Yeşil Yeni Liderlik Sertifika Programı-Liderlik ve Yönetim Akademisi

Eğitim Süresi

36 Saat 

Eğitim Tarihi

7 Ekim - 30 Ekim 2022

Eğitim Yeri

Online Eğitim 

Yeşil Yeni Liderlik Sertifika Programı -Liderlik ve Yönetim Akademisi

Geçen yüzyılın sonundan itibaren hızlı bir dönüşüm içine giren küresel gelişmeler üzerinde , “Pandeminin” katalizör bir etkisi olduğu gözlenmektedir. Bazılarına göre ”Covid”, kendisi gibi, dünyayı da bir mutasyona uğratmaktadır. Bu süreçte kaybedenlerin fakir ülkeler ve bu ülkelerdeki fakir kesimler olduğu ortaya çıkmaya başlıyor. Yeni sorular artıyor. Uluslar arasında ve ülkelerin kendi içlerinde yeni tip çatışmalarla mı karşı karşıya kalacağız? Pandeminin ekonomik hasarı «yapıcı bir yıkıcılık mı» olacak? Yıkılması gerekenler mi ayıklanıyor?

Pandemi süreçle birlikte yürümeye devam eden ve farklı değerlendirmelere tabi tutulan küreselleşmenin rengi de farklılaşmakta, amaçları değişime uğramaktadır. Belirlenen sürede hedeflerine ulaşamayan Birleşmiş Milletler Milenyum Hedeflerini güncelleyen 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, 17 temel amaç ve bunlara bağlı olan 169 adet hedeften oluşmaktadır. Bu yeni küresel gündem, 2030 yılına kadar herkes için insan hakları ilkesini öne çıkaran bir anlayışla, ülkelerin kalkınma plan ve politikalarının şekillenmesini öngörmektedir.

Bu hedefler doğrultusundaki Sürdürülebilir Kalkınma Programıyla, yoksullukla mücadele edilmesi; ekonomik büyüme sağlanması; eğitim, sağlık, sosyal koruma ve işsizlik gibi birçok sosyal ihtiyacın karşılanması; kadına yönelik şiddetin azaltılması; kız ve erkek öğrencilere eşitlik ve daha kaliteli eğitim sistemi getirilmesi; bebek ölümlerinin azaltılması; toplu taşımacılığın geliştirilmesi ve kaliteli konut sağlanması; gelir eşitsizliğinin önlenmesi; az gelişmiş ülkelerde ekonomik büyüme hızının yüzde 7 olarak hedeflenmesi; iklim değişikliği ile mücadele edilmesi ve çevrenin daha etkili korunması amaçlanıyor.

Yeni küresel gündemin amaçları ve hedefleri, sürdürülebilir kalkınmanın üç ayağını oluşturan çevre, toplum ve ekonomi ilişkilerine eşit mesafede yaklaşarak, her bir meselenin birbiri ile doğrudan ilişkisini kuruyor. Kalkınmayı salt ekonomik büyüme meselesi üzerinden değil, çevresel ve toplumsal kaygıları da barındıracak şekilde yeniden ele alıyor. Dünya üzerinde yaşayan tüm insanların ortak meselesi olduğu vurgusunu yaparak, evrensel bir kalkınma yaklaşımını benimsiyor. İklim değişikliği ile mücadele, sürdürülebilirliğin ön koşulu olarak görülüyor.

Bu bağlamda Birleşmiş Milletler, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği tarafında son on yıldır dile getirilmeye başlanan “Yeşil Yeni Düzen” kavramı ve politikaları önem kazanmaya başlamıştır. Bütün dünya ülkelerini etkilemesi kaçınılmaz görülen yeni yaklaşımın, yeşil büyüme stratejisine olan vurgusu ve çağrısı da ön plana çıkmaktadır. Bu çağrı, temel insan hakları, hukukun üstünlüğü, barış ve demokrasi, küresel ortaklık söylemleri üzerinden şekillenmektedir.

Öte yandan, bölgeler arasındaki adaletsizlikler ve ülkelerin kendi içindeki adaletsizlikler, çağlar değişse de değişmez değer olan “adalet” anlayışının her düzende belirleyici olduğunu göstermektedir. “Yeşil yeni düzen adaletsizliklere ve dünya üzerindeki dengesizliklere ne ölçüde müdahale edebilir? Küreselleşmenin beceremediğini yeşil yeni düzen becerebilecek mi?” gibi yeni sorular ve bunlara aranan cevaplar dünya gündemini işgal etmeye başlamıştır.

