İptal ve İade Şartları

Katılımcı kaydını iptal etmek isterse, eğitim başlamadan 1 hafta öncesine kadar eğitim ücretinin tamamı, 3 gün öncesine kadar %50’si iade edilebilecektir. Eğitimin başlamasına 3 günden az zaman kaldığı durumda ücret iadesi yapılmayacaktır. Katılımcı bu şartı peşinen kabul ettiğini gayrikabili rücu beyan ve taahhüt eder.

Açılacağı duyurularak kayıt işlemi tamamlanmış ancak yeterli katılımcı sayısına ulaşılmamış ise İSÜSEM programı iptal etme hakkına sahiptir. Eğitim programının iptal edilmesi durumunda yatırılan ücretler İSÜSEM tarafından iade edilir.

Katılımcının istemi dışında gerçekleşen (mücbir sebepler) bir durum olduğunda İstinye Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSÜSEM) Müdürlüğü’ne bir dilekçe ile başvurması gerekir. Nihai kararı İSÜSEM Müdürlüğü verir.

Katılımcının eğitim programına hiç devam etmemesi veya aralıklı devamsızlık yapması durumunda sorumluluk kendisine ait olup, ücret iadesi yapılmaz.