Yoğun Bakımda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sertifikasyon Programı

Eğitim Süresi

Toplam : 248 Saat - 09:00 /18:00

128 Saat Teorik 120 Saat Uygulama

 

Eğitim Tarihi

Planlanıyor 

Eğitim Ücreti

1750₺ (KDV Dahil)

Eğitim Yeri

İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü

Yoğun Bakımda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sertifikasyon Programı

Yoğun Bakımlar; bir ya da daha fazla organ veya organ sistemlerinde ciddi işlev bozukluğu nedeniyle yoğun bakım gereksinimi olan hastaların iyileştirilmesini amaçlayan, fiziksel alt yapısı ve konumu itibariyle hasta bakımı açısından özellik taşıyan, ileri teknolojiye sahip cihazlarla donatılmış, yaşamsal göstergelerin izlendiği, hasta takip ve tedavisinin 24 (yirmidört) saat esasına dayalı olarak kesintisiz sağlandığı erişkin, çocuk ve yenidoğan hasta birimleridir. Farklı yoğun bakım ünitelerinde (YBÜ) uygulanan fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımları, kritik hastalardaki multidisipliner tedavinin ayrılmaz bir parçasıdır. YBÜ’nde yatan kritik hastalarda ve postoperatif olgularda; solunumsal, kardiyovasküler ve nöromuskuloskeletal odaklı fizyoterapi programlarıyla olası respiratuar ve nöromuskuler komplikasyonların önlenmesi, inspiratuar kas fonksiyonuyla ilişkili egzersiz kapasitesinin geliştirilmesi hedeflenir. Erken başlatılan fizyoterapinin uygulanabilir, güvenli, maliyet etkin ve YBÜ ile hastanede kalış sürelerini kısalttığı bilinmektedir. Yanısıra fizyoterapi YBÜ’de uygulanan diğer tedavilerin etkilerini de geliştirebilmektedir.Pandemiyle birlikte YBÜ’de aktif çalışabilecek fizyoterapistlere olan ihtiyaç daha da artmıştır. Ancak, bu zorlu ortamın ihtiyaçlarını karşılamak ve fizyoterapistlerin çok disiplinli bir ekibin etkin bir üyesi olarak bu alanla ilgili yetkinlik düzeylerini geliştirilebilecek destekleyici teorik ve uygulamalı eğitimlere ihtiyaç duyulmaktadır.  Bu programın amacı; yoğun bakım ünitelerinde çalışan ya da çalışacak olan fizyoterapistlere görevlerini etkin bir şekilde yerine getirmeleri için gerekli bilgi, beceri ve yaklaşımların kazandırılmasıdır. İstinye Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü uygulama ve araştırma labaratuvar olanaklarının kullanılması ile katılımcı fizyoterapistlere, acil, kritik ve karmaşık hastada fizyoterapi ve rehabilitasyon tedavi gereksinimlerini değerlendirme ve karşılayabilme, klinik karar verme, yoğun bakımda kanıta dayalı uygulamalar ve klinik problem çözme konusunda en üst düzeyde fayda sağlanması planlanmaktadır.

Kayıt Ol / Ödeme Yap

Programa Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü mezunları katılabilir.

MODÜL 1: YOĞUN BAKIM FİZYOTERAPİSTLİĞİNDE TEMEL KONULAR

Yoğun bakım fizyoterapistinin özellikleri, görev, yetki ve sorumlulukları

Yoğun bakım ünitelerinin özellikleri

Yoğun bakımda yer alan donanım, ekipman ve cihazlar

Yoğun bakımda ekip çalışması, iş birliği ve Etik ilkeler

Yoğun Bakımda Enfeksiyon Kontrolü ve Önlenmesi

Hasta güvenliği, Yoğun Bakım Hasta ve Ailesine Psikososyal Yaklaşım

Çalışan Güvenliği ve Koruyucu yaklaşımlar

Yoğun Bakım Ünitesinde Sık Görülen Hastalıklar

Yoğun Bakımın Farklı Vücut Sistemleri Üzerine Etkisi (Solunum, Kardiyovasküler, Sinir, Kas-İskelet Sistemi ve Mental Durum)

