Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifika Programı (Sağlık Bakanlığı Onaylı)

Eğitim Süresi

Toplam 240 saat (30 iş günü)
15 iş günü teorik eğitim, 15 iş günü uygulama eğitimidir.

Eğitim Tarihi

  Planlanıyor.      

 

Eğitim Ücreti

Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmektedir.

Eğitim Yeri

İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü (Teorik Eğitim)

Medical Park Bahçelievler (Uygulama Eğitimi)
Medical Park Göztepe (Uygulama Eğitimi)

Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifika Programı (Sağlık Bakanlığı Onaylı)

Bu sertifikalı eğitim programının amacı; koruyucu, geliştirici rehabilite edici girişimlerle bireyin fiziksel, psikolojik ve sosyal olarak güçlenmesini sağlayan, hasta ve aileleri ile terapötik iletişim kuran, sağlık bilimi ve teknolojisindeki gelişmelere, yeni tedavi ve bakım yöntemlerine uyum sağlayabilen, acil, kritik ve karmaşık hasta bakım gereksinimlerini karşılayabilecek yetkinliğe sahip sorun çözme becerisi gelişmiş yoğun bakım hemşireleri yetiştirmektir.

Yoğun bakımda çalışan veya çalıştırılması planlanan (yoğun bakımda çalışacağını belgelemesi kaydıyla) hemşire, ebe (hemşire yetkisi almış) ve sağlık memurları (toplum sağlığı) katılabilir.

EĞİTİM KONU BAŞLIĞI

Süresi

Yoğun Bakım Hemşireliğinde Temel Konular

20 saat

Yoğun Bakımda Kapsamlı Hasta İzlemi

14 saat

Kardiyovasküler Sistem Hastalıkları ve Bakımı

15 saat

Temel ve İleri Yaşam Desteği

12 saat

Solunum Sistemi Hastalıkları ve Bakımı

16 saat

Sinir Sistemi Hastalıkları ve Bakımı

  8 saat

Üriner Sistem Hastalıkları ve Bakımı

  4 saat

Gastrointestinal Sistem (GİS) Hastalıkları ve Bakım

  7 saat

Çoklu Sistem Sorunları ve Bakımı

  8 saat

Yoğun Bakımda Özel Hasta Grupları

10 saat

Transplantasyon

  6 saat

Teorik Eğitim Saati

120 saat

   

Uygulamalı Eğitim Saati

120 saat

   

Toplam Ders Saati

240 saat

Eğitimin değerlendirilmesi aşağıdaki usül ve esaslara göre yapılacaktır.

1.  Eğitim programını tamamlamayan katılımcılar sınava alınmaz.

2. Sertifikalandırma için katılımcılar hem teorik sınava alınır, hem de uygulama değerlendirmesi yapılır. Katılımcıların hem teorik sınavdan hem de uygulama değerlendirmesinden ayrı ayrı başarılı olması gerekir.

3. Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programının teorik eğitimi sonunda teorik sınav yapılır.

4. Teorik sınav soruları program sorumlusunun başkanlığında eğitimcilerden oluşan en fazla 5 kişilik sınav komisyonu tarafından eğitimin içeriğinde yer alan konularının ağırlıkları doğrultusunda çoktan seçmeli olarak hazırlanır.

5. Teorik sınavından 100 üzerinden 75 ve üzeri puan alan katılımcılar başarılı sayılır. 75'in altında puan alan katılımcılara bir hafta içinde girecekleri 1 sınav hakkı daha verilir. Bu sınavda da başarısız olan katılımcıların yoğun bakım hemşireliği sertifikalı eğitim programına tekrar başvurması gerekir.

6. Uygulama değerlendirmesinde başarısız olan katılımcıların yoğun bakım hemşireliği sertifikalı eğitim programına tekrar başvurması gerekir.

7. Sertifikalandırma için katılımcının başarı puanı teorik sınav ile uygulama değerlendirmesinin ortalaması alınarak belirlenir.

Başarılı olan katılımcılara sertifika düzenlenir ve sertifika Sağlık Bakanlığınca tescil edilir.

Bakanlık onaylı Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasının geçerlilik süresi 5 (beş) yıldır.

Bilgi Formu

Eğitim Süresi

Toplam 240 saat (30 iş günü)
15 iş günü teorik eğitim, 15 iş günü uygulama eğitimidir.

Eğitim Tarihi

  Planlanıyor.      

 

Eğitim Ücreti

Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmektedir.

Eğitim Yeri

İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü (Teorik Eğitim)

Medical Park Bahçelievler (Uygulama Eğitimi)
Medical Park Göztepe (Uygulama Eğitimi)