Yalın Yönetimde Standartlaşma

Eğitim Süresi

4 saat

Yalın Yönetimde Standartlaşma

Sürekli iyileştirme yolculuğunda gerek yaratıcı fikirlerin gerekse kolektif problem çözme faaliyetlerinin önemi büyüktür. Kaizen olarak da bilinen bu çabalar yeterince ilgi gördüğü halde, elde edilen iyileştirmelerin genelde korunamadığı ve zaman içinde kaybedildiği gözlenmektedir.
Şirketlerin pek çoğunda gözlenen bu durum, daha önce çözülen problemlerinin zaman içinde tekrar ortaya çıkmasına ve organizasyonun enerjisinin israf olmasına yol açmaktadır. Sürekli bir yangın söndürme tarzında yapılan düzeltici faaliyetler hem yönetimi hem de çalışanları yorar ve çalışan bağlılığını olumsuz etkiler. Bu tarzda çalışan iş yerlerinde sürekli yangın çıkması bu yüzdendir.
Oysa standartlar, çalışan bağlılığını artırmak için kullanılabilecek etkili araçlardır. Standartların hazırlanmasında ve uygulamanın denetlenmesinde yapılacak basit değişikliklerle, çalışanların standartları sahiplenmesi ve böylece standartların uzun ömürlü olması sağlanabilir. Standartla uyumlu çalışma, özgürlüğü kısıtlayan bir uygulama olmaktan çıkarılıp, çalışanı motive eden bir uygulama haline getirilebilir. Standart iş denetimleri, çalışanın işinde yaşadığı zorlukları çözmenin bir aracı olarak kullanılabilir. Günlük yönetim de standart işi korur ve yönetimin problemleri daha oluşurken fark etmesini ve kolayca önlem alabilmesini sağlar.
Sürekli iyileştirme önemlidir ancak günümüzde kalıcılık daha önemli hale gelmiştir. Uzun dönemde kalıcı olmak, yapılan iyileştirmelerin kalıcı olmasına bağlıdır. Bu eğitimde, çözdüğünüz problemlerin tekrar karşınıza çıkmasını engellemenin püf noktalarını bulacaksınız.

Eğitime katılan tüm katılımcılara, Eğitmen Levent Türk’ün “Operasyonel Mükemmellik ve Saygı” kitabı hediye edilecektir.

Bilgi Formu

Yönetim kalitesini ve operasyonlarının performansını iyileştirmek isteyen herkes katılabilir.

 

Eğitim

Detaylar

Gün

 

Standartlaşma neden gereklidir

Kaizen kavramı nedir ve standartlaşma neden önemlidir?

Standartlaşma olmadan sürekli iyileştirme neden sağlanamaz?

İnsanın öğrenmeye verdiği değer ve öğrenme eğrisinin kısalması

Ergonomik iyileştirmeler

İş yükü dengeleme

İş kazalarının önlenmesi

Çalışan bağlılığının önemi ve standartlaşmanın rolü nedir?

1

 

İş standartlarının hazırlanması

Bir standartta olması gereken bilgiler nelerdir?

Standartları en iyi kim hazırlar?

Standartlar nasıl kullanılmalıdır?

Bir işin bir çalışanın ikinci doğası haline gelmesi nasıl sağlanır?

Yönetimin standart işi sahiplenmezse sistem yaşayabilir mi?

Neler standartlaştırılmalı, neler dışında tutulmalıdır ve neden?

1

 

İş standartlarının denetimi

Objektif denetim nasıl yapılır?

Denetim periyotları nasıl belirlenmelidir?

Denetimin asıl amacı nedir?

Denetimin çıktıları nasıl olmalı ve nasıl takip edilmelidir?

Çalışanların standartları sahiplenmesi nasıl sağlanır?

1

 

Standart işte yöneticilerin rolü

Yöneticilerin rol modelliği neden önemlidir?

Yöneticilerin günlük faaliyetlerinin standartlaştırılması

Problemlerin erken anlaşılmasının getireceği kazançlar

Günlük yönetim hangi yönetim kademesinin sorumluluğudur?

Yangın söndürme tarzı çalışan iş yerlerinde neden yeni yangınlar çıkar?

Performans göstergelerinin denetlenmesi

1

 

 

%80 devam koşulunu sağlayan katılımcılara "Katılım Belgesi" verilecektir.

Levent Türk

ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünden 1988 yılında lisans, 1991 yılında yüksek lisans derecesi aldı. 1996 yılında “Yönetim ve Organizasyon” konusunda MBA eğitimini tamamladı.

1987 yılında ODTÜ Döner Sermaye Projelerinde görev alarak başladığı çalışma hayatına TÜBİTAK’ta ve Belçika Alstom üretim tesislerinde devam etti. 1992 yılından itibaren iki yıl boyunca Toyotanın Japonya’daki fabrikalarında çalıştı, Toyota Üretim Sistemi’ni öğrendi.

Totota Sakarya fabrikasında 14 yıl, üretim genel müdür yardımcılığı, kalite genel müdürlüğü, satın alma ve mühendislik direktörlüğü görevlerinde bulundu.

Takip eden 12 yıl süresince KARSAN’da üretim grup müdürlüğü ve MAN’da Üretimden Sorumlu Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde üretim ve Dijital Yalın Dönüşüm programlarını yönetti.

Leanopex firmasının kurucusu olan Levent Türk, Operasyonel Mükemmellik, Dijital Yalın Dönüşüm ve Yüksek Performans Kültürü konularında eğitim, uygulama mentorluğu ve yönetim danışmanlığı hizmeti vermektedir.


Eğitim Süresi

4 saat