Yoğun Bakım Fizyoterapistleri açısından önemli Farmakoterapi yaklaşımları

Temel ve İleri Yaşam Desteği

MODÜL 2: YOĞUN BAKIMDA KAPSAMLI HASTA DEĞERLENDİRMESİ VE İZLEMİ

Kritik hastanın özellikleri ve değerlendirilmesi

Yoğun Bakım Monitarizasyonu

Vital Bulguların Değerlendirilmesi

Solunum Sisteminin Değerlendirilmesi

Kardiyovasküler Sistemin Değerlendirilmesi, EKG analizi

Kas-İskelet Sisteminin Değerlendirilmesi

Nörolojik Durumun, Kooperasyon ve Deliryum durumunun değerlendirilmesi

Üriner Sistem, Sıvı Dengesi ve Gastrointestinal Sistemin ve Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi

Fonksiyonel Kapasitenin Değerlendirilmesi

İnvaziv ve non-invaziv mekanik ventilasyonun temelleri: Farklı koşullarda kullanılan modaliteler ve parametreler

Kan gazı, akciğer grafisi ve temel biyokimya test ve sonuçlarının yorumlanması

Yoğun bakımda sık kullanılan hasta izlem formları, sık kullanılan fizyoterapi sonuç ölçümleri ve bunların yorumlanması

Değerlendirme sonuçlarına göre klinik problem çözme ve fizyoterapi tanılarını oluşturma

MODÜL 3: YOĞUN BAKIMDA FİZYOTERAPİ UYGULAMALARI- HAVAYOLU TEMİZLEME TEKNİKLERİ

Hava Yolu Temizliği için Gerekçeler, Endikasyon ve Kontraendikasyonlar

Hava Yolu Temizliği için Pozisyonlama

Manuel teknikler (manuel destekli öksürük dahil), manuel hiperinflasyon)

Hava yolu temizliğnde kullanılan cihazlar ve kullanımı (PEP, salınımlı PEP, IPV, HFCWO, in/eksüflasyon destekli öksürük)

Zorlu ekspirasyon tekniği, aktif solunum teknikleri döngüsü

Aerosolterapi ve nemlendirme, oksijen desteği

Aspirasyon

Hava yolu temizliği için teknik olarak kullanılabilecek egzersizler ve mobilizasyon

Hastanın bilinç durumuna göre hava yolu temizleme tekniklerindeki değişim

Kanıt Düzeyleri

MODÜL 4: YOĞUN BAKIMDA FİZYOTERAPİSİ UYGULAMALARI

SOLUNUM KASI DEĞERLENDİRMESİ VE EĞİTİMİ, SOLUNUM STRATEJİLERİ VE TEKNİKLERİ

Solunum Stratejileri için Gerekçeler, Endikasyon ve Kontraendikasyonlar

Solunum kası değerlendirmesi ve eğitimi

Solunum stratejileri ve solunum egzersizleri

Akciğer ekspansiyona yönelik teknikler

Solunum ve Ekspansiyonu arttırmaya yönelik Manuel terapi teknikleri

Solunum ve Ekspansiyonu arttırmaya yönelik Nörofizyolojik Fasilitasyon Teknikleri

Weaning Sürecinin Yönetimi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulamaları

Kanıtların özetlenmesi

MODÜL 5: YOĞUN BAKIMDA FİZYOTERAPİ UYGULAMALARI-EGZERSİZ YAKLAŞIMLARI

Yoğun Bakımda Egzersiz Eğitiminin Etkileri ve Egzersiz Fizyolojisi

Fiziksel uygunluğun değerlendirilmesi (egzersiz kapasitesi, kas kuvveti ve enduransı, esneklik)

Egzersiz Eğitim Prensipleri ve Yoğun bakımda bunun uygulanması

Egzersiz Reçetesinin Oluşturulması

Egzersiz sırasında takip ve sonlandırma kriterleri, Egzersiz sırasında alınması gereken önlemler

Periferik Kas Eğitimi

Kardiyorespiratuar ilaçların fizyoterapi yaklaşımları üzerinde etkisi

Egzersiz açısında rölatif ve mutlak kontraendikasyonlar

Komorbiditesi, çoklu sistem etkilenimi olan kritik hastalarda egzersiz eğitimi

Egzersiz eğitimine yardımcı stratejiler (High-flow oksijen tedavisi, NIMV, ortotik yaklaşımlar)

