Uygulamalı Omurga Yaklaşımları Kursu (Spine Approach)

Eğitim Süresi

7 Modül

Modul I 6-7 Şubat 2021

Modul II 6-7 Mart 2021

Modul III 8-11 Nisan 2021

Modul IV 8-9 Mayıs 2021

Modul  V 12-13 Haziran 2021

Modul VI 3-5 Eylül 2021

Final 9-10 Ekim 2021

Eğitim Tarihi

06 Şubat - 10 Ekim 2021

Eğitim Yeri

İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü

Uygulamalı Omurga Yaklaşımları Kursu (Spine Approach)

Bu eğitimde teknolojinin tüm imkanlarından yararlanarak katılımcıların, omurganın fizyoterapiden yarar görebileceği patolojilerinde fizyoterapi / manuel terapi ve egzersiz tedavisi yöntemlerini en iyi şekilde anlamalarını sağlamak hedeflenmektedir.
Fizyoterapistlerin mesleki bilgi ve deneyimlerini artırmak amacıyla, omurganın fizyoterapiden yarar görebileceği ortopedik patolojileri üzerine, özgün ve etkileyici bir eğitim olacaktır.

  • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında en az lisans eğitimi almış Fizyoterapistler

Eğitim İçerikleri  

MODULE I – Kursa Giriş ve Teorik Ders

Kursa Giriş

Ortopedik Manuel Terapi Tarihi

Biyopsikososyal Model Tanımı ve Uygulaması

Biomedikal ve Patomedikal Model

Ağrı Fizyolojisi

Biomekanik -Stress ve Strain

Eklem Mekanikleri

Osteokinematikler

Artrokinematikler

Eklem Anatomisi

Hastaların tedaviden beklentileri nelerdir?

Fizyoterapistlerin tedaviden beklentileri nelerdir?

Omurga Değerlendirme ve Teşhis

Maniplasyon -Mobilizasyon Teorik

MODULE II – Lumbopelvik Omurga Patolojilerinin Değerlendirilmesi

Fonksiyonel Anatomi and Biomekanik

Lumbopelvik Değerlendirme için Seçilmiş Özel Testler

Sakroiliak Eklem DisfonksiyonTesttleri

Passive Intervertebral Motion Teknikleri

Passive Accessory Intervertebral Motion Testleri

MODULE III – Lumbopelvik Omurga Patolojilerinin Tedavisi

Lumbar Omurga için Mobilizasyon ve Maniplasyon Teknikleri 

Sakroiliak Eklem için Mobilizasyon ve Maniplasyon Teknikleri

Koksiks Mobilizasyon ve Maniplasyon Teknikleri

Hangi Patolojide Hangi Teknikler Daha Kullanışlı?

Lumbopelvik Patolojiler için Özel Yumuşak Doku Teknikleri

Lumbopelvik Stabilite ve Güçlendirme Egzersizleri

Lumbopelvik Patolojiler için Özel Bantlama Teknikleri

MODULE IV – Torakal Omurga Patolojileri Değerlendirme ve Tedavi

Torakal omurga ve Göğüs Kafesi Fonksiyonel Anatomi ve Biomekanik 

Patolojilerin Teşhis ve Sınıflandırılması

Torasik Değerlendirme için Seçilmiş Özel Testler

Passive Intervertebral Motion Testleri

Passive Accessory Intervertebral Motion Testleri

Kosta Passive Accessory Motion Testleri

Torasik Omurga Mobilizasyon -Maniplasyon Teknikleri

Kosta Mobilizasyon - Maniplasyon Teknikleri

Hangi Patolojide Hangi Teknikler Daha Kullanışlı?

Torasik Omurga Patolojileri için Özel Seçilmiş Yumuşak Doku Teknikleri

Torasik Omurga için Egzersizler

Torasik Omurga Patolojileri için Özel Bantlama Teknikleri

MODULE V – Cervikal Omurga Patolojileri Değerlendirme

Servikal Omurga Fonskiyonel Anatomi ve Biyomekanik

Alt Servikal Omurga  (C2-7)

Üst Servikal Omurga (C0-2)

Patolojilerin Teşhis ve Sınıflandırılması

Güvenlik Testleri

Seçilmiş Özel Testler

Passive Inervertebral Motion Testleri

AO Eklem Değerlendirme (Flex -Ext )

AA Eklem Değerlendirme ( Rotation)

Alt Servikal Passive Intervertebral Motion Testleri

MODULE VI – Servikal Omurga Patolojileri Tedavisi

Cervikal Omurga için Mobilizasyon  ve Maniplasyon Teknikleri 

Hangi Patolojide Hangi Teknikler Daha Kullanışlı?

Gerilim Tipi Baş Ağrısı Tedavisi

Servikal Omurga Patolojileri için Özel Yumuşak Doku Teknikleri

Egzersizler

Servikal Bölge için Özel Bantlama Teknikleri

MODULE VII – Final

Katılımcılar ile Beraber İlk 6 Modulun Değerlendirilmesi ve Kısa Bir Tekrar

Vaka Çalışmaları

Soru ve Cevaplar

Teorik ve Pratik Sınav

Sertifika Töreni

%80 devam koşulunu sağlayan ve program sonunda yapılacak olan sınavda başarılı olan katılımcılar “SERTİFİKA” almaya hak kazanırlar. 

Fzt. Zafer Aksungur

Abant İzzet Baysal Üniversitesi SBF – FTR (2000 – 2005) Öğrenciliğim süresinde; birçok başarı ödülü aldım. Zihinsel engellilerle yaptığım çalışmalardan dolayı da ulusal ödüller aldım.

Hands on Seminars – Newyork/ABD (2010 – 2016) Hands on Seminars özel eğitim merkezinde manuel terapi eğitimlerini tamamlayıp yine bu kurumda uluslararası kurslarda manuel terapi üzerine eğitimler verdim.

İŞ TECRÜBESİ

Nobel Tıp Merkezi (Adana) - Baş Fizyoterapist (2005–2008) Elazığ Asker Hastanesi - Asteğmen (2008–2009)       Fizyoform Kurucu Ortak (2009 - devam etmekte)

Üsküdar Üniversitesi Fizyoterapi ve Reh. Bölümü -Öğretim Görevlisi (2017-2018)

İSÜ – SBF Eğitim Danışmanı (2020 - )


Eğitim Süresi

7 Modül

Modul I 6-7 Şubat 2021

Modul II 6-7 Mart 2021

Modul III 8-11 Nisan 2021

Modul IV 8-9 Mayıs 2021

Modul  V 12-13 Haziran 2021

Modul VI 3-5 Eylül 2021

Final 9-10 Ekim 2021

Eğitim Tarihi

06 Şubat - 10 Ekim 2021

Eğitim Yeri

İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü

Başvuru Formu