Yalın Liderlik Eğitimi

Eğitim Süresi

1 Saat 

Eğitim Tarihi

Planlanıyor

Eğitim Yeri

Online Eğitim 

Yalın Liderlik Eğitimi

Liderin standart işi günümüzün popüler araçlarından birisidir. Yalın liderlik temelde; yalın bakış açısı altında, insana, çevreye ve doğaya değer veren, aynı zamanda sürekli gelişimi ilke edinen bir liderlik türüdür. Yalın ilkeleri her sektörde, her duruma uyarlamaya çalışan ve motivasyon oluşturmaya çalışan bir yaklaşımdır.

Liderin standart işi bir çeşit katadır. Japoncada Kata, dövüş sanatlarındaki bir hareketin hocayı o hareketin doğru yapıldığına ve artık yeni bir alışkanlık olduğuna ikna edene kadar sürekli tekrarlanması anlamına gelmektedir. Bilinçli liderler saha ( gemba ) yürüyüşleri özellikle soru sorarak kullanışlı geri bildirimde bulunan yetenekli bir koçlardır.

Yalın lider sorunları yerinde gözlemler (Gemba). Değer nerede üretiliyorsa oradadır. Prensipleri ve iş yapış biçimlerini takım arkadaşları ile paylaşmaya dikkat eder ve yeni liderler çıkarmaya çalışır. Bilgiyi saklamaya gayret etmez.

Yalın liderliği diğer liderlikten farklı kılan özellikleri aşağıdadır.

 • Yoğun profesyonel iradeyle birlikte alçakgönüllülük
 • Ölçülü ama korkusuz
 • Dönüşümü gerçekleştirebilme yeteneği
 • Hayatını ayakta kalacak mükemmel bir şirket kurmaya arzusu
 • İş için en iyi kişileri seçmek.
 • Aynaya bakarak kendini suçlama, pencereden bakarak kendini ödüllendirme
 • İşi detayıyla bilme merakı.
 • Gerçeklik konusunda acımasız bir dürüst.

Genel Katılıma açıktır.

 • Yalın kavramı ve yalın işletme
 • Liderlik standartları
 • Yalın Liderlik Prensipleri
 • İşletmelerde lider davranışları

Dr. Öğr. Üyesi Tayfun Utaş

Dr. Tayfun Utaş, Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Makine Mühendisliği Lisans derecesini aldı (1988). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü'nden İşletme Yönetimi alanında MBA (1996) ve Aynı fakültenin İşletme Yüksek Lisans (2001) derecesini almıştır. Yüksel Lisans bitirme tezi Yalın Üretimde TPM uygulamalarıdır. Toplam Üretken Bakım ve Toplam Verimli Yönetimi uygulamaları hakkında kapsamlı araştırmalar yapmıştır. Ardından, Okan Üniversitesi'nde Sosyal Bilimler Bölümü Doktora programını tamamladı (2016). Çalışmalarının odak noktası, İş Karakteristik Modeli Çerçevesinde Mavi Yakalı çalışanların Motivasyonu başlıklı çalışmalarıdır. Vestel ve Beko gibi World-Class özel şirketlerinde çalıştı. 2018 yılına kadar Uluslararası bir firmada Operasyon Direktörü olarak çalıştı. Halen İstinye Üniversitesi Öğretim Görevlisidir.

Japonya'da yarı-hükümet birliği olan JIPM (Japonya Enstitüsü Üretim Enstitü) tarafından verilen TPM Uzman Sertifikasına sahiptir. Toyota eğitim merkezinden Üretim Yönetimi programına katılmış ve  Üretim Yönetici uzman sertifikası almıştır. Altı Sigma Kara Kuşak olan Tayfun Utaş birçok farklı konuda proje liderliği yapmıştır. İş hayatında Yalın ve Toyota Üretim Sistemlerine dayanan çok sayıda proje gerçekleştirmiştir. Çeşitli şirketlerde ve üniversitelerde TPM, Kaizen ve Sigma hakkında seminer ve konferanslar verdi. ISO, MMO ve çeşitli şirketlerde Yalın Sigma uygulaması üzerine atölye çalışmaları yaptı. Bu konularda İstanbul Sanayi Odası tarafından kitapları yayımlanmıştır. Utaş, 2016 yılından itibaren Londra merkezli yabancı danışmanlık firması TRACC ile MMS (Manufacturing Management Systems ) altında Operasyon Mükemmelliği metodolojisi üzerinde çalışmaktadır.

Proje Yönetici ve Liderliği altında; Dünya TPM ödülü, Kal-Der Kalite Ödülü, Siemens şirketi tarafından Enerji Siemens Ödülü, Türkiye Enerji Bakanlığı tarafından Enerji Oscar Ödülü, Türkiye Enerji Bakanlığı tarafından Fabrika Enerji Verimliliği  Ödülü kazanmıştır.

Deneyim Alanları: Sigma, TPM ve Yalın Üretim Sistemleri, Motivasyonu Artırma, Ekip Çalışması ve Katılım, Otonom Yönetim, Üretim ve Üretim Sistemleri, ISO Sistemleri,  Yatırım ve Makine Bakım ve Otomasyon Sistemleri, Kalibrasyon Sistemleri, Tesis Yönetimi, Operatör Eğitimi, Proses Mühendisliği, Endüstriyel ve Mekanik Mühendislik Kavramları, Damıtma Teknikleri, Operasyon KPI, İş Raporları, Otomatik Sistemler, Süreç Yönetimi, Altı Sigma, Enerji Tüketimini Azaltma ve Uygulama Denetimleri, Operasyon Yönetiminde  Mükemmellik ve Tedarik Yönetimi. İnsan Kaynakları Performans yönetimi, Örgüt Psikolojisi, Değişim Projeleri.


Bilgi Formu

Eğitim Süresi

1 Saat 

Eğitim Tarihi

Planlanıyor

Eğitim Yeri

Online Eğitim