Yeşil Yeni Düzen politikalarının hayata geçirilmesinde, katılımcı yönetişim anlayışının yanı sıra, özellikle Türkiye gibi karar verme süreçlerinde liderliğin etkinliğini sürdürdüğü ülkelerde, “Yeşil Yeni Liderlik” kavramının etkin bir rol oynayacağı öngörülmektedir.

Küresel, bölgesel, ulusal düzeyde ihtiyaç duyulan yeşil liderliğin en fazla gerekli olduğu alan şüphesiz yerel yönetimler olacaktır. Demokratik, katılımcı ve kapsayıcı yönetişim anlayışının en uygun şartlarda gerçekleşebileceği yerel yönetimlerin liderlik anlayışı zaman geçirmeden yeni yeşil düzene uygun hale dönüştürülmek zorundadır.

Yeşil yeni düzeni ve adil bir dünyayı kuracak yeşil liderler kaçınılmaz olarak “yeşil kuşağın” içinden çıkacaktır. Bu bağlamda, yeni düzenin ihtiyaç duyduğu “Yeşil Liderlerde” aranacak nitelikleri şöyle sıralayabiliriz:

-Küresel gelişmelerdeki dev sıçramaların doğurduğu “diyalektik boşluğu” hızla doldurabilen, “yeşil sentezi” yapabilme birikimine ve yeteneğine sahip,

-Bilim ve teknolojideki gelişmelerin yarattığı yeni alanlarda eğitim almış ve uygulamaları gerçekleştirebilecek donanımları taşıyan,

-Yönetişim stratejilerini oluşturan değişkenlerin başına yeşili koyan,

-Doğa dostu olmayan tüketim biçimlerini engellemeye yönelik önlemler alan ve bu doğrultuda doğa dostu olmayan üretim tarzlarına geçit vermeyen,

-İnsanı doğayla barıştırabilen, uzlaştırabilen, insanların davranış biçimlerini ve alışkanlıklarını yeşille dost gelenekler haline dönüştürebilen,

– “Eşitlikçi adalet “bağlamında, canlı-cansız bütün varlıkları kapsayan “Yeşil Adalet “inancına sahip,

-“Sürdürülebilir yaşam” tezi ile, “doğanın direncini yok etmeyen üretim” antitezini “yeşil bir sentezde” bağdaştırabilen.

 

Bilgi Formu

Bu programa, kamu ve özel kuruluşlarda belirli bir iş tecrübesine sahip, kendisini yönetim süreçleri içerisinde gören her yaş grubuna açık olacaktır.

Hafta Tarih Gün Saat Süre (Saat) Öğretim Görevlisi Konu Başlığı
1. Hafta 2 Eylül 22 Cuma 18:30 - 21:30 3 Prof. Dr. Yusuf Erbay Yeşil Küreselleşmeye Uzanan Yol
3 Eylül 22 Cumartesi 10:00 - 13:00 3 Doç. Dr. Fahri Erenel -Endüstri 4.0 ve Değişen Liderlik Stratejileri
4 Eylül 22 Pazar 10:00 - 13:00 3 Prof. Dr. Yusuf Erbay Yerelde Demokratik-Katılımcı-Yönetişimci Liderlik
2. Hafta 6 Eylül 22 Salı 18:30 - 21:30 3 Prof Dr. Mine Afacan Fındıklı Değişim Sürecinde İnsana Odaklanmak: İşletmelerde Stratejik Liderlik ve İnsan Deneyimi
9 Eylül 22 Cuma 18:30 - 21:30 3 Doç.Dr. Fahri Erenel Stratejik Öngörü: Kör Noktaları Yakalamak
11 Eylül 22 Pazar 10:00-13:00 3 Prof. Dr. Yusuf Erbay Pandemi Sonrası Yeşil Yeni Düzen ve Yeşil Liderlik 
3. Hafta 14 Eylül 22 Çarşamba 18:30 - 21:30 3 Dr. Mustafa Sundu Dijitalleşen İşletmeler, Dijitalleşen Liderler 
17 Eylül 22 Cumartesi 18:30 - 21:30 3  Dr.Şebnem Özdemir  Yapay Zeka Dünyasının Doğal Liderleri 
18 Eylül 22 Pazar 10:00-13:00 3 Prof. Dr.Yusuf Erbay Yerelde Katılım ve Toplumsal Kapsayıcılık
4. Hafta 21 Eylül 22 Çarşamba 18:30 - 21:30 3 Prof.Dr. Osman Can Değişen Dünyada Çağdaş Liderlik
22 Eylül 22 Perşembe 18:30 - 21:30 3 Doç.Dr. Fahri Erenel Teknoloji-İnsan İkileminde Yönetmek
25 Eylül 22 Pazar 10:00-13:00 3 Prof. Dr.Yusuf Erbay Yerelde Yeşil Liderlik Anlayışıyla Kentsel Dönüşümü Yönetmek

