. Üyesi Gülhan Kalmuk

Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulunda 1987 yılında tamamlayan Gülhan Kalmuk, yüksek lisansını ise 1998 yılında Başkent Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı’nda tamamlamıştır. Doktorasını Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümün’de 2016 yılında tamamlamıştır. 1987-1998 yılları arasında Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesinde Sorumlu Hemşirelik ve Başhemşirelik, 1998-2006 yılları arasında Stok ve Malzeme Yönetimi Birim Sorumlusu, Toplam Kalite Yönetimi Sağlık Birimi Koordinatör Yardımcısı ve Hastane Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2006-2009 yılları arasında Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesinin kuruluşu ve yönetimini Hastane Müdürü olarak yürütmüştür. 2009-2010 yılları arasında Okan Üniversitesi Meslek Yüksek Okulunda Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi olarak, 2010-2016 yılları arasında Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’nda Öğretim Görevlisi, çeşitli idari görevler ve Program Başkanlığı yapmıştır. Dr. Öğr. Üyesi Gülhan Kalmuk, 2016 yılı Ekim ayı itibarı ile İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde Yardımcı Doçent olarak akademik kadroda yer almıştır. 2016-2017 akademik yılında Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanlığını vekaleten sürdürmüştür. 2017 akademik yılı itibarı ile İstinye Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir.