Klinik Eğitim Hemşireliği Programı Başladı

Klinik eğitimci/rehber adayı olan sağlık profesyonellerine, klinik ortamlarda öğrencileri ve katılımcıları destekleme konusunda yetkinliklerini geliştirmeyi, beceri ve bilgi kazandırmayı amaçlayan “Klinik Eğitim Hemşireliği Programı” başladı.

Açılış konuşmalarını MLP Care Hemşirelik Hizmetleri Direktör Yrd. Emel Gümüş, İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Refika Genç, İngilizce Hemşirelik Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Zehra Aydın ve Uzm. Hemş. Nuray Çakmak gerçekleştirdi.

3 gün sürecek olan teorik eğitimin ardından katılımcılar 2 gün hastanelerde uygulama eğitimine devam edecekler.

Programa %80 devam eden ve eğitim sonunda yapılacak olan sınavdan %70 başarı sağlayan katılımcılara İstinye Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından “Başarı Belgesi” verilecektir.

Eğitim Programı sonunda katılımcının;

– Uygulama ortamında öğrencilerle etkili bir ilişki kurmayı ve sürdürmeyi,
– Öğrencilerin yeni uygulama ortamlarına entegrasyonunu kısıtlayan ve kolaylaştıran faktörleri gözden geçirmeyi,
– Etkili bir öğrenme ortamı oluşturmak ve sürdürmek için gereken faktörleri değerlendirmeyi,
– Bireysel öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak için uygun klinik öğrenme fırsatlarını tanımlamayı, oluşturmayı ve öğrenme kaynaklarını etkin bir şekilde kullanmayı,
– Uygulamada öğrenmeyi kolaylaştırmak için gereken beceri ve stratejileri kazanmayı,
– Uygulamada değerlendirme ilkelerinin bilgi, anlayış ve uygulamalarını kazanmayı,
– Öğrenmenin kolaylaştırılması için yapıcı geri bildirim yapmayı ve
– Zorlu veya başarısız öğrenciyi etkin bir şekilde yönetmeyi öğrenmesi amaçlanmaktadır.