Kanıtların özetlenmesi

MODÜL 6: YOĞUN BAKIMDA FİZYOTERAPİ UYGULAMALARI-MOBİLİZASYON VE DİĞER YAKLAŞIMLAR

Mobilizasyon Yöntemleri ve klinik karar verme süreci

Mobilizasyon açısında rölatif ve mutlak kontraendikasyonlar

Entübe hastada mobilizasyon yaklaşımları

Mobilizasyona yardımcı stratejiler (NMES, NIMV)

Mobilizasyon sırasında takip ve sonlandırma kriterleri, alınması gereken önlemler

Yoğun Bakımda Deliryum ve bunu önlemeye yönelik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yaklaşımları

Non-invaziv Mekanik Ventilasyon Fizyoterapi açısından endikasyonlar ve kontrendikasyonlar, Modaliteler ve parametreler, kullanılan Ekipman, NIMV'nin başlatılması ve hastaya adaptasyonu, NIMV’nin etkileri ve riskler)

Bası yarası, bası yarasının önlenmesi ve tedavisinde fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımları

MODÜL 7: FARKLI YOĞUN BAKIMLARDA FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON UYGULAMALARI

Kalp-Damar Cerrahisi ve Koroner Yoğun Bakımda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulamaları

Cerrahi Yoğun Bakımda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulamaları

Palyatif Bakımda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulamaları

Yenidoğan ve Pediatrik Yoğun Bakımda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulamaları

 Yoğun bakımda özel hasta gruplarında uygulamalar

MODÜL 8: DEĞERLENDİRME

Olgu tartışmaları

Sınav

“Sertifika” alabilmek için devam koşulunu sağlamak ve kur sonunda gerçekleştirilecek olan teorik ve pratik sınavdan 70 ve üzeri almak, uygulama eğitimlerinin değerlendirilmesinden de başarılı olmak gerekmektedir. Uygulama eğitimlerinin değerlendirilmesinde “Uygulama Değerlendirme Formu” ile “Yoğun Bakımda Temel Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulamalar Formu” kullanılacaktır.

17.500 TL KDV dahil.

İSÜ öğrenci ve mensuplarına %25 indirim 

MLP Care Personellerine %20 indirim 

Zeytinburnu Belediyesi Personellerine % 20 indirim 

Eyüpsultan Belediyesi Personellerine % 20 indirim 

OHSAD üyelerine %20 indirim 


*** Söz konusu indirimden faydalanabilmek için istenilen bilgi ve belgelerin tam ve eksiksiz olarak ibraz edilmesi gerekmektedir. Aksi taktirde kayıt işlemleriniz tamamlanmayacaktır.

EFT-Havale Ödeme Yöntemi

İyzico ile 5 Taksit İmkanı

Kayıt formunu eksiksiz doldurup aşağıda ödeme bilgileri bulunan hesap numarasına EFT, Havale ya da İyzico taksit ile ödemenizi gerçekleştirip dekontu PDF formatında yüklemeniz gerekmektedir.

Ödeme Bilgileri

Hesap Adı: İSÜ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME İNOVASYON VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Fibabanka (Topkapı Şubesi)

IBAN NO: TR830010300000000034050877  

Açıklama: Katılımcı Adı Soyadı - Eğitim Adı

 

Prof.Dr. Yasemin Buran Çırak

Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü’nde 2002 yılında tamamlayan Yasemin Çırak, yüksek lisansını ise 2005 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Protez-Ortez ve Biyomekani Programı’nda tamamlamıştır. Doktorasını Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Programı’nda 2010 yılında tamamlayan Dr. Yasemin Çırak, doçentliğini ise 2017 yılında elde etmiştir. Dr. Yasemin Çırak, 2003-2011 yılları arasında Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalında klinisyen fizyoterapist olarak çalışmıştır. 2011-2017 yılları arasında ise çeşitli üniversitelerin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nde yardımcı doçent olarak akademik kadroda görev almıştır. Doç. Dr. Yasemin Çırak, 2017 yılı ortası itibarı ile İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nde doçent olarak akademik kadroda yer almaktadır.

Araştırma Alanları: Kardiyak Rehabilitasyon, Pulmoner Rehabilitasyon, Periferik Damar Hastalıklarında Rehabilitasyon, Açık Kalp Ameliyatı Sonrası Kardiyopulmoner Rehabilitasyon

 

 


Bilgi Formu

Eğitim Süresi

Toplam : 248 Saat - 09:00 /18:00

128 Saat Teorik 120 Saat Uygulama

 

Eğitim Tarihi

Planlanıyor 

Eğitim Yeri

İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü