Tıp Fakültesi Akademisyenleri için Eğiticilerin Eğitimi

Eğitim Süresi

10 saat (4 hafta)

Eğitim Ücreti

Ücretsiz

Eğitim Kontenjanı

20

Tıp Fakültesi Akademisyenleri için Eğiticilerin Eğitimi

Tıp Fakültelerinde görev alan öğretim üyelerine, nitelikli eğiticilik yeterliliğinin bilgi, beceri ve davranış yönüyle kazandırılması amacıyla, güncel eğitim yöntemlerinin ve ölçme-değerlendirme yöntemlerinin interaktif olarak aktarılması amaçlanmaktadır.

Tıp Fakültesi Öğretim Elemanları

Öğretme ve Öğrenme

Tıp Eğitiminin Dünü ve Bugünü

Etkili Sunum Teknikleri

UÇEP ve  Öğrenim Hedefleri

Klinikte Tıp Eğitimi

İletişim Becerileri

Probleme Dayalı Öğrenme

Tıp Eğitiminde Uzaktan Eğitimin Yeri

Tıp Eğitiminde Kullanılan Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri 

Etkin Soru Hazırlama I

Etkin Soru Hazırlama II  ve Kurs Geri Bildirimi

Eğitim sonunda tüm katılımcılara "Katılım Belgesi" verilecektir. 

Prof. Dr. Nuriye Taşdelen Fışgın

Prof. Dr. Nuriye Taşdelen-Fışgın 1970 yılında Berrin’de doğdu. Ortaöğrenimini Bursa Çelebi Mehmet Lisesi’nde tamamladı. 1994 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirerek, 1995 yılında Zonguldak Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesi Acil Servisi’nde mecburi hizmetine başladı. 1998-2002 yılları arasında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ihtisasını yaptı. 2002 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD’da yardımcı doçent olarak göreve başladı. 2011 yılında doçent oldu. 2015-2017 yılları arasında Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği’nde görev yaptı. 2017-2019 yılları arasında T.C Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD’nda profesör doktor olarak çalıştı. Ekim 2019 tarihinden itibaren İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesinde görev yapmaktadır. Ayrıca Liv-Ulus Hastanesinde çalışmaktadır. Ayrıca 2002 yılından beri Tıp eğitimi konusunda çalışmaktadır. HIV/AIDS, Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar, Sağlık Bakımı İle İlişkili İnfeksiyonlar özel ilgi alanlarıdır. Yurt içi ve yurt dışındaki dergilerde yayınlanmış 50’nin üzerinde makalesi vardır. Evli ve iki erkek çocuk annesidir.


Prof. Dr. Tunç Fışgın

02.02.1969 yılında Ankara’da doğmuştur. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1992 yılında mezun olmuş, 1995-1999 yılları arasında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık eğitimini, 1999-2002  yılları arasında da Çocuk Hematoloji – Onkoloji Yan Dal Uzmanlık eğitimini, Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Ankara’da tamamlamıştır.
2002 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinde Yardımcı Doçent Doktor olarak öğretim üyeliğine başlamış, 2003 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kemik İliği Nakil Ünitesinde ve Cincinnati Childrens Hospital Pediatric Bone Marrow Transplantation Unit’te çalışmış ve 2005 yılında Çocuk Hematoloji Onkoloji Doçenti ünvanını almıştır.
2006-2008 yılları arası Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcılığı ve Satın Alma Komisyonu Başkanlığı görevlerini yürütmüştür.
2011 yılına kadar Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Saadettin Vasfi Baysal Çocuk Kemik İliği Nakil Ünitesinin kurulum ekibinde çalışmış ve aynı ünitenin direktörlüğünü yapmıştır.
2011 – 2013 yıllları arasında Samsun Medical Park Hastanesi Çocuk Kemik İliği Nakil Ünitesi Direktörlüğü yapmıştır.
2013 -2018 yılları arasinda Bahçelievler Medicalpark Hastanesi Çocuk Kemik Iligi Nakil Ünitesi Direktörlüğü ve Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesinde Profesör Doktor unvanı ile öğretim üyesi olarak çalışmıştır.  
2017 yılından itibaren Bahçelievler Medicalpark Hastanesi Medikal Direktörlüğü, 2018 yılından itibaren Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığını ve 2014 yılından itibaren aynı hastanenin Çocuk Kemik Iliği Nakil Ünitesi Direktörlüğünü yürütmektedir.  
Bugüne kadar Eğitim Becerileri Kurulu Başkanlığı ve 11 adet Eğitimcilerin Eğitimi kurslarını gerçekleştirmiştir.
“Türk Pediatrik Hematoloji Derneği”, “Türk Hematoloji Derneği”, “Milli Pediatri Derneği” ve “Samsun Lösemili ve Kan Hastalıklı Çocuklar Derneği” üyesi olan Tunç FIŞGIN, 19 Mayıs Hemofili Derneğinin kurucu başkanı olarak derneklerde görev yapmıştır. 
Evli ve iki çocuk babası olan Prof. Dr. Tunç FIŞGIN’ın ilgi alanları Çocukluk Çağı Lösemileri, Kemik İliği Nakli ve Hemofili’dir. 40’tan fazla yabancı bilimsel makale ve 100’den fazla yurtiçi bilimsel makale ve bildirileri mevcuttur .


Prof. Dr. Ozan Özkaya

1986 yılında TED Zonguldak Koleji’nden mezun olan Prof. Dr. Ozan Özkaya , 1992 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'den mezun olmuştur. 1998 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, 2002 yılında da aynı üniversitede Çocuk Nefroloji yan dal uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. 2002 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 'nde yardımcı doçent olarak görve başlamış, 2005 yılında doçent olmuştur. Çocuk Nefrolojisi ve Çocuk Romatolojisi Bilimdalı Başkanlıklarını yürüten Dr.Özkaya 2011 yılında profesör olmuştur. 2011 yılında Çocuk Romatoloji uzmanı olmaya hak kazanmıştır . 2005 yılında Çocuk Nefroloji derneği tarafından verilen “En iyi genç Araştırmacı ödülü”’ne, 2014 ve 2016 yıllarında ise en iyi bildiri ödüllerine layık görülmüştür. Ayrıca bilimsel araştırmalarından bazıları uluslararası ve ulusal çeşitli ödüllere layık görülmüştür. 2014-2015 yılları arasında Sağlık Bakanlığı, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2015-2017 yılları arasında ise Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Çocuk Kliniği Eğitim Sorumlusu olarak görev yapmıştır. Dr. Özkaya “European Society of Pediatric Nephrology”, “International Pediatric Association” “ European Dialysis and Transplant Association” gibi uluslarası derneklerin üyesidir. Çocuk Nefrolojisi ve Romatolojisi alanında uluslarası dergilerde yayınlanmış 95 makalesi , 2500 ‘den fazla atıf almıştır. İlgi alanları çocuklarda böbrek taşları, böbrek nakilleri, Henoch-Schonlein purpurası ve Ailesel Akdeniz Ateşidir.

Temel Alanları: Çocuk Nefrolojisi


Prof. Dr. Hikmet Koçak

1968 yılında Ankara’da doğmuştur. 1991-2000 yılları arasında İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini tamamlamıştır. 2006 yılında Biyokimya Doçenti, 2012 yılında Profesör olmuştur. 2008-2019 yılları arasında Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Demiroğlu Bilim Üniversitesi’nde çalıştığı yıllarda Anabilim Dalı Başkanlığı, Teknoloji Transfer Ofisi Yönetim Kurulu Üyeliği, Sağlık Bilimleri Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği, Yatay Geçiş Komisyon üyeliği ile Tıp Fakültesi Entegre Sistem Yapılanma Süreci içinde çok sayıda kurul ve komisyonda da (Multidisipliner Uygulamalar Kurul, Senaryo Kurulu, Dönem I-II-II Ders Kurulları, Nesnel Yapılandırılmış Klinik Beceri Sınav Komisyonu, Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Komisyonu, Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Komisyonu, Öz Değerlendirme Komiteleri), Koordinatör, Koordinatör yardımcılığı veya üye olarak eğitim ve idari görevlerde bulunmuştur. 2008-2018 yılları arasında Türk Biyokimya Derneği İst. Şb. Yönetim Kurulu Üyeliği ve Bilimsel Etkinlik Düzenleme Kurulu Üyeliği yapmıştır. 2019 yılında İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı’nda göreve başlamıştır. Science Citation Index (SCI) ve SCI-Exp dergilerde yayınlanan 32, ulusal hakemli dergilerde yayınlanan 4 makalesi, kongre sempozyum gibi toplantılarda sunulan, tam metin veya özeti basılan 17 uluslararası ve 27 ulusal bildiri/poster sunusu, yürütücü ya da yardımcı araştırıcı olarak katıldığı 15 adet Araştırma Projesi bulunmaktadır. Üç çalışması ile ulusal bilimsel kongrelerde ödüle layık bulunmuştur. Dr. Koçak’ın uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan 32 adet makalesi “Google Scholar” ile tarandığında 613 atıf yapıldığı görülmektedir. Web of Science ResearcherID’ye göre h-index 14’dür.

Temel Alanları: Tıbbi BiyokimyaKontenjanımız dolmuştur.

Eğitimimize göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz.
Bir sonraki eğitimin kayıt sürecinden haberdar olmak için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz.


İSÜSEM’in eğitimlerinden haberdar olmak için İSÜSEM'den tarafıma elektronik ileti ve SMS gönderilmesini onaylıyorum.

Başvurunuz alınmıştır.