Her katılımcıya, “Sertifika” alabilmek için %80 devam koşulunu sağlamak ve kur sonunda gerçekleştirilecek olan sınavdan 70 ve üzeri almak gerekmektedir. Devamlılık şartını sağlayarak sınavdan başarı elde edemeyen katılımcılara ayrıca “Katılım Belgesi” verilecektir.

3.000 TL 

İSÜ öğrenci ve mensuplarına %25 indirim 

MLP Care Personellerine %20 indirim 

Zeytinburnu Belediyesi Personellerine % 20 indirim 

Eyüpsultan Belediyesi Personellerine % 20 indirim 

OHSAD üyelerine %20 indirim 


*** Söz konusu indirimden faydalanabilmek için istenilen bilgi ve belgelerin tam ve eksiksiz olarak ibraz edilmesi gerekmektedir. Aksi taktirde kayıt işlemleriniz tamamlanmayacaktır.

EFT-Havale Ödeme Yöntemi

İyzico ile 5 Taksit İmkanı

Kayıt formunu eksiksiz doldurup aşağıda ödeme bilgileri bulunan hesap numarasına EFT, Havale ya da İyzico taksit ile ödemenizi gerçekleştirip dekontu PDF formatında yüklemeniz gerekmektedir.

Ödeme Bilgileri

Hesap Adı: İSÜ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME İNOVASYON VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Fibabanka (Topkapı Şubesi)

IBAN NO: TR830010300000000034050877  

Açıklama: Katılımcı Adı Soyadı - Eğitim Adı

Prof.Dr.Yusuf Erbay

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü bitirdi. Master ve Doktora çalışmalarını İngiltere ve Türkiye’de tamamladı. Master Tezi “Avrupa Birliği Çevre Yönetimi”, Doktora Tezi “ Küresel İşletmelerin Yönetimi” konularındadır. 2000 yılında Yönetim Bilimi Doçenti, 2020 yılında Profesör oldu. 1987 yılında Kaymakamlık mesleğine girdi ve 1995 yılına kadar çeşitli ilçelerde görev yaptı. 1995-2000 yılları arasında İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nde sırasıyla Şube Müdürü, Daire Başkanlığı ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Bu görevlerin yanı sıra, 1995–2000 yılları arasında Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresinde Türkiye’yi temsil eden Türk Heyeti’nin Milli Sekreteri görevini yürüttü. Aynı yıllarda, Türkiye’yi Kongre nezdinde, sınır ötesi iş birliği başta olmak üzere yerel yönetimlerle ilgili uzmanlık komitelerinde ve Üst Komite niteliği taşıyan Yerel ve Bölgesel Demokrasi Komitesi’nde (CDLR) temsil etti. 1999-2000 yıllarında iki yıl süre için seçilerek, bu komitenin başkanlığı görevini üstlendi.2000-2001 yıllarında Nevşehir Valiliği, 2002 yılında TOBB Genel Sekreterliği, 2003-2011 yılları arasında Yalova Valiliği, 2011-2020 yılları arasında Merkez Valiliği görevlerinde bulundu.2020 yılında Valilik görevinden emekli oldu.  2012 yılından itibaren Başkent Üniversitesi, TOBB-ETÜ ve İstinye Üniversitesinde; Kamu Yönetimi, Yerel Yönetimler, Uluslararası Örgütler, Uluslararası Firmalar, Uluslararası Girişimcilik, Çevre Politikaları ve Avrupa Birliği Siyasi Tarihi derslerini vermiştir. 2020 yılında İstinye Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde göreve başladı. İngilizce ve Fransızca bilen öğretim üyesinin, yerel yönetimler, çevre ve küreselleşme başta olmak üzere çeşitli konularda yayınlanmış çok sayıda makalesi ve altı kitabı bulunmaktadır.


