II.Kök Hücrelerde 3 Boyutlu Doku Mühendisliği ve Gen Aktarımı Uygulamalı Eğitimi

II.Kök Hücrelerde 3 Boyutlu Doku Mühendisliği ve Gen Aktarımı Uygulamalı Eğitimi Sertifika Programı açılışı rektörümüz Prof. Dr. Erdal Karaöz tarafından yapıldı.
15 saati teorik, 30 saati uygulamadan oluşan programda, uygulama eğitimleri İstinye Üniversitesi Kök Hücre ve Doku Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSÜKÖK) laboratuvarlarında gerçekleştirildi.
20 Ocak 2020 tarihinde başlayan ve 5 gün 40 saat süren ‘’Kök Hücrelerde 3 Boyutlu Doku Mühendisliği ve Gen Aktarımı Uygulamalı Eğitimi’’ sertifika töreni ile sona erdi.
Programı başarıyla tamamlayan 22 katılımcıya sertifikaları İstinye Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Karaöz, İSÜSEM Müdürü Ceylan Adıgüzel ve eğitmenlerimizden Dr. Öğr. Üyesi Hakan Darıcı, Dr. Öğr. Üyesi Ayca Zeynep İlter, Dr. Öğr. Üyesi Özgür Tataroğlu tarafından taktim edildi.