Orff-Schulwerk Elementer Müzik Hareket Yaklaşımı ve Ben İlişkisi

4 Haziran’da başlayacak olan Orff eğitimimize yaş sınırı, eğitim durumu vb. olmaksızın yaratıcı yönünü müzik ve hareket çerçevesinde ortaya çıkarmak isteyen, farkındalığını geliştirmek isteyen herkes katılabilir.

Orff-Schulwerk Elementer Müzik-Hareket Yaklaşımı ortak paydasında bulunan ritmi temel alarak; konuşma, hareket-dans, müzik bütünlüğünde kişinin kendisinden kendi bedeninden, hareket noktasından yola çıkar. 1932’de Carl Orff ‘’Müzik insanın içinde başlar. Başlangıç noktası kişinin kendi durgunluğu, kendini dinlemesi, müziğe hazır olması, kendi kalp atışlarını ve nefes alışını dinlemesidir’’ demiştir. Orff-Schulwerk Elementer Müzik Hareket Yaklaşımının müzik öğretmek değil insan yetiştirmeyi önemsediğini , çıkış noktasının müzik eğitimi vermek üzerine değil insanda elementer olanı hareket noktası olarak çıkarmak olduğunu söylemiştir. Bu yaklaşımda insanın kendini farketme, yaratıcı gücünü ortaya çıkarma, işbirliği içinde hareket etme, sosyalleşme, sorumluluk alma, keşif ve üretim sürecinde mekandaki kaynakları yaratıcı sürece katması, doğaçlama yapması önceliklidir.

Müzik, insan yaşamında ortak bir paydadır. Şarkı söyleme, ritm tutma ve müziğe göre hareket etme içgüdüsel olarak yapılan eylemlerdir. Müzik etkinlikleri, sosyal-duygusal, dil, fiziksel, bilişsel gelişim alanlarını desteklediği için ve kendi deneyimlerine fırsat verdiği için hayatımızda olmazsa olmazlarımız arasındadır. Orff- Schulwerk yaklaşımı sosyalleşmek, kendimizi özgürce ifade edebilmek, problemler karşısında çeşitli çözümler üretebilmek, yaratıcılık, doğaçlama yapabilmek için bir araç olarak kullanılabilmektedir. Orff-Schulwerk ‘in müzik eğitimi alanındaki içeriği, dışa vurumun müzik, hareket ve dil birlikteliği biçiminde gerçekleşmesi ve bunların birbirleriyle karşılıklı etkileşim içinde olması temeline oturmaktadır. Orff-Schulwerk yaklaşımıyla Müzik-Hareket Eğitiminde öğretmenin en önemli becerisi, her bireyin kişisel yeteneğini ve gruptaki özerk çabayı geliştirecek şekilde, kendini geri planda tutabilmesidir. Katılımcılara büyük oyun ve yaratıcılık alanı açan, duruma göre gelişen bir çalışma konseptidir.