Prof.Dr.Osman Can Ünver

16 Mayıs 1954 tarihinde Ankara’da doğan O. Can Ünver 1972 yılında bitirdiği TED Ankara Koleji’nden sonra lisans/yüksek lisans öğrenimi (Ana Dal: Siyaset Bilimi, Yan Dallar: İletişim Bilimi ve Türkoloji) için Almanya’ya gitmiş ve 1981 yılında Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi’nden Magister Artium unvanı ile mezun olmuştur. Ünver doktora unvanını 2003 yılında Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsünden “Almanya’nın Türkiye Politikalarında Oryantalizmin Yeri – 19. ve 20. Yüzyıllar” başlıklı teziyle almıştır.


Prof.Dr.Mine Afacan Fındıklı

Galatasaray Liselidir (122. Dönem). Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde İşletme- Yönetim ve Organizasyon alanında lisans eğitimini bitirdikten sonra, Bahçeşehir Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimini İşletme Yönetimi- Eğitim Yönetimi programında tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitiminin ardından özel sektördeki görevi ile birlikte, 2005-2009 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi MYO, Yıldız Teknik Üniversitesi MYO ve İTÜ MYO’da (2007-2008) yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak akademik hayata adım attı. 2009-2010 yıllarında da Kavram MYO ‘nda tam zamanlı öğretim görevlisi olarak çalıştı. Ardından, İstanbul Üniversitesi SBE – İşletme ABD / İşletme Yönetimi ve Organizasyon Bilim Dalı’nda (2009-2012 Aralık) doktor unvanına hak kazandı. İŞ değerleri üzerine belirlemiş olduğu tezinin konusu “İŞ Değerleri Perspektifinde Yönetici- Çalışan Uyumu, İş Tatmini ile Lider-Üye Etkileşimi Üzerine Türk Sağlık Sektöründe Bir Araştırma’ dır. Gelişim Üniversitesi’nde üç yıl boyunca İİBF dekan yardımcılığı, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık bölüm başkanı ve Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nde editör yardımcısı görevlerini sürdürdü. 27 Nisan 2016’da Doçentlik unvanını Strateji ve Yönetim alanından almıştır. 2017 Şubat -2020 Şubat tarihleri arasında Beykent Üniversitesi İİBF Dekan Yardımcısı ve İşletme (Ing) Bölüm Başkanı görevlerini yerine getirmiştir. Doktora sonrası çalışmalarını TUBİTAK 2219 destek programı ile 2020 Mart- Eylül döneminde University of BATH, Ingiltere’de sürdürmüştür. Akademik çalışmalarına İnsan Kaynakları Yönetimi, Stratejik Yönetim, Örgütsel Davranış ve Girişimcilik konuları çerçevesinde devam etmektedir. İkisi meslek hayatında, üç çocuk annesidir.f.Dr.Osman Can Ünver

16 Mayıs 1954 tarihinde Ankara’da doğan O. Can Ünver 1972 yılında bitirdiği TED Ankara Koleji’nden sonra lisans/yüksek lisans öğrenimi (Ana Dal: Siyaset Bilimi, Yan Dallar: İletişim Bilimi ve Türkoloji) için Almanya’ya gitmiş ve 1981 yılında Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi’nden Magister Artium unvanı ile mezun olmuştur. Ünver doktora unvanını 2003 yılında Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsünden “Almanya’nın Türkiye Politikalarında Oryantalizmin Yeri – 19. ve 20. Yüzyıllar” başlıklı teziyle almıştır.

