İSÜSEM Müdürü Ceylan Adıgüzel TÜSEM Konseyi Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi

Türkiye Üniversiteler Sürekli Eğitim Merkezleri (TÜSEM) Konseyi 2019 Bahar Toplantısı 26 Nisan 2019’da, TOBB ETÜ SEM ev sahipliğinde Ankara’da gerçekleştirildi. İSÜSEM Müdürü Ceylan Adıgüzel, 2019-21 yılları arasında görev alacak olan TÜSEM Konseyine Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi. 81 Devlet, 28 Vakıf üniversitesi olmak üzere toplam 109 Sürekli Eğitim Merkezi üyesi bulunan TÜSEM Konseyi Yönetim Kurulu’nda 5 Devlet 2 Vakıf Üniversitesi Merkez Müdürü yer almaktadır.

Avrupa Birliği Sürekli Eğitim Merkezleri Birimi (EUCEN) üyesi olan TÜSEM Konseyi, Türkiye’de eğitim, akreditasyon, mevzuat, etik, proje ve işbirliği çalışmaları yürütmektedir.