İSÜSEM tarafından gerçekleştirilen “İyi Klinik Uygulamaları Temel Eğitimi”

Sağlık Bakanlığı TİTCK Klinik Çalışmalar Dairesi tarafından onaylanan eğitime , Prof.Dr. Semra Şardaş, Prof.Dr. Emin Kansu, Prof Dr. Hamdi Akan, Prof.Dr. Hasan Şenol Çoskun , Öğretim Üyesi  Dr.Ecz Aslıgül Kendirci ve TİTCK Klinik Çalışmalar Daire Başkanlığından Ecz. Esra Yeğin eğitimci olarak katıldı. Eğitim sonunda  başarı belgesi alan 57 profesyonel  Klinik çalışmalar alanında başarılı çalışmalarına devam edeceklerdir.