 


Doç.Dr.Fahri Erenel

Öğretim Üyesi, EPAM Müdürü,Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü,Güvenlik ve Savunma Stratejileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü (GÜVSAM)

1980 yılında iktisat anabilim dalını başarı ile tamamlayarak Piyade subayı olarak Kara Harp Okulu'ndan,1991 yılında Kurmay Subay olarak Kara Harp Akademisinden mezun olmuştur.1993 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisini bitirmiştir.1996 yılında ABD’de Barış Gücü Operasyonları’nın planlanması ve uygulanması eğitimini almıştır.2003 yılında Beykent Üniversitesinde Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında, 2017 yılında Yeni Yüzyıl Üniversitesinde İş Sağlığı ve Güvenliği alanında Yüksek Lisansını, 2006 yılında İstanbul Üniversitesinde İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalında Doktorasını, 2018 yılında İstanbul Üniversitesinde Sosyoloji lisans eğitimini tamamlamıştır. 1980-2010 yılları arasında Türk Silahlı Kuvvetlerinin çeşitli kademelerinde görev yapmıştır.2005 yılında Tuğgeneralliğe terfi etmiştir. Yaklaşık 8 yıl (Şırnak, Hakkari, Ağrı ve Tunceli) Terörle Mücadelede uygulayıcı ve planlayıcı olarak görev almıştır.2 yıl süre ile Kıbrıs’ta cephe hattında görev yapmıştır. Azerbaycan’ın güvenlik stratejisine yönelik planın yapılması çalışmalarında yer almış ve Azeri subaylara Azerbaycan’da eğitim vermiştir. Hudut güvenliği çalışmalarında özellikle sistem ve malzeme tedarik ve sözleşme yönetiminde görev almıştır. Türkiye’nin Entegre Sınır Yönetimi Stratejinin Uygulanmasına Yönelik Ulusal Eylem Planı çalışmalarında yer almıştır. Milli Savunma Bakanlığında 3 yıl boyunca Silahlı Kuvvetlerin her türlü tedarik ve önemli silah, mühimmat, araç vb. proje faaliyetlerinin yürütüldüğü Tedarik Dairesinin Başkanlığı görevini sürdürmüştür. Kamu ihale mevzuatı çalışmalarında ve Planlama-Programlama ve Bütçeleme süreçlerinde yer almıştır. AKUT Arama Kurtarma Derneğinde, arama kurtarma çalışmaları konusunda eğitim almış ve uygulamalarda bulunmuştur. B sınıfı iş güvenlik uzmanıdır.İş Sağlığı ve Güvenliği alanında birçok çalışmaları bulunmaktadır.2017 yılında Yönetim ve Strateji alanında Doçent olmuştur. Milli Savunma Üniversitesi Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nde,10 yıldır Savunma Kaynaklarının Planlanması ve Yönetimi ile Güvenlik ve Strateji yüksek lisans dersleri vermektedir. 2011-2017 yılları arasında İstanbul Altınbaş Üniversitesinde farklı akademik birimlerde kurucu, yönetici, öğretim üyesi ve çeşitli komisyonlarda üye olarak görev yapmıştır. Halen, İstinye Üniversitesi İşletme Bölümü öğretim üyesidir. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü görevi yanı sıra Ekonomi ve Politik Araştırmaları Merkezi Müdürlüğü görevini de yürütmektedir. Lisansüstü, Lisans ve Ön lisans programlarında İş Sağlığı ve Güvenliği, Afet Yönetimi, Acil Durum Yönetimi, İşletme, Yüksek Lisans programlarında İnsan Kaynakları Yönetimi, Liderlik, Yönetim ve Organizasyon dersleri vermektedir.21 yüksek lisans tezinin danışmanlığını yürütmüştür. Çok sayıda ulusal ve uluslararası makale ve bildirisi bulunmaktadır.Ölçme ve Değerlendirme, Açık Uçlu Sorular ve Cevapların Analizi ile Terörle mücadele üzerine yazılmış “Aklın Akılla Savaşı” ,Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Afet ve Acil Durum Yönetimine Güncel Bakış adlı kitapları, kitap bölümleri bulunmaktadır.Global Savunma dergisi ile İSG Gündem dergilerine düzenli olarak aylık makaleler yazmakta, TVNET’te düzenli olarak Akıl Odası programına dış politika ve güvenlik konularında analiz yapmak üzere katılmaktadır.Çeşitli akademik dergilerde hakemlik yapmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri Askeri Bilimler Araştırma Merkezi Onur Üyesidir.Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi(TASAM)Başkan Yardımcılığı, Teknik ve Üst Düzey Mesleki Güvenlik Eğitimcileri Derneği (TÜMGED) İkinci Başkanlığı, Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Federasyonu Başkan Vekilliği, İş Güvenliği Profesyonelleri Derneği İkinci Başkanlığı, Akıllı Şehirler İnovasyon Derneği, AKUT Arama Kurtarma Vakfı,İstinye Üniversitesi Güvenlik Araştırmaları Merkezi Yönetim Kurulu üyeliklerini sürdürmektedir. İnsan Yönetimi (PERYÖN) Derneği üyesi, Merkez Strateji Enstitüsü Danışma Kurul üyesidir. AKUT Spor Kulübü Atletizm lisanslı sporcusudur.Çok sayıda ultra maraton ve maratona katılmış ve katılmaya devam etmektedir. Almanca ve İngilizce bilmektedir.


Dr. Öğretim Üyesi, Şebnem Özdemir

Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik bölümünden lisans derecesini almıştır. Biri Matematik Eğitimi diğeri Enformatik alanında olmak üzere İstanbul Üniversitesi’nde iki yüksek lisans eğitimi tamamlamıştır. Doktora derecesini İstanbul Üniversitesi Enformatik Anabilim Dalı’ndan almıştır. Doktora sonrası araştırmaları için 2018 yılında Worcester Politeknik Enstitüsü (WPI) Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde bulunmuştur. 2019 yılında ise Massachusetts Institute of Technology (MIT) Bilgisayar Bilimi ve Yapay Zeka Laboratuvarında (Computer Science and Artificial Intelligence Lab- CSAIL) araştırma işbirlikçisi (research colloborator) olarak çalışmıştır. 2016 yılında geliştirdiği makine öğrenmesi modeli ile Koç Üniversitesi UNESCO Kürsüsü tarafından verilen “İnsan Gelişimi Araştırmaları Ödülüne” layık görülmüştür. Dr. Özdemir veri bilimi odaklı ve yapay zeka tabanlı pek çok ulusal ve uluslararası projede yürütücü, danışman, araştırmacı olarak görev yapmıştır. Özellikle 2018 yılının başlarından itibaren, ekibi ile birlikte çeşitli sektörlerde “Deep Project” serisi olarak adlandırdıkları derin öğrenme tabanlı uygulama projeleri gerçekleştirmektedir. Bunlar arasından yapay zekanın sanat üretmesi çalışmalarında Türk-Osmanlı sanat türlerine odaklanan Deep Classical Art Projesi yurtiçi ve yurtdışında ilgi ile karşılanmıştır. Dr. Özdemir’in veri bilimi ve makine öğrenmesi odaklı ulusal ve uluslararası platformlarda yayınlanmış pek çok kitap bölümü, makale çalışması ve patentleri bulunmaktadır. Dr. Özdemir, yapay zeka tabanlı ürün geliştirme odaklı yurt içi ve yurtdışı hizmet veren firmalarla işbirliklerine sahip olup danışmanlıklar vermektedir.


Dr.Öğr.Üyesi Mustafa Sundu

Lisans (1993), yüksek lisans (2000) ve doktora (2013) eğitimini "Yönetim ve Organizasyon" alanında tamamlamıştır. 1999 yılında Sistem Mühendisliği Sertifika Programını tamamlamıştır. 25 yılı aşkın bir süre çeşitli uluslararası ve ulusal kamu kurumlarında yöneticilik ve danışmanlık görevleri yapmıştır. "İşletmelerde Kurumsallaşma ve Uluslararasılaşma Süreci" isimli bir kitabı yayınlanmıştır. Karar verme, liderlik, İnsan Kaynakları, Bilişim Stratejisi, İşletmeler için Büyük Veri Analizi, Bilgi Yönetimi, İş Zekası, Uluslararasılarsa ve Kurumsallaşma, Yapay Zeka ve Yönetim ve Dijital Dönüşüm alanında araştırmalar yapmaktadır. Uluslararası ve ulusal hakemli platformlarda kitap bölümleri ve makaleleri yayımlamıştır. 2016-2017 yıllarında Beykent Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanlığı, 2018-2020 yılları arasında Beykent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevini yürütmüştür. Halen İstinye, Bahçeşehir ve Milli Savunma Üniversitelerinde lisans ve yüksek lisans dersleri vermektedir.


Eğitim Süresi

36 Saat 

Eğitim Tarihi

7 Ekim - 30 Ekim 2022

Eğitim Yeri

Online Eğitim